WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Предмет та поняття екологічного права - Реферат

Предмет та поняття екологічного права - Реферат

тому ця проблема в екологічному праві залишається нагальною..
Необхідно не забувати: якщо екологічні відносини не врегульовані нормативними актами, але є нормативні акти, що регулюють подібні за змістом відносини, то застосовуються саме вони (аналогія закону), а не принципи.
Застосування аналогії права потребує свого обґрунтування, для цього потрібно мати чітке уявлення про існуючі принципи екологічного права.
Уявляється, що при підході до розуміння і визначення принципів екологічного права потрібно виходити з єдності самостійної (не комплексної) галузі права, враховуючи чинне законодавство.
До основних принципів охорони навколишнього природного се-редовища відносять:
1) пріоритетністьвимог екологічної безпеки, обов'язковість до-держання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
2) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
3) запобіжний характер заходів щодо охорони довкілля;
4) екологізацію матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони довкілля, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
5) збереження просторової та видової різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів;
6) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану довкілля;
7) обов'язковість екологічної експертизи;
8) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
9) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
10) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
11) стягнення плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням за-конодавства про охорону довкілля;
12) вирішення питань охорони довкілля та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;
13) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони довкілля;
14) вирішення проблем охорони навколишнього природного се-редовища на основі широкого міждержавного співробітництва.
В. Петров визначає екологічні принципи як основні положення, керівні засади, що перебувають в основі взаємодії суспільства і природи. Як бачимо, у цьому визначенні розкривається поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим.
Принципи екологічного права закріплюються легально або виводяться із законодавства. Функція екологічного права як більш загальна спрямованість забезпечення гармонійної взаємодії суспільства і природи в літературі розглядається як правове регулювання екологічних відносин.
Незважаючи на те, що до принципів екологічного права присто-совуються загальні положення принципів права взагалі, еколого-правові принципи мають особливості, притаманні лише їм.
Важливою особливістю є те, що, ґрунтуючись на екологічному законодавстві, вони відображають сутність природних явищ, які роз-виваються за своїми законами [97]. Отже, передумовою еколого-правових принципів є сукупність правових явищ. Причому право (як самостійне соціальне явище) не може не враховувати даного екологічного фактора. Якщо екологічне право адекватно відображає сутність екологічних факторів, його можна розглядати як ефективне. Ігнорування або недооцінка цього фактора призводить до викривлень в екологічному праві.
Потрібно вважати специфічним і те, що принципи екологічного права забезпечують поєднання державного (владного) регулювання певних груп екологічних відносин і автономного (юридичної рівності) правового регулювання відповідних груп останніх, що характерно для екологічного права і відрізняє його від будь-якої іншої галузі права. Дана особливість зумовлена як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Необхідність загальнодержавного управління багатьма питаннями, пов'язаними з екологією, зумовлена екологічними факторами, а не бажаннями певних управлінських органів. Оскільки правові явища розвиваються за своїми законами, управління з боку держави повинно бути науково обґрунтованим і кваліфікованим, що не під силу окремим індивідам, які перебувають у певних екологічних відносинах, що ґрунтуються на принципах юридичної рівності.
Ігнорування екологічних факторів може призвести (і на практиці нерідко призводить) до серйозних прорахунків у галузі екології, що негативно позначається на економічних, соціальних та інших питаннях. З огляду на це, важко погодитись із твердженням, що на даному етапі розвитку нашого суспільства було б передчасним оголошення пріоритету екології перед економікою, оскільки економічний розвиток України в умовах побудови ринкових відносин не дозволяє це зробити. Уявляється, що пріоритетність вирішення екологічних завдань перед іншими має бути непорушною. Разом з тим не можна до вирішення цього питання підходити прямолінійно. Пріоритетність екологічних вимог зумовлена й тим, що вирішення багатьох економічних і соціальних завдань безпосередньо залежить від екологічного стану в державі.
Своєрідною особливістю є й те, що більшість еколого-правових принципів спрямована на забезпечення екологічної безпеки в державі з метою створення безпечного середовища для життя і здоров'я людей. У ст. 16 Конституції України зазначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. Розгорнуте розуміння екологічної безпеки подано у ст. 50 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", де зазначено, що екологічна безпека - це такий стан довкілля, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної обстановки і виникненню небезпеки для здоров'я людей. Екологічне законодавство України виходить з пріоритетності захисту екологічних прав громадян перед іншими правами.
Література
1. "Екологічне право" Навчальний посібник для дистанційного навчання за ред.. Т.М. Кілічава. Київ, 2006 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...