WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат

Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат

середовища в місцях існуючого і перспективного
рекреаційного освоєння не проводиться.
З метою оптимізації і покращання екологічної ситуації ми запропонували для Карпатського регіону створити інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу різних рівнів від регіонального в масштабі 1 : 500 000 і обласного (1 : 200 000) до районного (1 : 50 000) і міського (1:10 000).
Характерними рисами стану навколишнього природного середовища Івано-Франківської області є забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, а також активізація несприятливих природних процесів (повені, зсуви, селі, ерозія ґрунтів).
Аналіз приведених матеріалів показує, що в останні роки в Івано-Франківській області намітились певні тенденції до покращення екологічної ситуації та стану екологічної безпеки. Кількість викидів в атмосферу за рік зменшилась із 612 до 186 тис. тонн, загальне водоспоживання зменшилось із 304 до 121 млн. куб м та відповідно зменшилось скидання стічних вод у водойми, що позитивно відобразилось на екологічному стані річок області - Дністра, Прута, Бистриці та інших. Як і раніше, до територій з найбільш складною екологічною ситуацією в області належать Галицький район, де функціонує Бурштинська ТЕС, Калуський -з потужним хімічним та гірничовидобувним виробництвом ВАТ "Оріана" та Надвірнянський район з нафтопромислами і нафтопереробним заводом ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття". До кризових зон можна віднести такожтериторії радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС в Снятинському і Верховинському районах.
Для області найбільш гострими і актуальними проблемами, що потребують негайного вирішення, є проблеми очищення стоків та викидів в атмосферу. Недостатня потужність очисних споруд у містах Івано-Франківську, Коломиї, Тлумачі, Городенці та інших населених пунктах призводить до скидів значних об'ємів забруднених стоків у водойми. Актуальною і невирішеною проблемою є розміщення, утилізація і переробка промислових відходів.
Враховуючи низьку забезпеченість земельними ресурсами (0,43 га на одного жителя області), надзвичайно актуальною є проблема охорони та раціонального використання земель.
З метою поліпшення екологічної ситуації в області здійснено природоохоронні заходи, на які у 1999р. використано близько 5 млн. грн. Вирішення багатьох екологічних проблем ускладнює важкий фінансово-економічний стан області, що склався в останнє десятиріччя. З метою поліпшення екологічної ситуації, зниження рівнів забруднення довкілля та виснаження природних ресурсів, забезпечення оптимальних умов проживання населення обласною радою прийнята "Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області на 2000-2005 роки." '
Стосунки людини з природою завжди мали складний і суперечливий характер. Ці протиріччя особливо гострих форм набули у XX столітті. Суспільство, з одного боку, має у своєму розпорядженні найновіші досягнення науки, техніки, найновішу технологію, а з другого - цей же
7.7. Тваринний світ
Завдяки географічному положенню та специфіці природно-історичних умов область відзначається своєрідною рідкісною фауною. Видова чисельність фауни порівняно з іншими регіонами України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, ссавці - 74 видами, птахи - 260 видами.
У складі фауни є види мезофільних західних середньоєвропейських лісів: олень благородний, козуля європейська, дикий кабан, черепаха болотяна, вугор лісовий, поширені представники Середземномор'я: плямиста саламандра, ропуха зелена, а також мешканці лісів Східної Європи та Сибірської тайги - глухар, косач полонинський. Зустрічаються види альпійської фауни - бурозубка альпійська, тритон карпатський.
В Івано-Франківській області проживає ряд видів фауни, які перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України., Ці види фауни потребують систематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування, проведення постійного спостереження за станом популяцій та наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони та відтворення. Зокрема в області проживають такі представники Червонокнижної фауни:
7.8. Природно-заповідні території та об'єкти (природно-заповідний фонд)
7.8.1. Організація та розвиток заповідної справи (історичний нарис)
Ідея охорони природи шляхом заповідання у Західній Україні зародилась на початку XX сторіччя. У 1900 році польський вчений Л.Ломніцький порушив питання про необхідність охорони угрупування тиса ягідного в урочищі Княждвір. У цьому ж році був створений скельно-лісовий резерват "Бубнище", а у 1908 році заповідного статусу набуло урочище "Підлюте". По всій території Карпат було вилучено з лісоексплуатації лісові масиви біля верхньої межі лісу (як охоронні ліси). У 1914 році заповідний статус отримало урочище Княждвір. У надлісництві Ясень у верхів'ї ріки Лімниці вже в 1919 році у кварталах 52 і 66 на площі 500 га створено резерват "Горган". У 1938 році його площа була розширена до 1122 га. Тут була ділянка лісу з перевагою сосни кедрової на площі 178 га.
В 1910 році австрійським Міністерством сільського господарства і
державного майна було запропоновано Львівській дирекції лісів і
державного майна відібрати в Карпатах первісні ліси для організації
резервату. Такий резерват-заповідник "Чорногора" було створено в 1921
році. Б.Павловський в 1932 році обґрунтовано запропонував створити в
Чивчинських горах мережу резерватів різної величини і значення. І
У XIX столітті популяція сосни кедрової у Карпатах значною мірою була знищена. Тому наукова громадськість Польщі рішуче виступила на її захист. У 1920 році Державний Комітет Охорони Природи
у Львові звернувся до Міністерства релігійних віросповідань та публічної
З 7. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 7.1. Атмосферне повітря
/
На стан атмосферного повітря області впливає робота 306 підприємств, якими викинуто у 1999р. 139,3 тисяч тонн забруднюючих речовин, що на 41,3 тисяч тонн або на 23% менше, ніж у 1998р. В загальній кількості викидів 79 % припадає на газоподібні та рідкі і 21 % -на тверді, проти 75 % та 26 % відповідно у 1998 році.
В середньому одним підприємством викинуто в повітря 465,8 тонни забруднюючих речовин проти 638,2 тонни в 1998 році. )
Основними забруднювачами повітря залишаються: Бурштинська ТЕС, викиди якої сягають дві третини від загальної кількості по області,
7.2. Водні ресурси
7.2.1. Динаміка водокористування та водовідведення
Основним джерелом водних ресурсів області є поверхневий стік річок Дністра, Прута, Бистриць та ін., а також підземні води. Об'єм середньорічного стоку річок, який формується в межах області, складає 4,5

 
 

Цікаве

Загрузка...