WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат

Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат

Західної Європи.
2. На базі екологічної паспортизації підприємств і вивчення регіонального і локального забруднення з урахуванням впливу трансграничного переносу створити єдиний для області банк екологічної інформації, який повинен поєднати бази даних по земельних і лісових ресурсах, водах, повітрі, захворюваності населення тощо. Зараз бази даних створюються окремо в Івано-Франківському центрі геодезії, кадастру та геоінформаційних систем, управлінні лісового господарства, облсанепідемстанци, Інституті екологічного моніторингу АН ТКУ. Кожна організація створює ці бази у різних масштабах. з різним математичним забезпеченням програм.
3. На основі єдиного для області банку екоінформації визначити науково обґрунтовані екологічні рамки безпечної діяльності підприємств, а також створити прогнозні моделі перспективних планів економічного і соціального розвитку області, окремих галузей промисловості і сільського господарства з оптимальною переорієнтацією їх нарекреаційно-оздоровчу інфраструктуру регіону. В першу чергу необхідно передбачити реабілітацію земельних, лісових і водних ресурсів, визначити, яка частка орних земель повинна бути вилучена з використання. Необхідно передбачити створення у передгірських та рівнинних районах лісового "каркасу" попередження розвитку ерозійних процесів, охорони водних ресурсів, покращення гідрологічного режиму території, забезпечення для нормального функціонування агроекосистем. Максимально обмежити шкідливі хімічні та енергетичні виробництва, переглянути генплани міст і районів з урахуванням сучасних екологічних вимог.
4. Визначити долю забруднень, які надходять на територію області з транскордонними переносами із сусідніх областей та держав, з метою відшкодувань збитків відповідно до міжнародних угод і законів України.
5. Створити для області, районів і міст комп'ютерні інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу як елементи єдиної в Україні мережі національного екомоніторингу та систем моніторингу Центральної і Східної Європи згідно відповідних стандартів.
Тільки скоординовані дії владних структур, промислових підприємств, громадських організацій і науковців під керівництвом єдиного органу по управлінню екологією та природокористуванням зможуть вивести область із складного екологічного стану.
Разом з тим, слід зазначити позитивні зміни щодо покращання екологічної ситуації і стану екологічної безпеки в результаті виконання І запланованих природоохоронних заходів, на які тільки у 1999р. використано близько 5 млн. гривень.
Порівняно з 1998р., у 1999р. водоспоживання зменшилось на 11,6млн. м у промисловості і на 3,6 млн. м3 у житлово-комунальному
господарстві. Кількість викидів в атмосферне повітря за цей період від стаціонарних джерел зменшилось на 41,3 тис. тонн, від автотранспорту на 0,5 тис. тонн.
Розпочато передачу земель водного фонду спеціалізованим водогосподарським організаціям у постійне користування з метою їх збереження і раціонального використання.
Завершуються роботи по ліцензуванню родовищ нафти, газу, мінеральних вод, будівельних матеріалів.
Проводяться роботи по попередженню і ліквідації зсувних процесів на Богородчанському підземному сховищі газу, а також ліквідації самовпливу нафти на старому нафтопромислі "Кубаш" у Богородчанському районі.
Покращання екологічної ситуації в області може забезпечити переорієнтація економіки на формування рекреаційного комплексу, розвитку індустрії відпочинку і оздоровлення, як провідної галузі виробничої спеціалізації і пріоритетного використання природно-ресурсного потенціалу.
Основні напрямки роботи щодо поліпшення екологічної ситуації і оптимізації природокористування визначені "Програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Івано-Франківській області на 2000-2005 роки".
Вони передбачають:
- заходи по збереженню і підвищенню біологічного різноманіття, лісовідновлення, оптимізації структури угідь;
- зменшення техногенного навантаження (викидів і скидів шкідливих речовин у довкілля);
- перехід на збалансоване природокористування, яка передбачає оптимізацію співвідношення між економічним зростанням і поліпшенням якісного стану природного середовища;
- екологізацію всіх галузей виробничої діяльності, запровадження і дотримання екологічних критеріїв використання природних ресурсів, оцінки якості навколишнього середовища;
- забезпечення розширеного відтворення природних ресурсів
(відтворювального споживання) і природно екологічних чинників навколишнього середовища (умов життя). Відтворювальне споживання природних ресурсів передбачає необхідність відновлення природи як:
- джерела предметів і засобів праці (рекультивація ґрунтів, лісовідновлення);
- просторового базису (відтворення природних ландшафтів);
- середовища проживання людини (очищення атмосфери, води, ґрунтів від шкідливих речовин).
загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та фоновий (науковий) моніторинг навколишнього природного середовища.
Загальний (стандартний) моніторинг навколишнього природного середовища - це оптимальні за кількістю параметрів спостереження на пунктах, об'єднаних в єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають змогу на основі оцінки і прогнозування стану навколишнього природного середовища регулярно розробляти управлінські рішення на всіх рівнях.
Оперативний (кризовий) моніторинг навколишнього природного середовища - це спостереження спеціальних показників на цільовій мережі пунктів у реальному масштабі часу за окремими об'єктами, джерелами підвищеного ризику в окремих регіонах, які визначено як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах аварій із шкідливими екологічними наслідками з метою забезпечення оперативного реагування на кризові ситуації та прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення безпечних умов для населення.
Фоновий (науковий) моніторинг навколишнього природного середовища - це спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими навколишнього природного середовища, а також за характером, складом, кругообігом та міграцією забруднюючих речовин, за реакцією організмів на забруднення на рівні окремих популяцій, екосистем і біосфери у цілому. Фоновий моніторинг здійснюється у природних і біосферних заповідниках, на інших територіях, що охороняються, на базових станціях.
Система державного моніторингу навколишнього природного середовища створюється на трьох рівнях:
- локальному - на території окремих об'єктів (підприємств, ділянках ландшафтів);
- регіональному - у межах адміністративно-територіальних одиниць, на

 
 

Цікаве

Загрузка...