WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Негативний вплив нафти та нафтопродуктів - Реферат

Негативний вплив нафти та нафтопродуктів - Реферат

грають сировинний, топливно- енергетичний і споживчий.
Промисловість полімерних матеріалів.
Органічний синтез спирається на могутню і розповсюджену сировинну базу, що дозволяє розвивати виробництво практично в будь-якому економічному районі. На перший план вийшло нафтогазову сировину, з якого виробляється майже весь синтетичний каучук, що переважає частина пластичних мас і значна кількість волокон. Ресурси цієї сировини представлені: побіжними нафтовими газами, природними газами і вуглеводнями нефтепереработки. Сфера виробництва синтетичних матеріалів територіально помітно розширилася, охопивши не тільки місця видобутку нафти і газу, але і райони, що одержали зв'язок із джерелами сировини в результаті створення мережі нафтопроводів (Центральний, Донецко-Приднепровский і ін.)
Промисловість синтетичних смол і пластичних мас заснована на побіжних нафтових газах і вуглеводнях нефтепереработки.
Державним департаментом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України у зв'язку з підвищенням екологічної безпеки галузі та охорони праці у 2001 році були подані пропозиції 25 науково-виробничих підприємств та організацій щодо фінансування за рахунок коштів Державного бюджету у 2002 році науково-дослідних робіт в обсязі 51 млн. 959 тис. грн.
Зусилля потужного наукового та інтелектуального потенціалу галузі (УНТА, 17 інститутів), що використовується далеко не повністю, спрямовані на пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу та подальший розвиток нафтогазової промисловості України, з них:
" реалізація Національної програми "Нафта і газ України до 2010 року";
" реалізація Державної програми "освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектору Чорного і Азовського морів";
" реалізація Державної програми "Створення та організація виготовлення бурового, нафтопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року" та відповідного освоєння серійного виробництва машинобудівними заводами нових конкурентоздатних імпортозамінюючих видів обладнання для буріння свердловин, видобутку, транспорту та переробки нафти і газу;
" реалізація Державної програми "Програма заходів щодо подолання соціально-економічних та техногенних наслідків довготривалого нафтовидобування в Бориславському нафтопромисловому районі на 1997-2000 роки";
" розробка та впровадження нових методів інтенсифікації видобутку нафти і газу та підвищення нафтогазоконденсатовіддачі продуктивних горизонтів з метою більш повного і ефективного використання розвіданих запасів нафти і газу;
" реалізація програми "Високонадійний трубопровідний транспорт".
Технічне переозброєння галузі передбачає:
" продовження технічної реконструкції нафтопереробних заводів щодо поглиблення переробки нафти;
" подальше розгортання промислових досліджень з метою підвищення віддачі нафтопромислових пластів як старих, так і нових родовищ;
" діагностичні обстеження технічного стану лінійної частини магістральних нафтогазопроводів, їх ремонт та реконструкція, заміна газоперекачувальних агрегатів на більш сучасні з підвищеним коефіцієнтом корисної дії і забезпечення на цій основі ефективності і надійності їх експлуатації.
Але фінансування вказаних науково-технічних програм не забезпечено.
Департаментом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості був проведений аналіз стану охорони праці на підприємствах галузі за 2000 рік місяців п.р., визначені найбільш вразливі місця в профілактиці виробничого та невиробничого травматизму, аварій та пожеж, зроблено аналіз виконання на підприємствах галузі "Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки" та розроблені заходи щодо покращання роботи по виконанню зазначеної програми.
В галузі проводиться певна робота по організації охорони праці та пожежної безпеки відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" та "Про дорожній рух" спрямована на профілактику виробничого травматизму, поліпшення умов праці, підвищення рівня пожежної безпеки, попередження аварій та надзвичайних ситуацій на об'єктах підприємств Держнафтогазпрому.
Продовжується впровадження заходів попередження дорожньо-транспортних пригод згідно з "Комплексною державною програмою запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки". На виконання доручення КМУ від 02.09.99р. № інд. 33 було опрацьовано "Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів", яке розроблене в рамках спільної Європейської програми ЕМЕП. Пропозиції та зауваження по цьому питанню були надіслані в Мінекобезпеки листом від 10.01.2000р. №30-2-01-25.
На виконання доручення Міненерго України фахівці Департаменту розглянули першу редакцію Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2000 - 2003 роки.
В Україні особливо гостро стоїть питання безпеки морських перевезень нафти та нафтопродуктів. Тому усім суднам у період їхнього перебування у портових водам, а також підприємствам і організаціям, розміщеним у припортових територіях (або мають скиди у акваторію), заборонено скидати у воду речовини, шкідливі для здоров'я людей або живих ресурсів моря, зокрема:
" нафту, нафтопродукти, залишки нафти, а також суміші із вмістом їх у будь-якій концентрації, у тому числі очищені в суднових пристроях, баластові води з паливно-баластових і нафтових танків, чистий баласт;
" хімічну сировину і продукти хімічного виробництва після прибирання та миття палуб, вантажних трюмів і танків.
" неочищені стоки, а також стічні води після суднової установки фізико-хімічноі обробки. Фанова система переводиться на накопичувальні ємкості, забортні клапани пломбуються;
" будь-які інші стоки, якщо при цьому змінюються колір, запах, прозорість води або їхнє скидання призводить до появи видимих плаваючих часточок;
" сміття чи харчові відходи, залишки будь-яких вантажів та сепарації, що використовувалася при їхньому перевезенні.
Всім суднам заборонено використовувати для очищення акваторії препарати, що опускають нафту на дно або розчиняють її у воді.
За аварійних разливів нафти або нафтопродуктів судно, що потрапило в нафтове поле, не повинно починати рух до спеціального дозволу керівника операції з ліквідації аварійного розливу.
Власники суден і керівники підприємств, які допустили порушення Обов'язкових постанов по порту в сфері охоронинавколишнього середовища, відшкодовують усі витрати порту з ліквідації забруднення і його наслідків за встановленими тарифами, витрати порту на оренду залученого обладнання, плавзасобів і персоналу інших підприємств і сплачені портом суми штрафів за забруднення.
Отож, як бачимо, нафтова і нафтопереробна галузь перспективно розвивають і у подальшому. Однак їх ріст все більше породжує проблем, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища. Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, грунтові води - все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого "перспективного" прогресу, підвищення безпеки даної галузі.

 
 

Цікаве

Загрузка...