WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат

Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат


Реферат на тему:
Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України
Пiдвищення свiтових цiн на нафту та природний газ, затягування України в геополiтичнi вiйни - все це ставить українську економiку в скрутне становище. Останнiм часом "нафтогазовi спекулянти" намагаються штучно створити дефiцит палива або безпідставно збiльшити цiну на нього. Такi обставини роблять паливо-енергетичний комплекс (ПЕК) України повнiстю залежним вiд iноземних держав та компанiй, що в свою чергу українську економiку робить заручницею iноземних держав. Така ситуацiя може призвести до кризи в державi. Чи можна позбутися, або хоча б трiшки зменшити "ПЕКельну залежнiсть" вiд зовнiшнiх постачальникiв нафти та газу?
Енергетична незалежнiсть України: утопiя чи реалiстична мета? Так, це реалiстична мета, оскiльки в Українi є всi передумови для набуття енергетичної незалежностi. Давайте розглянемо, що потрiбно зробити для того, щоб Україна досягнула енергетичної незалежностi. Енергозбереження Однiєю з основних умов для досягнення енергетичної незалежностi - потрiбно стати бiльш енергоощадними. Споживання українською промисловiстю енергiї у великих обсягах є iсторично зумовленим. Чимало заводiв i фабрик спроектовано ще на початку ХХ столiття або за безнадiйно застарiлими технологiями, або з розрахунку на виконання зухвалих планiв перших п'ятирiчок. У пiдсумку склалася ситуацiя, що вже за часiв СРСР українська промисловiсть споживала енергiї на 25% бiльше, нiж у середньому по Союзу. Український ВВП потребує у 3,3 разу бiльше енергiї, нiж ВВП Європи.
Навiть Росiя зi своєю важкою промисловiстю i чималими ресурсами економнiша на 8%, а багатий нафтою Казахстан - на 53%. Для незалежної України така спадщина є над небезпечною, якщо зважати, що країна забезпечена власними енергоносiями лише на 29,3%, решту доводиться iмпортувати. Експерти зауважують, що в Українi все ж таки є непоганi шанси для реального енергозаощадження. За даними Держкомiтету з енергозбереження, втрати пiд час виробництва та передачi електроенергiї нинi становлять 48%. За рахунок зменшення енерговитрат можна суттєво скоротити закупiвлю енергоносiїв за кордоном. Промисловi пiдприємства начебто й готовi переходити на енергозберiгаючi технологiї. Однак на виконання вiдповiдних програм потрiбно щонайменше п'ять рокiв, пiдрахували в iнститутi проблем екологiї та енергозбереження. Плюс $9 млрд, якi знадобляться тiльки металургiї для переходу вiд мартенiвських печей до киснево-конвертерного способу виробництва сталi. Так за пiдрахунками експертiв в найближчий час, можливо українськi пiдприємства можуть скоротити споживання газу на 13 млрд куб. м на рiк. Зокрема, металурги могли б зменшити свої витрати газу на 5 млрд куб. м на рiк за рахунок модернiзацiї виробництва. Що потрiбно зробити, щоб зменшити енерговитрати? Як найшвидше розробити нацiональну програму заощадження енергоресурсiв.
Пiдприємства, якi впроваджують енергозберiгаючi технологiї держава повинна надавати безвiдсотковi кредити та податковi пiльги. Диверсифiкацiя джерел постачання енергоносiїв та ефективнiше використання своїх транзитних можливостей. Виходячи з свiтового досвiду, можна сказати, що важливою небезпекою для любої держави є отримання бiльшостi енергоресурсiв вiд однiєї держави чи компанiї, i Україна не є винятком, оскiльки вона бiльшiсть своїх енергоресурсiв отримує вiд Росiї. Виникає небезпека для економiки України, тому потрiбно диверсифiкувати постачання в Україну газу та нафти. Українi потрiбно знайти iнших постачальникiв енергоносiїв. Наприклад, розпочати постачання та транзит нафти з Каспiйського моря саме для цього було збудовано нафтопровiд Одеса-Броди. Активiзувати спiвпрацю у нафтогазовiй галузi з iраном, що є другою пiсля Росiї державою за обсягами розвiданих покладiв блакитного палива, Україна давно розглядає як альтернативне джерело постачання енергоносiїв, i передусiм газу. До речi, сьогоднi вже iснують домовленостi мiж Києвом i Тегераном про iмпорт iранського газу - 30 млрд куб. м для внутрiшнього споживання та 20 млрд куб. м для транзиту до Європи. Угоди є, труби немає. Сьогоднi розглядаються два маршрути постачання iранського газу на Захiд: iран - Вiрменiя - Грузiя - Росiя - Україна - Європа або без пiвнiчного сусiда - iран - Вiрменiя - Грузiя - Чорне море - Україна - Європа. За попереднiми пiдрахунками української сторони, реалiзацiя кожного проекту коштуватиме близько $10 млрд. Схiд вже зробив першi кроки назустрiч Українi: iран вже розпочав будiвництво газопроводу до Вiрменiї. iран чекає, поки в Українi та iнших європейських країнах знайдеться полiтична i фiнансова воля для будiвництва нового газопроводу. Сьогоднi ж українсько-iранська нафтогазова спiвпраця обмежується постачанням українського устаткування для видобувної промисловостi Закаспiйської iсламської республiки.
Потрiбно збiльшувати транспортування газу та нафти через територiю України. Оскiльки в Українi найбiльшi в Європi газо- та нафтопроводи. До речi, Україною транспортується понад 128 млрд кубометрiв газу на рiк. При цьому ставка транзиту - $1,09/тис. кубометрiв газу, яка є бiльш як в 3 рази менша нiж середня по Європi. Розробка та видобування Україною власних енергоресурсiв Як не парадоксально, але саме на територiї України офiцiйно розпочався свiтовий нафтовий промисел, пiсля того як у 1853 роцi i. Лукашевич винайшов нафтову лампу. А також в Українi за оцiнками експертiв знаходиться 80% вiд європейських запасiв газу та 7% нафти.
До речi, на зламi ХiХ-ХХ столiть за обсягами видобутку нафти та газу Україна посiдала перше мiсце в Європi i третє у свiтi пiсля Росiї та США. Свiтовий нафтовий промисел починається з України. Саме у Захiднiй Українi нафту почали добувати найперше - ще 1771 року. Тут було винайдено спосiб її перегонки на нафтопродукти й розпочато масштабнi, як на той час, видобування та нафтопереробку. Основнi поклади нафти та природного газу приписують до Днiпровсько-Донецькому, Карпатському та Причорноморсько-Кримському нафтогазовому регiону. Вже бiльше ста рокiв здiйснюється добування нафти (Борислав) та 80 рокiв - природного газу(Прикарпаття) в Українi. Саме тому переважна бiльшiсть запасiв газових та нафтових родовищ майже вичерпанi. Основнi сподiвання на ще нерозвiданi родовища (особливо Прикарпаття) та шельфи Чорного та Азовського морiв ( за оцiнками мiжнародних експертiв в шельфi Чорного моря тiльки запаси природного газу - 1,9 трлн. куб.

 
 

Цікаве

Загрузка...