WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання. - Реферат

Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання. - Реферат

Дослідження В. І. Кузнецова та М. М. Юринської (Радиобиология. – 1991. – Т. 31. – Вып. 2.; Реакция ГАМК-ГЛУТАМАТ – и холинергической систем мозга на действие электромагнитного излучения дециметрового диапазона: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – М., 1994.) показало, що реакція ГАМКа-глутаматних рецепторів на дію ЕМВ залежить від частоти модуляції. Максимальні ефекти були отримані при частоті модуляції 16 Гц.

У праці Ю. А. Сьоміна та ін. (Радиационная биология. Радиоэкология. – 1995. – Т. 35. – Вып. 1.) встановлене "енергетичне вікно", що виражає послаблення структури ДНК, яке було отримане тільки за певної ГПМ, що дорівнювала 0,55 – 0,6 мВт/см2. При зниженні енергії випромінювання до 0,4 мВт/см2 й при підвищенні енергії до 0,7 мВт/см2 цей ефект не спостерігався. Ефективність НВЧ-випромінювання залежала не тільки від енергії поля, але й від частоти модуляції. При неперервному опромінюванні ЕМП й при частоті постачань імпульсів 1,5 й 6 Гц з амплітудою 0,6 мВт/см2 (тривалість імпульсів 25 мс) ефекту не було, тоді як випромінювання з тією ж ГМП в імпульсі, але модульоване частотами 3 й 4 Гц, дестабілізувало вторинну структуру ДНК.

Л. Х. Гаркаві та ін. (Магнитобиология. – 1994. – № 1.) вважають, що "чим більш складною є жива система, тим більшу роль у її життєдіяльності відіграють кодові, інформаційні сигнали". Приймаючи за основу цей висновок, автори обѓрунтовують нові підходи у використанні змінних мікрохвильових полів у лікувальних цілях.

Наявні резонансні ефекти повинні прикувати до себе увагу теоретиків – біофізиків, радіобіологів, а також гігієністів з тим, щоб визначити адекватні підходи до оцінки небезпеки ЕМВ і в розробці нормативних документів, таких як гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, портативних ЕОМ і організацій робіт, санітарних норм припустимих рівнів фізичних чинників. У своїй праці Т. В. Коляда (Гигиена и санитария. – 1989. – № 10.) звернула увагу на актуальність проблеми гігієнічної оцінки небезпеки модульованого ЕМВ.

В останніх наукових публікаціях було розглянуто результати досліджень з мм-ЕМВ, які безпосередньо спрямовані на оцінку небезпеки для населення побутової техніки і засобів зв'язку. На випробувачах-добровольцях проведено фінськими вченими L. Miro, de R. Seze, P. Fabbro (Biomedical effect relevant to amplitude modulated RF fields. – Kiopio. Sept. – 1995. – Finland.) серію досліджень з оцінки впливу модульованого ЕМВ стільникового телефону на їх гормональний статус. Умови дослідження: несуча частота – 900 МГц; модуляція – 217 Гц; користування телефоном 2 год на день протягом п'яти діб; тривалість експерименту – чотири тижні. При статистичній обробці вдалось виявити деякі зсуви в гормональній системі, що свідчать про включення компенсаторних процесів.

В іншій уже експериментальній праці, також проведеній фінськими вченими L. Salfort, A. Brun, R. Bertil (Biomedical effects relevant to amplitude modulated RF fields. – Kiopio. Sept. – 1995. – Finland.), було використано ту ж модуляцію 217 Гц й додатково 50 Гц за несучої 915 МГц. При оцінці можливого впливу на розвиток пухлин мозку щурів автори не отримали даних про те, що мм-ЕМВ у цих режимах може виступати як промотор розвитку пухлин. Вивчали нейрональну активність мозку птахів при впливі ЕМВ 900 МГц з амплітудою модуляції 217 Гц. Була відмічена залежність характеру нейронної активності від модуляції при ГПМ від 0,1 до 0,5 мВт/см2. За відсутності модуляції біоефект не був зареєстрований. В дослідженнях впливу мм-ЕМВ на гематоенцефалічний бар'єр щурів (несуча 915 МГц, амплітудна модуляція 217 й 50 Гц) було показано, що модуляція 217 й 50 Гц модифікує проникненість гематоенцефалічного бар'єру у порівнянні з контролем. Дослідження С. Н. Лук'янової, В. В. Ринськова, С. Н. Чахоніна та ін. (Biomedical effect relevant to amplitude modulated RF fields. – Kiopio. Sept. – 1995. – Finland.) показали, що підвищення проникненості гематоенцефалічного бар'єру у щурів було зафіксовано тільки при використанні низькочастотної модуляції у 2 Гц (несуча 950 МГц).

