WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Правові форми екологічного контролю - Курсова робота

Правові форми екологічного контролю - Курсова робота

об'єктів.
- користуватися іншими правами, що надані діючим законодавством.
Дії та рішення посадових осіб, що здійснюють державний екологічний контроль, можуть бути оскаржені в суді чи арбітражному суді.
Загальні висновки
Охорона природи в Україні виступає як комплекс державних, наукових, громадських заходів, направлених на збереження і раціональне використання природи, оздоровлення середовища, яке оточує людину, відтворення природних багатств.
Охорона природи здійснюється різноманітними засобами: природничо-науковими (біологічними, фізичними, хімічними та ін.); технічними (використання досягнень науково-технічного прогресу для усунення шкідливих наслідків людської діяльності в природі); економічними (розробка науково обґрунтованих планів і довготермінових прогнозів природокористування, ефективний розвиток виробництва, затрати на природоохоронні заходи, врахування економічної шкоди, заподіюваної природного середовищу); організаційними (планування, управління і контроль в галузі охорони природи, матеріальне-технічне забезпечення природоохоронних заходів, служба охорони природи); санітарно-гігієнієничними (вимоги по оздоровленню навколишнього природного середовища, санітарний нагляд); ідеологічними (формування екологічного світогляду, екологічне виховання); правовими.
Правові засоби охорони природи визначають ступінь необхідної і можливої поведінки людей щодо природи і ті наслідки, які настають при відхиленні від правил. Держава у законотворчих актах закріплює найважливіші природоохоронні засоби: встановлює права і обов'язки різноманітних організацій і осіб по охороні природи, визначає види юридичної відповідальності за порушення правил охорони природи. Виконання природоохоронного законодавства, його ефективність забезпечуються як вимогами неухильного виконання державних приписів, так і зв'язком правових норм по охороні природи з усією системою державних правоохоронних заходів. Цей зв'язок виявляється в двох основних формах: з одного боку, право закріплює в своїх нормах матеріальні, фінансові, організаційні, науково-технічні, ідеологічні заходи держави і надає їм обов'язковоїюридичної сили; з другого боку, правові норми по охороні навколишнього природного середовища тільки тоді досягають мети, коли вони науково обгрунтовані, а їх виконання забезпечується матеріально-технічними засобами, організаційною роботою, контролем державних органів і громадських організацій, певним рівнем екологічної освіти виконавців вимог правових норм.
В умовах ускладнення відносин природокористування і охорони природи особливого значення набуває управління в цій галузі як найважливіший засіб здійснення природоохоронної функції нашої держави.
Екологічний контроль - це регламентована законодавством діяльність державних органів і спеціалізованих формувань екологічних громадських об'єднань, яка спрямована на спостереження і перевірку дотримання юридичними і фізичними особами вимог екологічного законодавства та застосування заходів попередження екологічних правопорушень. До форм екологічного контролю відносяться інформаційна, попереджувальна і каральна.
Інформаційна форма екологічного контролю полягає в збиранні, обробці, зберіганні, аналізі і передачі інформації про стан природного середовища, виконання природоохоронних заходів чи додержання екологічного законодавства.
Попереджувальна форма виявляє себе в діяльності контрольних органів, направленій на припинення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище або на спонукання виконати природоохоронні заходи чи додержувати діюче екологічне законодавство.
Каральна форма екологічного контролю направлена на застосування санкцій до порушників правил природокористування.
Екологічний контроль виступає як засіб забезпечення законності в галузі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, як один з методів управлінської діяльності в цій галузі відносин. Він здійснюється з метою забезпечення діяльності природокористувачів в відповідності з екологічними умовами та потребами, що містяться в нормативній документації, яка затверджена у встановленому порядку.
Функції контролю полягають у вивченні й оцінці дій суб'єктів права природокористування на предмет встановлення відповідності чи невідповідності фактичному стану справ, виявленому в процесі спостереження, а також у вжитті заходів до усунення виявлених недоліків.
Література
1. Конституція України.
2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. // ВВРУ. 1991. № 41. С.546.
3. Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний контроль України: Затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 червня 1995 р. № 57 // Закон і бізнес. 1995. 27 вересня.
4. Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища: Затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 4 серпня 1994 р. № 81 // Рідна природа. 1995. № 1. С.60-62.
5. Андрейцев В.І. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення // Київський університет, 1993. № 12, вересень. С.2-8; № 13, жовтень. С.3; № 15, грудень. С.3.
6. Андрейцев В.І. Екологічне право. К., Вентурі, 1996.
7. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. К., 1991. 48 с.
8. Андрейцев В.І., Лапечук П.І. Екологічна безпека і її конституційне забезпечення // Голос україни, 1994. 15 квітня.
9. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології. К., Либідь, 1993.
10. Бобилев А.И., Балашенко С.А. Вопросы общей теории экологического права. Минск, 1991.
11. Дубовик О.Л. Екологічне право України (загальна частина). Харків, 1995.
12. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. К., Юрінком, 1998.
13. Екологічне право України (загальна частина): Навч. посібник. Х., 1995.
14. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К., Вища школа, 1982.
15. Петров В.В. Экологическое право и реальность // Вест. Моск. ун-та. Серия 11. Право, № 3. С.3-12.
16. Петров В.В. Экологическое преступление: понятие и составы // Зеленый мир, 1991. - № 35-36. - С.9.
17. Проблеми підвищеної ролі державної, наукової і громадської екологічної експертизи // Тез. доп. і вист. учасн. наук.-практ. конф. Львів, 1991.
18. Шемшеченко Ю.С. Правовые проблемы экологии. К., Наук. думка, 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...