WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання. - Реферат

Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання. - Реферат

Таким чином, тепер ми маємо досить велику кількість фактів, що підтверджують безумовну роль амплітудної та частотної модуляції ЕМВ у формуванні біологічного ефекту. Важливе й те, що "частотні" та "амплітудні" вікна встановлені при характеристиці біоефектів на всіх рівнях організації організму й при дії виключно низької підпорогової енергії, що дає змогу допустити нетиповий механізм біологічної дії ЕМВ. Особлива чутливість різноманітних біостуктур до ЕМВ певної частоти чи до вузького діапазону підпорогової енергії визначає не тільки специфічність проблеми, а й її велику наукову й практичну значущість, з одного боку, нормативних документів і засобів захисту населення, – з другого.

Аналіз літератури дає змогу зробити висновок, що визначальними в оцінці небезпеки для працюючих з ЕМВ є не тільки час дії та інтенсивність випромінювання, а й різноманітні види модуляції, тобто наявність самого факту контакту людини з ЕМВ.

Усі перераховані особливості взаємодії ЕМВ ВВЧ-діапазону й біологічних об'єктів та наслідки цієї взаємодії зумовили необхідність застосування різноманітних методів захисту від шкідливого впливу згаданих вище полів. Взагалі кажучи, останні поділялись на колективні, локальні та індивідуальні.

Захист – це будь-які заходи, що спрямовані на зменшення впливу шкідливих факторів. Заходи щодо захисту від ЕМВ можуть бути: організаційними, які використовують засоби захисту, й лікувально-профілактичними. Організаційні заходи спрямовані на оптимізацію проектування взаємного розташування випромінюючих й опромінюваних об'єктів, а також зниження до мінімуму часу знаходження людей під випромінювачем (джерелом) ЕМВ. Мета лікувально-профілактичних заходів – підвищення опору організму до впливу поля ВВЧ й лікування. Методи й засоби захисту поділяють на колективні, що передбачають захист групи будинків, районів проживання або навіть цілого населеного пункту; локальні – захист окремих будівель, квартир, помешкань, приміщень; засоби захисту індивідуального користування. Колективні методи та засоби мають перевагу, але система колективного захисту безглузда при захисті невеликих населених пунктів.

У таких випадках застосовують локальні методи захисту, екрануючи окремі приміщення та випромінювачі. Індивідуальні засоби захисту використовуються для проходу через особливо небезпечні зони (об'єкти "Укриття", території поблизу Чорнобильської АЕС), при ремонтних роботах, в аварійних ситуаціях, під час короткострокових робіт в екстремальних обставинах. Для створення індивідуальних засобів захисту застосовуються екрануючі та поглинаючі матеріали, такі як металева фольга, сітки, металеві, оксидні та інші покриття, феритові матеріали, діелектрики, полімери та інше. Проведені дослідження фахівцями всього світу показали, що найефективнішими є композиційні захисні матеріали, що складаються з декількох прошарків, кожний з яких має певну діелектричну та магнітну проникність, і в сумі вони створюють цілий ряд специфічних властивостей, що дають змогу конструювати надійну, зручну і гігієнічну систему одягу та взуття.

