WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Поняття екологічної рівноваги і основні прояви його порушення. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” - Контрольна робота

Поняття екологічної рівноваги і основні прояви його порушення. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” - Контрольна робота

осмисленої перебудови матеріальних відносин людини з природою. На науку усе більш послідовно й орієнтується сучасна діяльність. У підсумку починає складатися новий тип відносини суспільства до природи - відношення глобального керування, що охоплює як процеси в природі, так і діяльність суспільства в цілому і припускає розробку раціональних програм цієї діяльності, що враховують характер і границі припустимого впливу на природу і необхідність її збереження і відтворення. Природа в великих масштабах стає істотним і розумно керованим компонентом соціального організму.
Цей процес, однак, по-різному протікає в різних соціально-економічних умовах. Ще основоположники марксизму показали, що капіталізм народжує хижацьке відношення до природи, джерело якого укладене у пануванні частки, індивідуалістичному інтересі. За словами К. Маркса, культура, якщо вона розвивається стихійно, а не направляється свідомо, залишає після себе. Практика сучасного капіталізму свідчить про те, що буржуазний лад створює серйозні перешкоди на шляху побудови раціонального керування природою і тому зіштовхується з різними глобальними кризами - екологічним, енергетичним і т.д. На противагу цьому сама сутність соціалістичного ладу активносприяє раціоналізації відносин до природи, здійсненню розумного керування нею.
Екологічна безпека - це запобігання значних екологічних катастроф і аварій. Сюди входить комплекс дій, що забезпечують екологічну рівновагу у всіх регіонах Землі. Забезпечення екологічної безпеки в одному регіоні держави має важливе значення для іншого регіону держави, тому що для поширення забруднення навколишнього середовища не існує границь. Тому досягнення екологічної безпеки це задача всього людства.
2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища"
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Цей закон визначає основні принципи охорони навколишнього природного середовища є:
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;
е) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
є) обов'язковість екологічної експертизи;
ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
з) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;
й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;
к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва.
Список використаної літератури
1. Кучерявий Володимир Панасович: Екологія. Львів., 2001. - 500 с
2. Джигирей Віктор Степанович: Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К., 2002. - 203 с
3. Дерій С.І.: Екологія. К., 1998. - 196 с.
4. Мусієнко Микола Миколайович: Екологія. Охорона природи. К., 2002. 550 с.
5. Колотило Данило Макарович: Екологія і економіка. Київ КНЕУ 1999. 368 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...