WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища - Реферат

Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища - Реферат

Реферат на тему: Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища План 1. Шляхи досягнення екологічної безпеки. 2. Системи управління природокористуванням. 3. Розподіл функцій управління охороною навколишнього середовища 4. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності 1. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів (ПР) при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності визнано законодавцем одним із принципів охорони довкілля. За допомогою цього принципу попереджається погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя і здоров'я людини. Екологічна безпека гарантується громадянам України за допомогою реалізації широкого комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів. Шляхи здійснення екологічної безпеки: " встановлення екологічних вимог до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів " охорона навколишнього природного середовища (НПС) при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів " охорона НПС від неконтрольованого та шкідливого біологічного, акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіаційного забруднення " охорона НПС від забруднення відходами, встановлення екологічної безпеки транспортних засобів " додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, " встановлення вимог екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності " встановлення екологічних вимог при розміщенні і розвитку населених пунктів. 2. Метою управління в галузі охорони НПС є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони НПС, раціонального використання ПР, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони НПС (ст. 16 Закону України "Про охорону НПС"). Для досягнення поставлених завдань управління охороною НПС здійснюється у декількох напрямах - спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування тощо. Управління охороною НПС є багатоаспектним явищем і здійснюється різними суб'єктами. Тому виділяють такі види управління: " державне - управління у сфері охорони НПС є складовою частиною державного управління і здійснюється органами держави та місцевого самоврядування. Систему державного управління з охорони НПС утворює сукупність органів, які можна поділити на: державні органи та органи місцевого самоврядування; органи загальної та спеціальної компетенції. " громадське - здійснюється громадянами та їх об'єднаннями. Цей вид управління свідчить про демократизацію суспільства; " галузеве - управління, що здійснюється в рамках відповідної галузі чи сфері діяльності, якщо така негативно впливає на довкілля; " виробниче - цей вид управління реалізується у рамках підприємства, установи, організації і спрямоване безпосередньо на раціональне: природокористування, охорону довкілля конкретним господарюючим чи іншим суб'єктом; Особливість управління охороною НПС органів загальної компетенції полягає у тому, що таке управління вони здійснюють поруч з іншими видами державного управління (економіки, соціальної та культурної сфери тощо). До цих органів належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевої державної адміністрації, місцеві ради та їх виконавчі органи тощо. Органи спеціальної компетенції створенні в першу чергу для здійснення управління охорони НПС, наприклад, Міністерство екології та ПР України та його управління на місцях. 3. Загальне державне управління охороною НПС здійснюють Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, їх компетенція обумовлюється територією, на яку розповсюджується її повноваження. Державна виконавча влада на місцях здійснюється місцевими державними адміністраціями, що створюються в областях, районах і містах Києві та Севастополі. Порядок їх створення та повноваження, у тому числі в екологічній сфері, визначено у Законі України "Про місцеві державні адміністрації" від 5 травня 1999 р. На відповідній території місцеві державні адміністрації забезпечують виконання програм охорони довкілля, реалізацію делегованих їм функцій та ін. Спеціально створеним органом для здійснення управлінських і контролюючих функцій у сфері охорони НПС є Міністерство екології та ПР України. Положення про , це Міністерство затверджено указом Президента України від 29 травня 2000 р. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створені державні управління екології та ПР, що в ходять у систему місцевих органів Міністерства. 11 серпня 2000 р. наказом Міністерства екології та ПР України затверджено Положення про вказані управління. До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та ПР і його органів на місцях належать: ў здійснення комплексного управління, проведення єдиної науково-технічної політики, координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій в галузі охорони НПС; ў державний контроль за використанням і охороною елементів середовища, додержанням норм екологічної безпеки; ў організація моніторингу НПС, створення і забезпечення роботи екологічної інформаційної системи; ў затвердження нормативів, правил, участь у розробці стандартів щодо регулювання використання ПР і охорони НПС від забруднення та інших шкідливих впливів; ў здійснення державної екологічної експертизи; ў видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у НПС, на спеціальне використання ПР відповідно до законодавства України; ў обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об'єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням Законодавства; ў подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення Законодавства; ў складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони НПС і використання ПР; ў керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України; ў координація роботи інших спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони НПС та використання ПР; ў здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони НПС, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання зобов'язань Українивідповідно до міжнародних угод з питань охорони НПС. В Україні створені й інші органи спеціальної компетенції, управлінські функції яких пов'язані з охороною окремих видів ПР. Здійснюючи управління охороною НПС, вони координують свою діяльність з Міністерством екології та ПР. До таких органів належать Держкомзем, Держкомводгосп, Держкомлісгосп, Держком ядерного регулювання України, Державний комітет стандартизації, метрологи та сертифікації України тощо. Участь громадськості в охороні НПС є одним із принципів екологічного права На цьому принципі побудоване також управління охорони довкілля. У ст. 21 ЗУ "Про охорону НПС" встановлено перелік повноважень громадських об'єднань у

 
 

Цікаве

Загрузка...