WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат

Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області
ВСТУП
1. Суспільство досягло такого ступеня залучення природних ресурсів і умов у господарський обіг, їх руйнування і забруднення, який призвів до виникнення складних екологічних проблем, що стали лімітуючим чинником соціально-економічного розвитку. Сучасні екологічні проблеми набули не тільки регіонального, але і загальнодержавного значення, стали одним із головних чинників національної безпеки України.
2. Внаслідок нераціонального використання природних ресурсів все помітніші ознаки погіршення екологічної ситуації - забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів; порушення земель внаслідок ерозії і гірничих розробок, розвиток несприятливих природних процесів (зсуви, селі, повені, підтоплення), виснаження природних ресурсів, втрата різноманіття рослинного і тваринного світу.
Ці чинники ускладнюють використання природних компонентів як виробничих ресурсів, знижують їх рекреаційну цінність, впливають на соціальні і демографічні процеси, якість середовища та здоров'я населення. У зв'язку з цим необхідний перехід до якісно нового рівня взаємовідносин людини і природи, при якому в системі "природа -суспільство - економіка" визначального значення набуває екологічний фактор. Така зміна поглядів започаткована на конференції ООН з навколишнього природного середовища, яка відбулася у 1992 році в Ріо-Де-Жанейро.
3 Івано-Франківщина повинна вирішувати екологічні проблеми, які накопичились протягом минулих десятиріч. В області понад 500 промислових підприємств, 370 агроформувань, 25 лісокористувачів, які займаються видобутком і переробкою нафти і газу, виробництвом електроенергії, випуском машин, хімічної продукції, меблів, заготівлею і переробкою деревини, вирощуванням сільськогосподарської продукції. Під великими електро-, газо-, нафтомагістралями зайнято 4 відсотки території області.
4. Процеси економічного і соціального розвитку, які здійснювались в Івано-Франківській області на принципах максимального використання природних ресурсів без адекватного урахування екологічних вимог сприяли збільшенню антропогенно-техногенного навантаження на природне середовище і ресурсний потенціал, що призвело до повної деградації компонентів ландшафтів.
5. Навіть у сучасний період важкого економічного стану не можна керуватися лише економічними цілями і критеріями, тобто домагатися збільшення виробництва без урахування інших факторів, зокрема екологічних. Не можна відділити одне від одного - економічний розвиток від невиснажливого використання і необхідності розширеного відтворення природних ресурсів, охорони компонентів довкілля від забруднення, забезпечення безпечних умов проживання населення. Без взаємного розв'язання цих проблем будь-який розвиток неможливий. На відновлення природного середовища затрачається значно більше ресурсів і часу, ніж на його збереження.
6. Характерними рисами стану навколишнього природного середовища Івано-Франківської області є забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, а також активізація несприятливих природних процесів (повені, зсуви, селі, ерозія ґрунтів). Не відповідає екологічним вимогам стан запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях виробництва.
7. Природне середовище - фактор, від якого повністю залежать економічний розвиток суспільства і здоров'я населення. На жаль, не всі поділяють цю точку зору і вважають, що стан довкілля залежить від економіки, виходячи з міркувань - спочатку треба зміцнити економіку, що дасть змогу у майбутньому займатися вирішенням екологічних проблем. Однак, економіка є підсистемою більш глобальної системи - системи природи (біосфери), яка виконує наступні функції: джерело сировини і енергії; простір для життя; місце для зберігання відходів; механізм для переробки води, повітря; одержання продуктів харчування.
8. Економічні системи, які ігнорують ці життєво важливі функції довкілля, ослаблюються і гинуть внаслідок знищення рослинності, зменшення запасів харчування, мінеральних, водних, атмосферних та інших ресурсів, тобто відбувається поступова втрата потенціалу для підтримки економічної діяльності. Від здоров'я довкілля залежить здоров'я економіки.
9. Одночасно, стан довкілля відіграє надзвичайно важливу роль і для здоров'я людини. Поширення серцево-судинних і ракових захворювань, алергії і хвороб дихальних шляхів пояснюються їх складною залежністю від якості довкілля, а також від генетичних змін. На думку спеціалістів, близько 10-15% всіх хвороб і проблем із здоров'ям пов'язані з факторами навколишнього середовища. Головним екологічним обґрунтуванням необхідності зменшення шкідливих викидів і скидів у природне середовище є те, що це сприятливо відобразиться на здоров'ї людей, а не тільки зменшить негативний вплив на екосистеми.
10. Сьогодні людство платить надзвичайно велику ціну за свої здобутки у різних галузях науки і техніки. Забруднені грунти, вода, повітря, загублені ліси, сотні зниклих видів рослин і тварин, ерозія та виснаження ґрунтів, екологічні катастрофи на зразок Чорнобильської і Закарпатської нагадують про обмеженість природних ресурсів, зниження самовідновлюючої і самоочищаючої здатності природних екосистем, а значить і про зростаючу небезпеку для життя людей.
11. Головні засади державної екологічної політики закріплено відповідними статтями Конституції України (1996р.), низкою прийнятих протягом 1991-2000р. законів України й відображено в "Основних напрямах державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", ухваленому Постановою Верховної Ради України (№ 188/98-ВР від 5 березня 1998р.). Цей документ визначає пріоритети природоохоронної діяльності та природокористування, механізми їх здійснення і є основою Національного плану дій України в галузі охорони навколишнього природного середовища.
12. Івано-Франківщина володіє унікальними природними ресурсами, які можуть скласти основу забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. Проте в області продовжує зберігатися екстенсивний тип . розвитку економіки, що веде до нераціонального використання природних ресурсів, деградації ландшафтоформуючих компонентів, погіршення якості середовища життєдіяльності людей.
13. Основні напрямки роботи щодо поліпшення екологічної ситуації в області і оптимізації природокористування повинні передбачати систему заходів по збереженню і підвищенню біологічного різноманіття, лісовідведенню, оптимізації структури угідь на водозборах рік, зменшення техногенного навантаження (викидів і скидів шкідливих речовин у довкілля) шляхом дотримання наступних принципів:
1) перехід

 
 

Цікаве

Загрузка...