WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

вартісній оцінці підприємства, що приватизується;
- аудиторська оцінка нормативної бази природокористування підприємства;
- аудиторський захист корпоративних інтересів;
- аудиторська екологічна оцінка інноваційних та інвестиційних проектів та ін.
Екологічний аудит може також бути замовленим підприємством в разі необхідності сертифікації системи екологічного менеджменту третьою стороною згідно до національних або міжнародних стандартів.
Коло установ, які зацікавлені в об'єктивному та комплексному дослідженні господарчої діяльності промислових підприємств, є достатньо широким. Наприклад, екологічні проблеми є актуальними для банківських інститутів. Фінансовий ризик є напряму зв'язаним з ризиком екологічним, оскільки може виникнути внаслідок великих аварій та забруднення середовища, а також у зв'язку з неврахованими раніше екологічними вимогами. Притягнення інвестора до громадянської або карної відповідальності, збільшення строку реалізації проекту абвкрай небажано для фінансових установ. Такі дії пов'язані з затриманням платежів, падінням курсу акцій компанії, яка одержує кредити, збільшенням строку кредитування або обсягу коштів кредитів на реалізацію проекту, неповернення кредиту в разі банкротства, а також знецінення залогу, найважливішою складовою якого є вартість земельної ділянки інвестора. В разі виявлення забрудненості земля значно знецінюється, і банки-кредитори можуть втратити гарантії кредиту. До того ж, в разі фінансування банком екологічно небезпечних проектів, репутації банку завдається шкода.
Екологічний аудит може бути основою для становлення та розвитку екологічного підприємництва, а саме: розробки та впровадження ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, виробництва техніки для захисту довкілля та приладів для контролю та підвищення якості навколишнього середовища, виробництва екологічно сприятливих споживчих товарів, використання вторинних ресурсів, надання екологічних послуг (екологічний моніторинг, екологічне аудування, страхування, виховання, просвіта та освіта). Закордонний досвід свідчить, що за допомогою екологічний фірм багато підприємств вирішили проблеми утилізації, перетворюючи відходи в сировину для інших галузей, знайшли більш ефективні методи їх очищення та переробки. Щорічно в світі такі фірми надають послуги на 200-230 млрд. $ , причому цей показник має стійку тенденцію до зростання ( на 4-15 % щорічно, залежно від виду послуг, що надаються).
Об'єктивні результати комплексного спостереження необхідні в разі укладення договорів з страхування екологічного ризику і відповідальності виробника та споживача, для визначення екологічної надійності підприємства та розміру ризику виникнення аварійних ситуацій.
Метою створення системи обов'язкового та добровільного екологічного страхування потенційно небезпечних об'єктів є компенсація збитків, які несуть треті особи та сам страхувач в разі аварійного забруднення навколишнього природного середовища, а також стимулювання запобігання аварій страхувачем.
Екологічний аудит систем екологічного менеджменту може бути внутрішнім або зовнішнім. В разі ВНУТРІШНЬОГО ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ керівництво підприємства доручає відповідальним спеціалістам з числа свого персоналу формування аудиторської "команди", куди можуть входити також сторонні спеціалісти. В разі ЗОВНІШНЬОГО ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ підприємство заключає зі спеціалізованою аудиторською фірмою або з окремим спеціалістом, які мають ліцензію на даний вид діяльності, договір. В даному випадку до складу аудиторської "команди" також можуть входити окремі представники підприємства. В кожному разі, спеціалісти, які виконують екологічне аудування, повинні бути кваліфікованими, безпристрасними та об'єктивними. Екологічний аудит, який виконується для надання інформації державним органам екологічного контролю та управління з метою офіційної сертифікації системи екологічного менеджменту, або екологічний аудит для банків та інвесторів, повинні завжди бути зовнішніми.
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ вміщує:
ПЛАНУВАННЯ - визначення цілей і завдань екологічного аудиту, вибір стратегій, розробка забезпечуючих планів ( вказівок з прийняття рішень та виконання дій), визначення тактики, політики, правил та прийомів, формування бюджету екоаудиту;
ОРГАНІЗАЦІЯ - формування організаційної структури служби (фірми), підбір та підготовка кадрів, створення інформаційно-нормативної та матеріально-технічної бази.
ОПЕРАЦІЙНА ФУНКЦІЯ - процес проведення екологічного аудиту, його техніка та технологія складаються з декількох етапів:
- ознайомлення з бізнес планом підприємства;
- вкладання договору на проведення аудиторської перевірки та визначення аудиторського ризику, оцінка системи обліку природокористування підприємства, оцінка природоохоронних заходів та внутрішнього контролю;
- перевірка здійснення підприємством внутрішнього контролю та додержання ним принципів екологічного обліку;
- попередній аналітичний облік використання природнихресурсів та природоохоронної діяльності на підприємстві;
- складання обліку та висновків перевірки;
- консультаційні послуги .
КОНТРОЛЬ - реалізація правил та процедур по відношенню до матеріальних та природних ресурсів; визначення показників результативності; порівняння результатів зі стандартними діями. В процесі контролю екологічної аудиторської діяльності використовуються стандарти і нормативи та виміри фактично досягнутих результатів. За результатами екологічного аудиту потрібно вибрати одну з трьох ліній поведінки: нічого не робити, знищити відхилення, переглянути стандарти.
В процесі екологічного аудиту виконується оцінка системи екоменеджменту підприємства, технологічних процесів, екологічної безпечності об'єкту на території даного виробництва та прилеглій території до 5 кілометрів по периметру, основних технологічних та допоміжних процесів, будинків, споруд, обладнання.
З метою удосконалення екологічного аудиту впроваджується документування аудиторських перевірок, в тому числі заповнення анкет з екологічних питань керівниками та персоналом підприємства.
Діюча в Україні система господарчого, в тому числі екологічного контролю, потребує вдосконалення. Господарчий контроль повинен бути доповненим системою екоменеджменту, оскільки ринкова економіка ставить перед підприємством багато питань: з одержання прибутку, з конкурентоздатності виготовленої продукції, з якості та собівартості продукції, її життєвого циклу. Багато з цих питань пов'язані з екологічною політикою підприємства, відповісти на них допомагає незалежний аудиторський контроль. Екологічний аудит повинен зайняте рівноправне положення поряд з екологічною експертизою та екологічною інспекцією. Головним є те, що екологічний аудит дозволяє без додаткових бюджетних витрат посилити управління охороною навколишнього природного середовища, підвищити ефективність екоменеджменту. Тому держава є заінтересованою в розвитку екологічного аудиту та розробці правових та нормативних основ для його функціонування. Таким чином можна зробити висновок, що змішана державно-ринкова система екоменеджменту є узгодженою з інтересами держави, ринкових структур та широких верств населення. При цьому не виникає протиріччя інтересів, тому що екоаудит "займає" ті ніші управління, які не були заповнені

 
 

Цікаве

Загрузка...