WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів - Курсова робота

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів - Курсова робота

і птахи чутливіші до інфразвуків.
Віра.
Віра, що властива людині є психічною якістю. Вона може бути вираженням об'єктивно існуючої, але ще не пізнаноі суті /необхідності/. Віра - це позиція, з якою ми дивимося на життя. Це впевненість в попередньо прийнятих іпотезах, які активізують вчинки людини в відповідності з нормами, які виходять із неї, цілями і уявленнями. У відповідності з цим вона окреслює межі, в яких є варіанти так званих доріг життя.
Кожна філософська або релігійна система обожнюе "шлях", який є зразком для наслідування і метою існування. Ось деякі характерні риси "шляху" в різних релігійних системах і зв'язані з ним постулати віри. Віра будуеться на емоційних і вольових зв'язках при повній відсутності пізнавальних елементів.
Пізнаючи природні закони і співвідносячись з ними, людине одержує можливість керувати природними і соціальними явищами. Таким чином підкоряю-чись природі, людина перетворюється в її господаря. Універсальним стимулом є воля до домінування, що властиве кожній людині. Одночасно з цим кожна особа володіє індивідуальними неповторними якостями. Особа людини визначаеться не тільки ім'ям, професією, соціальним станом, статтю, расою. Кожна людина є своєрідною і неповторною в своій складності і безконечністі. При цьому людина, як особистість унікальна, і з цієї точки зору безцінна. 0собистість - навічно визначена данність. Вона знаходиться в стані складної динаміки, яка визначаеться умовами існування і спадковими даними. У кожній особистості визначають наступні основні "рівні" зв'язані з різними аспектами цілісної поведінки:
а/ тілесний рівень, що охоплюе внутрішні і зовнішні рухи;
б/ емоційно-чуттевий рівень, що характеризує безпосередні реакції особис-тості на різні зовнішні і внутрішні фактори. Емоційний процес регулює поведінку людини. Утворені емоції породжують цілий ряд додаткових фізіологічних процесів, під дією яких формуеться визначений тип поведінки. Можна виділити такі емоційно-чуттеві стани: голод, спрага, приємний смак, насолода, огида, біль, володіння, статеве чуття, життерадісність, веселість, бадьорість, енергія, відчуття сили, спокій, відпочинок, почуття свободи, стомленість, слабість, безсилля, байдужість, печаль, страждання, образа. Раціональний рівень зв'язаний з процесами абстрактного мислення, логічними операціями аналізу і синтезу.
Розвиток гармонійної особистості включає як розвиток і удосконалення кожного із рівнів, так і їх оптимальна взаємодія. Посилений розвиток одного з них за рахунок інших приводить до дизгармонії особистості, що виражається в неадекват-них реакціях на визначені зовнішні фактори.
Розвиток особистості може здійснюватися з допомогою специфічних прак- тик для кожного із розглядених рівнів. 3 метою удосконалення цілісного рівня практикується гігієна тіла, раціональне харчування, відповідні фізичні вправи і тілесний самоконтроль. Процеси тілесного рівня прямо зв'язані з психічними процесами емоційного рівня. при цьому гармонізація тілесного рівняі впливає приємяо на емоційний рівень, що зі своєї сторони, позитивно впливає на процеси раціонального рівня.
Одним із розвитку духовного являеться віра в Бога, незалежно від віросповідання та його сценарію. Людство з давніх часів відчувало присутність енергії над людиною. Це взяла за основу свого віросповідання релігія. Для цього вона використовує дії за допомогою співу, промови, ікони, ладану - всі вони діють на органи чуттів. Цим самим виробляють благодійну енергію, яка виділяеться через шкіру людини. Ця енергія заряджає все в церкві і виділяєтъся в Космос. 3 Космосу йде енергія зустрічна і заряджає церкву і людей. Виходить обмін енергії. Церква, як будинок, при висвячуванні виходить на прямий зв'язок з Космосом. Те саме відбуваеться при посвяченні ікон, при всіх обрядах хрещення немовлят. Цим саме ці обряди ставлять на облік і охорону всіх посвячених тіл космічній енергії.
Протягом історичного розвитку людства виникло багато релігій. Але суть одна-всі вони є ланкою завязку з космічною енергіею. Різниця між ними в своерідності сценарію. Часто в народів сценарії міняються від втручання політики в релігію, з вимогою нав'язати вигідну для них позицію. Це приводить до колотнечі, зневіри серед віруючих.
Я подаю в книзі три методи, за допомогою яких можна розвинути свою енергію всередині тіла, а також вміти впливати на фізичні тіла, астральні і ментальні:
1/ духовний
2/ практичними вправами
3/ розвиток'цих енергій у стані гіпнозу.
Щодня, щоб ви не робили, ви повинні присвячувати кілька хвилин гармонії, стараючись гармонізувати все навколо себе. Гармонія - це вирішення всієї проблеми благословення, яке дає нам силу, міць і процвітання, рівновагу і самоконтроль.
Треба навчитись, що в кожному русі, в манері говорити, в думках і почуттях робити добро - це є і красота і гармонія. Але ми так не думаємо, ми не маемо почуття, що робить нас нещасливими. Ми кажемо:"Незнаю, що зі мною, почуваю себе погано". Це тому, що ми недостатнь часу віддаємо гармонії, думкам про гармонію. Якщо ви почуваете себе неспокійно, зупиніть свої заняття, пошліть на те заняття любов, щастя, добро, земну мудрість, а потім знову почніть роботу. Чим більше ви будете це практикувати, тим швидше навчитесь приводити себе в добрий стан. Навчіться розуміти силу вдячності.
Вдячність - це могутня (але неівідома) сила, яка швидко знешкоджуе і нейтралізує яд організму. Наприклад, коли людина знервована, її організм виділяє яд, який потрапляє в слину. І тому тій людині потрібно виплюнути слину, тоді її стан зразу нейтралізується. Люди невдячні своему творцеві , не вдячні природі і особливо невдячні одн одному. Перше завдання учня: якщо він хоче навчитися вдосконалюватись необхідно навчитись бути вдячним.
Під час вивчення матеріалу в книзі ми з вами ознайомились з методикою розвитку біологічного струму та його впливу на людину. Рушійною силою біологічного струму є віра, яка через силу волі впливае на людську психіку і далі на нервову систему.
Люди вважають, що якщо вони будуть тільки молитись, вони стануть духовними. Ні, будь-яка робота, навіть духовна стае прозаічною і нудною, якщо не прагнути до ідеалу і навпаки, якщо ви накладате божественну ідею на саму оболонку роботи, вона стае одухотвореною. Духовность не зводиться до відмови від фізичної і матеріальної діяльноеті, до тото, щоб виконувати все зі світлом, задля світла і дякуючи йому. Бути духовним - це знати, що ми робимо-це для досягнення гармонії з космічною енергіею. Кожного дня хоча б на дві , три хвилини постарйтесь виробити звичку пов'язувати себе з Космосом, робіть це декілька разів на день. Немае значения окільки часу ви проводите в концентрації на Космос, важливо яка сила ваших думок і щирість до концентрації. Якщо будете часто так робити і щиро без зухвальства, а з чистою любов'ю, то до вас буде поступать енергія добра із Космосу.
Щоб ви не робили, ви маєте робити з любов'ю, мудрістю іправдою, ці принципи будуть брати

 
 

Цікаве

Загрузка...