WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Сучасна концепція охорони природного середовища - Реферат

Сучасна концепція охорони природного середовища - Реферат

  1. Концепція охорони природного середовища

Враховуючи високу енерго- та ресурсоємкость промислового виробництва в Україні, низький рівень культури виробництва і зневагу екологічним законодавством, необхідно трансформувати всю соціальну і політичну організацію управління і розробити нову екологічну доктрину, концепцію, враховуючи необхідність майбутніх поколінь українців.

Необхідність розробки сучасної екологічної концепції України диктується наступними причинами:

  • до останнього часу в Україні взагалі була відсутня яка-небудь державна політика в області екології. Такий стан речей стає неприпустимим в період переходу до ринкових відносин, коли екологічні і економічні інтереси вступають в особливо гострі суперечності;

  • необхідно зважати і на розумне керування розвитком людини, суспільства і природи. Фундаментом розвитку є розуміння того, що людина є частиною природи і зобов'язаний підкорятися її законам. Перехід до розвитку - єдиний шлях порятунку сучасної цивілізації від загибелі;

  • існує необхідність приведення норм екологічного права України у відповідність з нормами міжнародного права, що припускає освоєння і сприйняття українською наукою і правом найбільш ефективних міжнародних концепцій і ідей в області охорони навколишнього середовища;

  • основні положення нової екологічної концепції України повинні стати основою для конструктивної взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємців і суспільних об'єднань по забезпеченню комплексного рішення проблем збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього середовища. Ці положення повинні з'явитися базою для розробки довгострокової державної політики, що забезпечує стійкий економічний розвиток країни при дотриманні екологічної безпеки суспільства.

Охорона місця існування людини, як один з найважливіших напрямів сучасної екологічної концепції України, тісно пов'язана з ідеєю створення сприятливих екологічних умов для життєдіяльності, праці і відпочинку людини. Це так само є одним з головних завдань діяльності по охороні навколишнього середовища. Ст.3 Конституції України встановлює, що людина, його права і свободи є вищою цінністю. У Ст.50 Конституції України сказано, що кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування збитку, заподіяного його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням.

При цьому право громадян на сприятливе навколишнє середовище забезпечується:

  • створенням сприятливих умов їх життєдіяльності;

  • наданням можливості участі в обговоренні рішень, що готуються, виконання яких може надати несприятливу дію на навколишнє середовище;

- здійсненням державних заходів по запобіганню екологічно небезпечної діяльності, попередженню і ліквідації наслідків аварій, природних стихійних лих;

- наданням достовірній інформації про стан навколишнього середовища;

- поліпшенням якості продуктів харчування;

- можливістю вимагати в судовому порядку відміни рішень про розміщення, проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію екологічно небезпечних об'єктів;

- інші гарантії громадян.

Можна виділити декілька основних положень механізму реалізації сучасної екологічної концепції України:

1) Постійне і неухильне збільшення частки засобів державного бюджету, що направляються на охорону навколишнього середовища і природних ресурсів, що сприяє підвищенню рівня стійкості екосистем природних зон України і забезпечує людям, соціальним групам і суспільству в цілому право на мешкання в чистому природному середовищі.

2) Поетапне формування екологічного механізму захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, що забезпечує стійке їх відтворення.

3) Поетапне формування нормативно-правового механізму, що співвідносить розвиток всіх сфер суспільного виробництва, його галузей, окремих підприємств і всіх членів суспільства з реальним станом природних ресурсів і умовами навколишнього середовища.

Рішення питань раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища на основі широкої інформованості населення про стан природи, економіки, охорони здоров'я при організуючій діяльності всіх органів державної влади і громадських організацій.

Висновки

Державною задачею стає питання екологізації громадського життя, свідомості людей, промислового виробництва і т.д.; ефективна і послідовно здійснювана система державних регіональних і місцевих мір, спрямованих на впровадження в практику якісно нових ресурсозберігаючих, екологобезпечних видів техніки, технологій і організації матеріального виробництва, способів і методів функціонування промислових, транспортних, господарсько-побутових і інших комплексів.

Метою цих заходів є ощадливе і високоефективне використання, збереження, відтворення різних видів ресурсів; підтримка динамічної екологічної рівноваги і сприятливих з погляду здоров'я людини умов і якісних характеристик навколишнього середовища.

Цілі охорони природи мають ставитись рівнозначно з іншими цілями використання (виробництвом продуктів харчування, промисловим виробництвом та створенням інфраструктури).

В Україні охорона природного середовища розглядається як самостійно політичне завдання.

Політика щодо природного середовища - це сукупність усіх дій, спрямованих на уникнення втручання в природне середовище, на його зменшення та на усунення пошкоджень довкілля, що вже стались.

Конкретні цілі та програми стосуються насамперед:

  • визначення граничнодопустимих значень шкідливих для навколишнього середовища викидів;

- економії енергії;

- сприяння використанню відходів тепла;

- утилізація старих матеріалів, а також відходів;

- підтримання здоров'я лісів та природної сили самоочищення водойм;

- впровадження автомобілів з мінімальною кількістю відпрацьованих газів і бензинів без вмісту свинцю;

- заохочення бережливого ставлення споживачів до навколишнього середовища.

Заходи щодо поліпшення довкілля, а саме:

- технологічні — розробка і впровадження нових технологій, очисних споруд, видів палива;

- архітектурно-планувальні — озеленення населених пунктів, організація санітарно-захисних зон, раціональне планування підприємств і житлових масивів;

- інженерно-організаційні – зниження інтенсивності руху транспорту на перевантажених автомагістралях, організація екологічно-патрульного контролю;

- економічні – вкладання коштів у розвиток нових, ресурсозбережуваних технологій;

- правові — прийняття і додержання законодавчих актів щодо підтримання якості атмосфери, водойм, ґрунту;

- освітянсько-виховні – формування екологічної культури, насамперед у молоді.

Дія людини на природне середовище прийняла загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика по відношенню до природного середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми накопичимо статистичні та економічні дані про сучасний стан середовища, обґрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних чинників, якщо розробить нові методи, засоби та заходи зменшення і запобігання шкоді, які будуть створювати загальну державну концепцію охорони природного середовища.


 
 

Цікаве

Загрузка...