WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат

Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат

сонячної енергiї у виглядi бiомаси та дозволяє отримати в енергетичному еквiвалентi приблизно 15 т у. п. на рiк з одного гектара. Можуть також використовуватись посiви iнших культур з великою вегетативною масою (рапс та iн.).
5. У майбутньому також може набути розвитку вирощування на комерцiйнiй основi на незручних та малопридатних до рiльництва землях швидкорослих (за 3-5 рокiв) дерев (тополi, ясени, верби тощо) для подальшого їх багаторiчного використання як палива для ТЕС. Вказанi породи дерев мають вiдносно високi значення теплоти спалювання, якi дорiвнюють 20,7 -20,8 МДж/кг сухої деревини. Прiоритетного розвитку в Українi потребують технологiї прямого спалювання деревини, в першу чергу для вироблення теплоти та технологiчної пари. Це пов'язано з досить низькою цiною на електроенергiю, що iснує в Українi (0.05 $/кВт?год) i в той же час - досить високою цiною на паливо та теплову енергiю. Отримання теплоти з бiомаси є економiчно вигiдним вже зараз, навiть в разi використання iмпортного обладнання.
Україна також має можливiсть розпочати власне виробництво дерево- тасоломоспалювальних котлiв. В Українi найбiльш перспективними для використання можна вважати наступнi технологiї: промисловi деревоспалювальнi котли потужнiстю 0.1-5 МВт для встановлення в лiсгоспах та на деревообробних комбiнатах; деревоспалювальнi станцiї централiзованого теплопостачання потужнiстю 1-10 МВт; соломоспалювальнi фермерськi котли та котли для теплопостачання найближчих споживачiв, потужнiсть 0.1 - 1 МВт; соломоспалювальнi станцiї централiзованого теплопостачання потужнiстю 1-10 МВт; бiогазовi установки для крупних ферм ВРХ, свиноферм, птахофабрик та пiдприємств харчової промисловостi. В Українi може бути збудовано 2950 бiогазових установок, включаючи 300 установок на свинофермах, 150 - на птахофабриках та 2500 - на фермах ВРХ та пiдприємствах харчової промисловостi. Використання газу звалищ є найбiльш прибутковим на промислових пiдприємствах, розмiщених неподалiк вiд самих звалищ. В разi реалiзацiї цих пропозицiй загальна встановлена потужнiсть буде складати 7523 МВтт та 492 МВте, а також отримання бiогазу на рiвнi 10-15 млрд м?/рiк Це призведе до замiщення 4.83 млн т у.п./рiк та зниження викидiв СО2 на 7.3 млн т/рiк. На сьогоднi з урахуванням цiни на бiомасу для енергетичного використання, собiвартiсть виробленої з неї теплової енергiї у 2,6-10 разiв менша нiж собiвартiсть теплової енергiї виробленої з використанням природного газу.
Також можна використовувати такi енергетичнi потенцiали в Українi як:
" Потенцiал сонячної енергiї.
" Потенцiал вiтрової енергiї.
" Потенцiал торфу.
" Потенцiал енергiї надлишкового тиску природного газу.
" Потенцiал геотермальної енергiї.
" Енергетичний потенцiал шахтного метану.
" Енергетичний потенцiал малих рiк.
Виробництво паливних пелет з стружки
В Українi є великий потенцiал альтернативної та вiдновлювальної енергетики, але, щоб його використовувати, потрiбно розробити нацiональнi i регiональнi програми та нормативно-правовi акти для реалiзацiї цього енергетичного потенцiалу. А також залучення значних iнвестицiй з боку держави. Використання наукового енергетичного потенцiалу Також можна досягнути енергетичної незалежностi завдяки українським вченим, якi розробляють та винаходять новi пристрої для енергетики. Давайте приведемо декiлька прикладiв. Вже винайдений i запатентований конструктором Є. Сухiним один з найефективнiших в свiтi спосiб виробництва синтетичного газу, який виходить мiнiмум в 5 разiв дешевший природного. Оскiльки виробляється буквально з вiдходiв сiльського господарства, бурого вугiлля, торфу, з вiдходiв деревообробної промисловостi. Собiвартiсть 1тис. кубометра отриманого газу - 80 грн. Експерти вважають, що в Українi можливо синтезувати 20 млрд. кубометрiв газу на рiк. Що в свою чергу зменшить залежнiсть України вiд iмпортного газу на третину. До речi, це дiтище українського вченого вже працює на Фiлiппiнах, де виробляє енергiю з вiдходiв кокосiв. Вченi з Миколаєва отримують синтетичну нафту, шляхом спецiальної обробки пластмасових ящикiв, пластикових пляшок та полiетиленових пакетiв. Також вченi створили установку, завдяки якої з використаних гуми та шин, можна отримувати бензин i, окрiм того, металобрухт для металургiї. Українськi вченi мають в своєму активi розробки з нових напрямкiв атомної енергетики. Вони зараз на етапi виходу на стабiльнi результати. Якi робили українськi спецiалiсти протягом десяткiв рокiв розробки в галузi управляючого нерадiоактивного атомного горiння речовини. Мова йде про створення в ходi цього процесу нових надважких елементiв, якi можуть бути в якостi джерела енергiю в майбутньому. За оцiнками спецiалiстiв, 1 грам речовини забезпечить вихiд 3 млрд. КВт/час енергiї, при цьому процес не вимагає надпотужних i дорогих прискорювачiв. Практично використання атомного горiння вiдкриває можливiсть прориву до нових ефективних та безпечних технологiй в галузi альтернативної енергетики та забезпечує Українi членство в свiтовому елiтному енергетичному клубi. Потреба фiнансування для створення установки потужнiстю 100 МВт оцiнюється, орiєнтовно, в 200 млн. доларiв. Це тiльки декiлька прикладiв використання українськими вченими мiсiї з виводу України з енергетичної залежностi. Так можливо, варто пiдтримати вчених в цьому завданнi на державному рiвнi та суспiльством i не поповнювати гаманцi нафтогазових магнатiв, а видiлити кошти на розвиток науки в енергетичнiй галузi України? Проаналiзувавши та визначивши основнi напрямки перспективи розвитку енергетики України та їх потенцiал, можна зробити висновок, що енергетична незалежнiсть України - це реалiстична мета. Так, iснують чудовi пропозицiї та програми розвитку того чи iншого елементу енергетичної незалежностi, але однiєї програми для досягнення цiєї мети немає. Наприклад, розробкою i розвитком паливно-комiрчаних технологiй в Українi займається Олександр Васильєв, виробництво синтетичного газу займається Євгенiй Сухiн i т.д. Потрiбно об'єднати цi всi iдеї, розробки, концепцiї, програми та включити їх в розробку та прийняття нацiональної стратегiї "Енергетично незалежна Україна", а потiм втiлювати її в життя.
?
Використана лiтература:
1. О.Д. Васильєв "Керамiчнi паливнi комiрки: досягнення та перспективи в Українi"
2. Журнал "Контракти"
3. Сайт "комiтету з питань енергозбереження"
4. Сайт НАНУ

 
 

Цікаве

Загрузка...