WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Правові форми екологічного контролю - Курсова робота

Правові форми екологічного контролю - Курсова робота

за рівнями викидів і скидів, обсягів побічних продуктів, вторинних матеріалів, здатних впливати на стан навколишнього середовища в процесі виробництва;
- контроль за розробкою і запровадженням газоочисного і уловлюючого устаткування, очисних споруд та інших захисних засобів негативного впливу виробничої діяльності на стан навколишнього природного середовища;
- заходи щодо попередження та локалізації аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин, проводять облік використання водних та інших ресурсів.
Законодавством визначена певна послідовність дій контрольного органу, які забезпечують досягнення реалізації вимог екологічного законодавства:
1. Підготовча - вибір об'єкта екологічного контролю, формування завдань та визначення методів контрольної діяльності;
2. Контрольна-наглядова - здійснення перевірок, обстежень, спостережень та інших методів контрольної діяльності щодо об'єкта екологічного контролю;
3. Інформаційно-аналітична - узагальнення отриманої інформації та висновків, тлумачення чинного законодавства, формування обов'язкових для виконання дій, пропозицій і рекомендацій;
4. Прийняття рішення - підготовка проекту документа, його погодження, затвердження, реєстрація та доведення до фізичних і юридичних осіб.
4. Завдання державного екологічного контролю
Державний екологічний контроль здійснюють органи виконавчої влади України; Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України та органи Державного санітарно-епідеміологічного нагляду України.
Компетенція органів виконавчої влади, органівсанітарно-епідеміологічного нагляду в області державного екологічного контролю визначається законодавством України та відповідними нормативними правовими актами [5].
Головними завданнями державного екологічного контролю є:
- перевірка виконання програм, планів та заходів щодо охорони навколишнього середовища;
- вияв порушень екологічних потреб при підготовці, прийнятті та реалізації рішень про розвиток господарчої та іншої діяльності;
- перевірка виконання екологокористування (нормативів та правил) екологокористування та якості навколишнього природного середовища.
Державний контроль за виконанням та охороною окремих видів природних ресурсів здійснюється з метою перевірки виконання господарчим об'єетом нормативів використання окремих видів природних ресурсів та природних об'єктів, а також використання заходів по відтворенню та охороні природних ресурсів. Цей контроль здійснюється спеціально вповноваженими федеральними органами державної влади в області регулювання використання та охорони окремих видів природних ресурсів.
Посадові особи органів державного екологічного контролю мають право:
- безперешкодливо відвідувати підприємства, установи, організації, природні території, які охороняються, інші об'єкти, що містяться на території, в територіальних водах, на континентальному шельфі та в виключної морської економічної зоні України;
- при взаємодії з іншими спеціально вповноваженими органами перевіряти транспортні засоби та забороняти їхню експлуатацію при умові порушення ними екологічних норм і правил, а також спиняти та оглядивати українські та іноземні судна для перевірки фактів порушення вимог природоохоронного законодавства та затримувати їх до рішення питання про компенсацію шкоди в випадку встановлення порушення;
- вносить пропозиції про проведення державної екологічної експертизи;
- запитувати та одержувати від підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкованості документи, результати хімічних та інших аналізів, інші матеріали, необхідні для виконання ними службових обов'язків;
- привертати у встановленому порядку винних осіб до адміністративної відповідальності, направляти матеріали про притягнення їх до дисциплінарної чи карної відповідальності, пред'являти позиви до суду чи арбітражного суду про відшкодування заподіяної порушеннями екологічних вимог законодавства України навколишньому природному середовищу шкоди;
- приймати рішення про обмеження чи припинення господарчої чи іншої діяльності, в тому числі той, що пов'язана з використанням, відтворенням та охороною різних видів природних ресурсів, що здійснюється з порушенням екологічних вимог законодавства України, а також підготовлювати матеріали про припинення цієї діяльності для прийняття відповідних рішень органами виконавчої влади;
- забороняти запровадження в дію об'єктів, будівництво яких було з порушенням норм (нормативів та правил) екологокористування і якості навколишнього середовища;
- у встановленому порядку анулювати чи давати приписи щодо анулювання ліценцій (дозволів) на користування окремим видами природних ресурсів при порушенні вимог, встановлених в них.
- додавати пропозиції про вилучання у встановленому порядку земельних ділянок при використанні їх способами, що призводять до ерозії та деградації земель, хімічному, бактеріологічному чи радіоактивному забрудненню, а також про заборону користування забруднених чи деградованих земель;
- забороняти ввезення на територію України, а також транзит (подальшу транспортировку) екологічно небезпечних вантажів (виробів), сировинних речовин, що здійснюється з порушенням екологічних норм та правил;
- стягувати у встановленому порядку заборгованість по платежам за забруднення навколишнього природного середовища та інші негативні впливи на нього;
- перевіряти роботу очисних споруд та інших знешкоджуваючих приладів, засобів їхнього контролю, додержання нормативів якості навколишнього середовища, природоохоронного законодавства, виконання планів та заходів щодо охороні навколишнього природного середовища;
- надавати дозволи щодо права викидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, інших шкідливих впливів на навколишнє середовище;
- встанавлювати по узгодженню з органами санітарно-епідеміологічного нагляду нормативи викидів, збросів забруднюючих речовин джерелами забруднення навколишнього середовища;
- складати по результатам перевірок акти та протоколи, надавати обов'язкові приписи щодо усунення порушень вимог законодавства в області охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
- вимагати усунення недоліків, що виявлені, надавати в межах наданих ним прав вказівки чи висновки щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, запровадження до експлуатації, експлуатації

 
 

Цікаве

Загрузка...