Останнім часом С. П. Сітько, Ю. А. Скринник, С. Н. Перегудов, А. Ф. Яненко (Проблемы измерения низкоинтенсивного излучения миллиметрового диапазона // Труды 1-й н/п конф. "СКИТ-97". – К., Мукачево, 1997.; Результати експериментальних досліджень випромінювання деяких об'єктів в мм-діапазоні // Праці 3-ї міжн. н/п конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – Кам'янець-Подільський, 1998.; Радиотелескопы и радиометры. – М.: Наука, 1972.; Проблемы освоения СВЧ-диапазона. – М.: Знание, 1982; Высокочувствительный измеритель мощности излучения обьектов // Мат. 3 междунар. н/п конф. "Современные технологии в аэрокосмическом комплексе". – Ж., 1997.; Пряма реєстрація нерівноважного електромагнітного випромінювання людини в мм-діапазоні // Фізика живого. – 1997. – T. 5, № 2.) провели дослідження електромагнітних властивостей й випромінюючої здатності деяких природних матеріалів, які найчастіше зустрічаються у виробничих приміщеннях, транспорті, на вулиці, в місцях відпочинку людей. Це в основному будівельні та оздоблювальні матеріали – цегла, пісок, гіпс, ракушник, граніт, білий мармур, соснова дошка. Температура їх нагріву встановлювалась у межах 50 – 60 0С, що відповідає максимально доступному градієнту температур, який отримують, наприклад, улітку від прямого впливу сонячного світла на досліджуваний матеріал чи при нагріванні від труб парового опалення взимку.

У порядку зростання рівня випромінювання матеріали розташувались таким чином:

1) пісок – рівень випромінювання при нагріванні до 60 0С збільшився на 12 дБ, крутизна зростання характеристики випромінювання ВВЧ ЕМВ – 0,30 дБ/ 0С;

2) мармур білий – рівень випромінювання – 14 дБ, крутизна характеристики – 0,35 дБ/0С;

3) цегла червона та гіпс – рівні випромінювання – 15 дБ, крутизна характеристики – 0,4 дБ/0С;

4) граніт сірий та чорний – рівень випромінювання – 19 дБ, крутизна характеристики – 0,5 дБ/0С;

5) дошка соснова – рівень випромінювання – 19 дБ, крутизна характеристики – 0,5 дБ/0С;

6) ракушник – рівень випромінювання – 21дБ, крутизна характеристики – 0,52 дБ/0С.

Рівень випромінювання досліджуваних матеріалів при нагріванні до 50 – 60 0С більше рівня випромінювання ВВЧ хвиль електромагнітного поля самої людини від 5 до 10 разів. Вид випромінюваного сигналу – шумовий, неполяризований.

Таким чином, досліджувані природні матеріали мають різну випромінюючу здатність у мм-діапазоні електромагнітних хвиль, і це необхідно враховувати при їх використанні чи при знаходженні людини в їх оточенні й діючих температурних градієнтів.

Можливо, що незабаром з'явиться новий науковий напрям у будівельній екології, виробництві будівельних матеріалів та конструкцій, який буде враховувати, досліджувати, аналізувати, синтезувати нові вироби з урахуванням, по-перше, енергоінформаційного впливу ВВЧ електромагнітних полів, а також здійснювати моніторинг, моделювання та створення захисту від електромагнітних полів квазіоптичного діапазону (мм-діапазону), які, по-друге, можуть впливати шкідливо на людину, яка проживає в помешканні, збудованому з типових будівельних матеріалів, й такому, що не має відповідних захисних покриттів. Авторам цієї праці такий напрям майбутніх досліджень вбачається актуальним і своєчасним.

Список використаної літератури

  1. Безпека життєдіяльності / За ред. Я. І. Бедрія. — Львів, 2000.

  2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. — К.. Либідь, 1995.

  3. Будыко М.И. Глобальная экология. — М.. Мысль, 1977.

  4. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. — М.. Новая шк., 1997.

  5. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. — М.. Мысль, 1983.

  6. Гігієна праці / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.О. Гончарук та ін. — К.. Інфотекс, 2000.

  7. Єлісєєв А.Т. Охорона праці. — К., 1995.

  8. Каспаров А.А. Гигиена труда и промышленная санитария. — М.. Медицина, 1981.

  9. Кириллов В.Ф., Книжников В.А. , Коренков И.П. Радиационная гигиена. — М.. Медицина, 1988.

  10. Корсак К.В., Плахоттк О.В. Основи екології. — 2-ге вид. — К.. МАУП, 2000.


 
 

Цікаве

Загрузка...