В сучасних умовах в різноманітних галузях народного господарства широко використовується електромагнітна енергія різних діапазонів частот, яка генерується не тільки за синусоїдальним законом, як це має місце при індуктотермії й діелектричному нагріванні, але й зі зміною структури імпульсів і модуляції високочастотних коливань.

Найпоширеніші варіанти складної модуляції інформаційного сигналу зустрічаються при розробленні й експлуатації радіопередавальних пристроїв, що використовуються для зв'язку, радіомовлення, телебачення, астрологічних досліджень, іоносферного зондування і т. п. Зв'язок за допомогою радіопередавальних пристроїв здійснюється за рахунок амплітудної і частотної модуляції, при яких змінюється або амплітуда у відповідності з телеграфним сигналом, або частота коливань з постійною генерацією енергії на іншій частоті під час пауз між сигналами. У телефонному зв'язку, наприклад, при формуванні однополосного сигналу високочастотні коливання (ВЧ) модулюються одночасно за амплітудою й за частотою, тобто за фазою, при цьому глибина амплітуди змінюється від нуля до максимальних значень при невеликій гучності. Радіомовні передавачі хвиль генерують ЕМВ з амплітудною модуляцією, а ультракороткохвильові – з частотною модуляцією. Телевізійне радіомовлення на метрових хвилях здійснюється за рахунок амплітудної модуляції, а в дм- та см-діапазонах – з частотною й імпульсно-кодовою модуляцією. При експлуатації іоносферних станцій, наприклад, оператори відчувають вплив імпульсних ЕМВ з ковзаючою частотою у широкому діапазоні частот від 1 до 27,5 МГц за короткі проміжки часу (2 – 6 хв) з частотою повторення імпульсу 50 Гц.

На жаль, діючі гігієнічні нормативи засновані лише на регламентації енергетичного навантаження, що складається з інтенсивності (ГПМ) й часу контакту з ЕМВ, і не дають змоги поширити гранично допустимі умови на вплив ЕМВ зі складними фізичними характеристиками й насамперед стосовно конкретних режимів амплітудної частотної модуляції. При обговоренні рекомендацій з нормування ЕМВ у США (AHSI – C95.1.1982) були розглянуті ефекти, які мають модуляційне походження в дослідженнях R. Petersen (Health Physics. – 1991 .V. 61. – № 1.). Але робоча група не змогла їх включити до подальшого розгляду, бо вчені, які входять до робочої групи, не змогли віднести спостережувані так звані резонансні ефекти до впливу на здоров'я людини (поки що визнаний лише вузький діапазон ефективних моделюючих частот та є твердження про оберненість спостережуваних ефектів). Пізніше Національна рада захисту від радіації та випромінювання в США (NCRP) при розробленні нормативів рекомендувала зменшити у п'ять разів нормативні рівні, якщо несуча частота модульована з глибиною 50 % чи більше з частотою модуляції від 3 до 100 Гц, що знайшло своє відображення в останньому стандарті США JЕЕЕ С95.1 (JEE Standart for salety levels witl respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz. JEEE C95.1 – 1991.Publ.JEEE,USA. – 1992).

Враховуючи розглянуті особливості біологічної дії мм-ЕМВ, спеціалісти радіобіологи й гігієністи порушують досить складні проблеми: знайти найбільш оптимальний та універсальний шлях нормування модульованого режиму ЕМВ, розробити методи захисту і профілактики, а також визначити показники й методи терапевтичного використання мм-ЕМВ.


 
 

Цікаве

Загрузка...