WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію - Дипломна робота

Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію - Дипломна робота

надавати екологічну інформацію має покладатися на органи, на які покладена державна відповідальність за охорону навколишнього середовища (п. З розділу І "Доступ до екологічної інформації" проекту Конвенції ООН по забезпеченню доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень в галузі охорони навколишнього середовища[41]). З цієї точки зору доцільно підтримати визначення такої функції як екологічне інформаційне забезпечення, що безпосередньо вказує на гарантуючий характер її здійснення [44, с. 148].
На місцевому рівні всі зазначені повноваження здійснюють Державні Управління екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі Мінекобезпеки України.
Отже, з урахуванням вищезазначеного, доцільно зробити висновок, що Мінекобезпеки України, його органи на місцях проводять відповідну діяльність, завдяки якій збирається, обробляється, аналізується та узагальнюється екологічно значима інформація. Формами такої діяльності в основному виступають: повідомлення в засобах масової інформації, виступи керівників міністерства у пресі, підготовка та видавництво інформаційних бюлетенів, довідників, збірників, в тому числі Національної доповіді про стан довкілля в державі за рік.
Міністерство охорони здоров'я відповідно до покладених на нього повноважень зобов'язане забезпечити права громадян України на охорону здоров'я, передбачає також достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь (ст.6 Основ законодавства України "Про охорону здоров'я"), також покликане організувати державну систему збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та спеціальної статистичної інформації (ст.7 Основ). Інформаційне забезпечення, яке здійснюється з метою вивчення, оцінки, прогнозування санітарної та епідемічної ситуації, розробки заходів, спрямованих на попередження, усунення або зменшення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища, а також інформування з цих питань органів державної виконавчої влади, громадських організацій і громадян покладається на державну санітарно-епідеміологічну службу МОЗу України (статті 31-38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").
Основними заходами міністерства, спрямованими на забезпечення інформування громадян про вплив довкілля на їхнє здоров'я, про якість харчових продуктів, предметів побуту, на нашу думку, є: 1) організація і здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи; 2) гігієнічна регламентація небезпечних факторів і видача дозволів на їх виконання, 3) безпосереднє інформування про вплив таких факторів на життя та здоров'я.
З цією метою у системі МОЗу України створено Український Центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду, який узагальнює практику здійснення органами санітарно-епідеміологічного нагляду цих та інших заходів. Зокрема, здійснюючи організаційно-превентивні заходи у вигляді експертно-оціночних Дій, посадові особи цих органів виносять рішення про необхідність проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи довкілля побутових умов життя, якості питної води, продуктів харчування, умов праці, навчання та лікування, визначають склад комісії для її здійснення і затверджують висновки; відбирають зразки сировини, продукції, матеріалів для такої експертизи, інформують у засобах масової інформації про ці заходи.
Контрольні перевірки Державної санітарно-епідеміологічної служби повинні спрямовуватися й на одержання інформації про якість харчових продуктів.
Проводячи зазначені заходи, органи Державної санітарно-епідеміологічної служби фіксують виявлені правопорушення та звітують про свою діяльність двічі на рік. В Українському Центрі державного-санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗу України така інформація узагальнюється і подається відповідним розділом "Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення" до Національної доповіді про стан довкілля в державі за рік.
Доцільно зазначити, що на Міністерство охорони здоров'я України покладається й значна робота по профілактиці, тобто попередженню різних захворювань [66]. Відповідна роль при цьому відводиться Прес-центру МОЗ України, який не лише повідомляє в засобах масової інформації про небезпеку тих чи інших явищ [50], а й інформує про основні напрямки діяльності міністерства [65].
Окремі функції в галузі забезпечення права на екологічну інформацію здійснюють: Державний комітет України у справах захисту прав споживачів [11], Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації [10], Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [13].
Так, Держспоживзахист України відповідно до своїх повноважень разом з органами МВС, іншими органами державного контролю і нагляду проводить комплексні перевірки ринків з питань дотримання умов законодавства щодо захисту прав споживачів на якісні продукти харчування та предмети побуту, інші сфери торгівлі, підприємства громадського харчування та інформує про це громадян[62].
З метою здійснення лабораторного контролю за підприємствами громадського Харчування в системі Держспоживзахисту України налічується 26 лабораторій, які Досліджують проби (зразки) різноманітних продуктів харчування.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи одним із своїх завдань у сфері забезпечення громадян екологічною інформацією має здійснення координації робіт, пов'язаних з формуванням і реалізацією єдиної науково-технічної політики у сфері створення та впровадження сучасних інформаційних технологій, банків даних цивільної оборони, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильськоїкатастрофи. Відповідно до цього міністерство оповіщає населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування територіальних і локальних систем оповіщення. Так, в структурі Міністерства функціонує Прес-центр, який здійснює таке інформування через центральні засоби масової інформації.
Отже, всі зазначені заходи вказують на збирання, обробку, аналіз відповідних видів екологічної інформації цим органом. В той же час міністерство не має відповідної структури, яка б узагальнювала їх.
Важлива роль у пропаганді напрямків діяльності зазначених органів у цій сфері належить Міністерству інформації України [26], яке відповідно до класифікації спеціальних органів управління можна віднести до органів спеціального міжгалузевого управління. Метою створення такого органу є подальше вдосконалення системи інформування громадян щодо політичних, соціально-економічних та інших (в тому числі екологічних) суспільне вагомих процесів в Україні, більш ефективного використання з цією метою державних засобів масової інформації. За словами міністра інформації України, функції міністерства в одному - в узагальненні. Це - статистика, аналіз процесу

 
 

Цікаве

Загрузка...