WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію - Дипломна робота

Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію - Дипломна робота

питань безпечної життєдіяльності населення: постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. 1994. № 1. - ст. 27.
29. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.92. // ВВРУ. - 1992. - № 50. - ст. 678.
30. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 // ВВРУ. - 1991. - № 41. - ст. 546
31. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: постанова КМУ від 9.08.93. // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 12. - ст. 269.
32. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2.03.95. // ВВРУ. - 1995. - № 14. - ст. 91.
33. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України: Указ Президента України від 10 лютого 1995 р. № 120 // Підприємство і ринок України: Закони: Укази: Постанови: Інструкції: Коментарі. - К.: 1995. - №3. - с. 45 - 54.
34. Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення: Постанова Ради Міністрів УРСР від 18.04.90. // : Зібрання постанов Уряду УРСР. - 1990. - № 8. - ст. 42.
35. Про створення Державного комітету статистики України: Указ Президента України від 29 липня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 31 липня.
36. Про Тимчасове положення про Раду національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 30 серпня 1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996. - 5 вересня.
37. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. // Голос України. - 2003. - № 49-50.
Міжнародні документи.
38. Директива Європейського Союзу 90/313: oj 1990 s 158/56, 23.06.90.(18с)
39. Демокрития через участие (сборник документов и статей, посвященных доступу к информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды). - Кишенев. Центральная типография. - 1999.
40. Программа действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы. Одобрено на Конференции министров по защите окружающей среды. - Люцерн, Швейцария. 23 - 30 апреля 1993г.
41. Проект элементов Конвенции по обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей сред. ООН. Экономический и Социальный Совет. Европейская Экономическая Комиссия. Комитет по экологической политике. Рабочая группа по подготовке проекта Конвенции, Первая сессия, Женева, 17 - 19 июня 1996 г. - 22 с.
42. Сокращенный сборник основополагающих документов. Программа ООН по окружающей среде. ЮНЕП. - Найроби Кения, 1979. - 272с.
Література.
43. Агрометеорологічний бюлетень по Україні за першу декаду травня 1997р. № 13. - К., 1997. - 11 с. // Поточний архів Держкомгідромету України за 1997 р.
44. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: навч. посібник для юр. фак-тів вузів. Загальна частина. - К.: Вентурі, 1996.
45. Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. - Воронеж: 1984. - 163 с.
46. Варфоломєєва Т. Адвокати нового покоління // Урядовий кур'єр. - 1997. - 26 червня.
47. Власенко В. Екологічна обстановка вимагає. // Урядовий кур'єр. - 1994. - 12 березня.
48. Вовченко В.В., Варфоломєєва Т.В. и др. Предварительное заключение по материалам независимого общественного расследования обстоятельств глобальной аварии на Чернобыльской атомной електростанции и ее катастрофических последствий. - Видання газети "Зелений світ", К., 1991. - 55 с.
49. Гідрометеорологічний бюлетень, № 158, 20 серпня 1997 р. // Поточний архів Держкомгідромету України за 1997 р.
50. Гриби загрожують життю. // Урядовий кур'єр. - 1997 - 4 березня.
51. Захарченко Т.Р. некоторые вопросы права окружающей среды США. - К.: УМК ВО. 1992.
52. Екологічна експертиза: право і практика. / В.І. Андрейцев, М.А. Пустовойт, С.В. Калиновський та ін.; За ред. В.І. Андрейцева, М.А. Пустовойта. - К.: Урожай, 1992. - 208 с.
53. Кобецька Н.Р. Правовий режим екологічної інформації. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип. ІV. Ів-Франківськ. - 2000р.
54. Костецька Т.А. Інформуваннягромадян про роботу місцевих рад: проблеми правового регулювання і організації. // Правова держава. Вип. 2 - 3. - К., 1992. - с. 103 - 108.
55. Кравченко С. Захист екологічних прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз. // Право України. - 1995. - № 5 - 6. с. 33 - 36.
56. Див.: Кравченко С. Конвенція про доступ до інформації та участь громадськості у прийнятті рішень у сфері навколишнього середовища. // Право України. - 1998. - № 6. - ст. 113 - 117.
57. Кравченко С. Як захистити екологічні права громадян. // Урядовий кур'єр. - 1995. - 27 червня.
58. Див.: Кравченко С. Дорога до Орхуса очима громадськості. // Світ в долонях. - 1999. - № 1. - ст. 2 - 5.
59. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. - К., 1997.
60. Кулик З. Абсолютна свобода Робінзона закінчилася з появою П'ятниці. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 5 квітня.
61. Маркс К., Энгельс Ф. Сочин. Т. 19. - с. 19.
62. Мукомела Л. Отакі ринки // Урядовий кур'єр. - 1996. - 24 жовтня.
63. Національна безпека - щит держави. Інтерв'ю з Секретарем Ради національної безпеки і оборони В.П. Горбуліним // Урядовий кур'єр. - 1996. - 22 серпня.
64. Петров В.В. Экология и право. - М.: Юр. лит., 1981. - 224 с.
65. Сердюк А. Здоровю нації - державну увагу. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 4 березня.
66. Сердюк А. Ситуація не безнадійна. // Урядовий кур'єр. - 1996. - 17 серпня.
67. Синякова Т.В. Юридические гарантии реализации прав и обязанностей советских граждан (Вопросы теории): Автореф. дисс. канд. юр. наук.: 12.00.01. - Свердловск.: 1986.
68. Слинько Т. Право на одержання екологічно інформації. // Радянське право. - 1991. - № 12. - ст. 24 - 27.
69. Соціально-економічне становище України у 1995 році (Мінстат України повідомляє) // Урядовий кур'єр. - 1996. 8 лютого.
70. Соціально-економічне становище України у 1996 році (Мінстат України повідомляє) // Урядовий кур'єр. - 1997. 13 лютого.
71. Шейнин Л.Б. Чтобы информация приносила пользу. // Хозяйство и право. - 1993. № 1. - ст. 53 - 55.
72. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. // ИГП АН УРСР. - К.: Наукова думка. 1989. - 231 с.
73. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе. - М.: МГУ, 1987.
Матеріали судової практики.
74. Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 р. № 4. // Правовісник. Додаток до журналу "Право України", 1996. - № 1. - с. 13 - 19.
75. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова ВСУ від 12 квітня 1996 р. № 5. // Правовісник. Додаток до журналу "Право України", 1996. - № 1. - с. 102 - 114.

 
 

Цікаве

Загрузка...