WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

економіка базується тільки на матеріальних інтересах її учасників, Однак в сучасних умовах загострення екологічних проблем ринок спонукає до раціонального господарювання та сумісництва бізнесу з вирішенням екологічних проблем. Як стверджують представники крупних фірм Європи, їх "зелений імідж" визваний комерційною необхідністю, спроможністю фірми "дивитись далеко наперед". Це спосіб захистити свій бізнес. Багато фірм вважають, що сучасна політика екологічно зумовленого підходу до бізнесу є своєрідним капіталовкладенням, орієнтованим, в тому числі, на завоювання ринку.
Для реалізації такого підходу господарюючий суб'єкт повинен виконувати ефективні засоби по плануванню виробництва не тільки на основі даних служб менеджменту та маркетингу, але також за допомогою даних служб незалежного екологічного аудиту. Агентство з охорони довкілля США було першим, хто втілив екологічний аудит. Там були видані директиви екологічної політики, які рекомендують, враховуючи нормативні вимоги, ідентифікувати фактичні та потенційні проблеми охорони навколишньогосередовища. Міжнародна Торгівельна палата також видала контрольні директиви, які забезпечують самоврегулювання з боку ділового співтовариства в дусі екологічної відповідальності.
В країнах з ринковою економікою організаційна система господарчо-фінансового контролю була доповнена введенням екологічного аудиту біля 30 років тому назад. В міжнародній практиці екологічний аудит реалізований в якості практичного механізму діяльності на законодавчій та нормативно-методичній основі, має розвинену організаційну інфраструктуру і оснащений кваліфікованими кадрами екоаудиторів.
Міжнародною організацією стандартизації прийнятий Проект міжнародного стандарту 150/ DIS 1410, який вміщує основні вказівки відносно екологічного аудиту в складі основних положень, процедури аудит-систем екологічного менеджменту та кваліфікаційних критеріїв екологічних аудиторів. До його затвердження, в якості аналогу рекомендовано використовувати Стандарт Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, яким розроблено Протокол екологічного аудиту для промислових підприємств загального типу, Стандартний формат аудиторського звіту, Робоче керівництво для аудиторів з питань охорони навколишнього природного середовища, здоров'я населення та екологічної безпеки.
Головні причини проведення екологічного аудиту наступні:
- страхування (запобігання витратам на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища);
- конкуренція на ринку (товари повинні бути екологічно чистими, це підвищує їх попит на споживчому ринку; спеціальним ярликом виділяються товари, які пройшли екологічну перевірку) ;
- придбання (витрати на придбання забрудненої земельної ділянки або підприємства можуть виявитись завищеними, що неодмінно покаже подальша екологічна експертиза цих об'єктів);
- законодавство (необхідність роботи з забруднюючими матеріалами).
Оскільки мова йде про дослідження усіх аспектів господарчої діяльності підприємства, екологічний аудит повинен об'єднувати та розширювати програми та методики вже існуючих видів аудиту, а саме виробничого аудиту, аудиту фінансової діяльності, аудиту на відповідність.
Висновок екоаудитора повинен вміщувати наступну інформацію:
- висновок про адекватність природоохоронної та виробничої діяльності законодавству та нормативним актам;
- висновок про стан фінансово-економічної звітності, обліку, своєчасності та розміру поточних екологічних платежів, цілеспрямованості використання капітальних коштів, які виділені на охорону навколишнього природного середовища;
- оцінку впливу аудованого підприємства на стан середовища, здоров'я виробничого персоналу, екологію в регіоні, дані про розмір викидів та скидів забруднюючих речовин, виробництво яких заборонено міжнародними зобов'язаннями держави;
- результати аналізу темпів росту виробництва продукції та кількості викидів та скидів забруднюючих речовин, споживання енергетичних та матеріальних ресурсів;
- результати порівняльного аналізу основних показників природоохоронної та виробничої діяльності аудованого підприємства та подібних підприємств України та інших країн;
- оцінку потенційної безпеки аудованого підприємства в разі виникнення аварійної ситуації, ефективність розробленого плану робіт з ліквідації осередків аварії, наявність необхідних матеріально-технічних засобів;
- висновок про професійну компетентність робітників природоохоронних служб підприємства, їх забезпеченість сучасними технічними засобами контролю за додержанням гранично допустимих норм забруднення;
- інформованість керівного та виробничого персоналу про обсяг та характер забруднень навколишнього природного середовища їх підприємством, наявність морального та матеріального стимулювання зниження рівня забруднення, енерго-та матеріаломісткості виготовленої продукції.
В процесі проведення екоаудиту мета встановлення та покарання винуватців - є далеко не головною. Найбільш важливими для керівництва компанії є вияв вузьких місць в усіх сферах діяльності об'єкту, які в тому або іншому ступеню негативно впливають на навколишнє середовище, та заходи по його зменшенню. До того ж проведення об'єктивного дослідження неможливе без тісного співробітництва з адміністрацією та виробничим персоналом підприємства та перетворення їх з підконтрольних на повноцінних партнерів, думки та аргументація яких враховуються навсіх етапах проведення екологічного аудиту.
Екологічний аудит попереджує ситуацію, коли екологічні проблеми турбують лише керівництво компанії, які примушені на свій ризик переховувати негативні наслідки виробничої діяльності до межі, за якою їх неможливо буде сховати, що потягне за собою судові справи та санкції. З цією метою має зиск залучення до вирішення екологічних проблем конкретного підприємства наукового потенціалу регіону, співробітників природоохоронних служб , фінансових установ. За даними Всесвітнього банку, можливе підвищення вартості проекту, пов'язане з проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище та подальшим врахуванням екологічних обмежень, окупається в середньому за 5-7 років. Включення екологічних факторів до процедури прийняття рішень ще на стадії проектування коштує в 3-4 рази дешевше, ніж послідуюче встановлення додаткового очисного обладнання, а витрати на ліквідацію наслідків від використання неекологічних технологій та обладнання в 30-35 разів перевищують витрати, які знадобилися б для розробки екологічно чистої технології та використання екологічно досконалого обладнання.
Екологічний аудит повинен бути повним та перманентним, тобто давати повну оцінку того, як виконуються вимоги до стану довкілля зареєстрованою особою. Місце екологічного аудиту в реформуванні економіки регіону може бути виявлене в наступних напрямах управлінської діяльності:
- аудит виведення підприємств з експлуатації в разі реструктуризації галузі;
- аудиторська екологічна оцінка оздоровлення підприємства, що приватизується;
- аудиторська оцінка екологічних витрат;
- аудиторські рекомендації по ресурсозбереженню;
- аудиторська оцінка умов екологічного страхування;
- аудиторська еколого-економічна оцінка інвестиційної привабливості об'єкту;
- аудиторська еколого-економічна оцінка "гудвіла" фірми;
- аудиторське врахування екологічних факторів в

 
 

Цікаве

Загрузка...