WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище - Реферат

Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище - Реферат

процедури, будуть продовжені в 2004 році. В 2003 році посаджено 18 га захисних лісонасаджень вздовж Дністровського водосховища, що складає 25 % від запланованого . Винесено в натуру і підтверджено проектною документацією 712,3 га прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів, в основному ставків. Особливості рельєфу області, дефіцит сільськогосподарських угідь призводить до надмірного навантаження на земельні ресурси, а відповідно до ерозії грунтів. Для поліпшення стану земельних ресурсів в області в ході земельної реформи розроблено програму захисту земель від ерозії та інших видів деградації. Ряд практичних заходів здійснено по впорядкуванню карстових територій. За пропозицією держуправління екології та природних ресурсів обласною радою 2003 рік було проголошено Роком екологічного порядку в карстових регіонах Буковини. Оголошено конкурс на організацію кращої роботи органів місцевого самоврядування, державних підприємств та недержавних організацій з даного питання. Затверджено положення, підведено підсумки з відзначенням переможців. Також в області проводиться постійна робота по вивченню флори і фауни. У 2001 році видано збірник "Сторінками Червоної книги Буковини" з описом червонокнижних видів фауни області, в 2002 році випущено атлас-довідник флори Північної Буковини. У 2003 році розпочато інвентаризацію флори та фауни гірської та передгірної частини області. Особлива увага при цьому звертається на рідкісні, зникаючі види, занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, місця їх зростання і перебування з метою подальшого включення до складу природно-заповідного фонду. В поточному році планується проведення такої інвентаризації лісостепової частини області (Прутсько-Дністровське межиріччя). На реалізацію заходів по створенню екологічної мережі з місцевих бюджетів у 2003 році виділено 774,9 тис.грн. Цілеспрямованої практичної роботи по веденню кадастрів рослинного і тваринного світу не здійснюється із-за відсутності необхідного методичного та фінансового забезпечення. Дана робота, як і раніше, ведеться на рівні окремих наукових розробок у ВУЗах області. З метою розробки професійного плану дій, збалансованого використання всіх природних ресурсів, повнішого врахування переваг і ризиків, при створенні екологічної мережі в 2003 році розпочато реалізацію проекту Всесвітньої спілки охорони природи IUCN (офіс для країн Центральної Європи) "Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення в пілотній зоні" з обсягом фінансування робіт 185 тис. євро. Мета проекту - створення екомережі на обласному і місцевому рівнях, підвищення рівня суспільної свідомості серед населення та розробка концепції національної екомережі з урахуванням процесу інтергації у Всеєвропейську екомережу. З цією метою проведено робочі зустрічі з представниками місцевих органів виконавчої влади. Сформовано склад команди, затверджено робочий план впровадження проекту. В області проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед населення щодо мети і завдань розбудови екологічної мережі. Дані питання в 2003 р. неодноразово розглядалися на нарадах в обласній державній адміністрації, семінарах з керівниками органів місцевого самоврядування, на засіданнях вченої ради національного природного парку "Вижницький", засіданні громадської екологічної ради, регулярно висвітлюються в теле- і радіопередачах. На сторінках місцевої преси опубліковано понад 20 статей. Тема "Екологічна мережа Буковини: проблеми створення" широко обговорювалась учасниками круглого столу, організованого Чернівецьким телебаченням 24 листопада 2003 року. Дані питання висвітлені у випущеному в 2003 році збірнику статей "Екологічні проблеми Буковини", а також науково-популярному журналі "Зелена Буковина", готується видання довідника-монографії заповідних об'єктів Буковини. До основних проблем формування екомережі необхідно віднести: невизначеність природоохоронного законодавства в умовах приватизації земель; протидія, пряма чи прихована, землекористувачів і деяких обласних служб; відсутність компенсаційних стимулів для землекористувачів - донорів природно-заповідного фонду; слабке матеріально-технічне та відсутність фінансового забезпечення досліджень у цій сфері та при проведенні робіт; відсутність картографічних матеріалів (топокарт відповідного масштабу); ігнорування місцевого наукового потенціалу з боку центральних органів в частині надання грантів під виконання тематичних проектів по створенню екомережі; відсутність механізму залучення сторонніх спеціалістів до співпраці з держуправлінням екоресурсів. Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядуванняспрямовується на виконання природоохоронних заходів, передбачених обласною комплексною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки "Екологія" на 2001-2005 роки. Програмою ставиться за мету, виходячи з економіко-географічної характеристики області та назрілих екологічних проблем, об'єднання фінансових та матеріально-технічних можливостей державних органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ та громадськості на виконання пріоритетних природоохоронних заходів: - з охорони земельних ресурсів та використанню надр; - з охорони і раціонального використання водних ресурсів та здійснення - протипаводкових робіт; - по захисту атмосферного повітря; - з охорони і раціонального використання лісових ресурсів; - щодо розвитку природно-заповідної справи та раціонального - використанню рекреаційних ресурсів області; - розміщення побутових та виробничих і утилізації токсичних відходів. На запобігання накопиченню токсичних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей направлена Програма поводження з токсичними відходами у Чернівецькій області, яка прийнята обласною радою в травні 2001 року. Термін виконання Програми - 2001-2005рр. Реалізація першочергових та середньострокових заходів (2001-2005рр.) забезпечується шляхом: - утилізації та видалення частини відходів (до 20 відсотків) з існуючих накопичувачів токсичних відходів І і ІІ класів небезпеки; - здійснення заходів щодо знешкодження та очищення найбільш небезпечних місць накопичення токсичних відходів; - знешкодження небезпечних місць розміщення токсичних відходів, зокрема невпорядкованих звалищ (в обсягах, що визначатимуться економічними і технологічними можливостями); - здійснення утилізації та видалення переважної частини непридатних ХЗЗР. Використана література 1. Гапонова С.В. Екологія.- К.: Ленвіт, 2000.- 64с. 2. Троянський Олексій Іванович Екологія людини.- Житомир: Волинь, 2005.- 3. Дуднікова Ірина Ігорінва Екологія і безпека життєдіяльності.- К.: Вища школа, 2005.- 247с. 4. Екологія: основи теорії і практикум.- Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003.- 296с. 5. Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник.- 3-тє вид., випр. І доп.- К.: Знання, 2004.- 312с.- 17.00 6. Мусієнко Микола Миколайович, Серебряков Валентин Валентинович, Брайон Олександр Володимирович Екологія. Охорона природи.- К.: Знання, 2002.- 550с. 7. Бойчук Юрій Дмитрович, Солошенко Ельвіра Миколаївна, Бугай Олег Вікторович Екологія і охорона навколишнього середовища.- Суми: Університетська книга, 2005.- 8. Кучерявий В.П. (Кучерявий, Володимир Панасович) Екологія: Підручн. для студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001.- 480с. 9. Мусієнко, Микола Миколайович Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376с.- 19.71

 
 

Цікаве

Загрузка...