WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Проблеми формування основ здорового способу життя у школі - Реферат

Проблеми формування основ здорового способу життя у школі - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми формування основ здорового способу життя у школі

Екологічна освіта школярів - одне з найважливіших завдань суспільства у справі охорони природи. Особливу відповідальність за глибоке, ґрунтовне та повноцінне екологічне навчання, виховання здорового способу життя державою покладено на загальноосвітні школи. Проте сьогодні з'являється потреба у викладанні такого предмету як "Основи здоров"я ", та проведенні факультативних занять, на яких в учнів формуються уявлення та поняття про здоровий спосіб життя, розвиваються основи екологічної культури. Успіх вирішення таких завдань, зокрема навчання і виховання школярів залежить від професійної майстерності, ерудиції та екологічної культури вчителя.

Сьогодні екологічна освіта визнана одним із пріоритетних напрямків удосконалення освітніх систем, проте стикаючись з великою великою кількістю наукових досліджень, що стосуються організації процесу екологічного навчання і виховання у школі, вони не мають систематичного характеру, насамперед тому, що у загальноосвітніх школах переважно немає предмета екологія, а відповідно і вчителів-екологів. Ряд авторів вважають, що можна виділити два основні напрямки підготовки фахівців у галузі екології та природокористування: перший - це підготовка фахівців, детально ознайомлених з проблемами охорони навколишнього середовища у своїй галузі, які завдяки глибоким знанням могли б сприяти вирішенню екологічних проблем, другий - це підготовка фахівців, у яких був би міжгалузевий комплексний підхід до вирішення поставлених завдань, тобто фахівців, які мали б базову екологічну чи біологічну освіту.

Вчителі біології, екології повинні орієнтуватися в широкому колі проблем, які стосуються основ здоров"я та охорони довкілля.

Центральною компонентою подолання глобальної екологічної кризи має виступати система екологічної освіти і виховання школярів, яка здатна змінити саму людину і розуміння нею цінностей існуючого світу, ставлення до навколишнього природного середовища, її поведінку в ньому, тобто довести до свідомості учнів думку про те, що в природі існує тісний зв'язок між предметами та явищами і при найменшому впливі людини на природу можуть виникнути як позитивні, так і негативні наслідки, а тому кожну дію потрібно добре продумувати;

- показати учням, що природа є джерелом матеріальних благ і дати уяву про наукові основи раціонального використання природних ресурсів;

- виробити навики практичної участі у природоохоронних заходах тощо.

При вивченні біології, факультативно основ екології людини, основ здоров"я в загальноосвітній школі вчителі- повинні розробити єдину систему, яка б об'єднувала класну і позакласну навчально-виховну роботу. Класна робота передбачає проведення уроків, лабораторно-практичних, семінарських і факультативних занять. Проведення уроків повинно здійснюватися за навчальною програмою, згідно з якою координується програма факультативних занять.

Позакласна робота займає надзвичайно важливе місце в освіті школярів. Основними її формами є гуртки юних біологів, екологів, груп здорового способу життяі т.п. Позакласні заходи, що проводяться в школі, повинні бути узгоджені з розкладом навчальних занять, планом виховної роботи в школі та проводитися, на нашу думку, в першу чергу на шкільній ділянці, а пізніше у лісі чи полі.

Видано велику кількість літератури з лікарських рослин, де детально розкрито питання заготівлі сировини, зроблено детальний аналіз хімічного складу фармакологічних особливостей, дані виважені поради щодо лікування препаратами з трав широкого спектру захворювань. Проте майже немає довідкової літератури для вчителя , за винятком 2-3 культур, де б була описана детальна технологія вирощування лікарських рослин на шкільній ділянці. Основне завдання, яке поставив перед собою авторський колектив є синтез розрізнених даних і методичні рекомендації щодо вирощування та використання лікарських рослин. Для кожної рослини розроблена методична карта, у якій детально описано значення, ботанічні та біологічні особливості, технологія вирощування і заготівля лікарських рослин, дія на людський організм. У учнів в процесі роботи на пришкільній ділянці розвиваються дослідницькі вміння, формується екологічна свідомость та основи здорового способу життя.

Висновки. Отже, у процесі навчання і виховання у учнів з залученням пришкільної ділянки зростає зацікавленість до такого предмету, як основи здоров"я, розвиваються дослідницькі вміння, викристалізовується власна система екологічних цінностей, які визначать екологічну позицію, поведінку та екологічну культуру людини.

Література:

  1. Положення про Державний моніторинг навколишнього природнього середовища. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 23 вересня 1993 р № 85.

  2. Погребенник В.Д. Фоновий екологічний моніторинг України: програма, структура та принципи організації Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. -К.; 1996.-С.126-131.

  3. Погребенник В.Д., Сопрунюк П.М. Про організацію фонового моніторингу стану природного середовища в Україні. Тез. доп. конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми космічних досліджень."-Житомир,1993.-С.205-206.

  4. Питання біоіндикації і екології. Тези міжнарод. конф. - Запоріжжя, 1998р. - 213с.

  5. Algea as Ecological Indicators. / ed.by L.Elliot Shubert. - London: Acad.Press, 1984. - 435p.


 
 

Цікаве

Загрузка...