WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологія та буття - Реферат

Екологія та буття - Реферат

щоб не зашкодити цим процесам у біосфері, треба знати їх на рівні Творця. А поки-що слід відмітити, що всі глобальні проблеми екології пов'язані з діяльністю людини.
Але одна із ознак всіх живих систем - здатність до еволюції. Людський розум також еволюціонує. (Беззаперечнимсвідченням еволюції людського мозку є той факт, що сучасна молодь має переваги перед своїми вчителями в оволодінні комп'ютерними (інформаційними) технологіями. Складається враження, що діти вже народжуються з умінням користуватись комп'ютером). Дійшовши висновку, що і біосфера еволюціонує, великий український науковець В. І. Вернадський зазначив, що поява людини і зміни, внесені в біосферу людською діяльністю, є природним закономірним етапом цієї еволюції, унаслідок якої біосфера повинна корінним чином змінитися і перейти в якісно новий стан НООСФЕРУ - сферу людського розуму. Тобто, в таку біосферу, у якій людська свідомість стає визначальним фактором існування й розвитку. Він зазначив, що на наших очах біосфера різко змінюється: перебудова її через організовану людську працю не є випадковим явищем, що залежить від долі людини, але є стихійним природним процесом, корені якого лежать глибоко і який готувався еволюційним процесом тривалістю в мільйони років [2; 3].
Окрема людина не здатна пізнати природу на рівні Творця, а людство в цілому - може… Одне із найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед людством - прискорення процесу еволюції біосфери в ноосферу. Це єдина альтернатива самознищенню.
Як на мою думку, час для цього настав. Треба лише включити планетарний розум в процеси саморегуляції в біосфері… Можливо за принципом "Табу". Сьогодні для цього, мабуть, є всі передумови. Бо, починаючи з другої половини ХХ століття, людство вступає в постіндустріальний або інформаційний період свого розвитку. Нині вже близько 10% населення Землі живе в суспільстві знань. Знання - найхарактерніша риса інформаційного суспільства. Вони стають предметом індивідуального накопичення. Якщо в попередні епохи люди накопичували і передавали у спадок владу, потім владу і землю, а пізніше - владу, гроші і речі, то в суспільстві знань найвищу цінність становитиме продуктивна компетентність людини, яку передати в спадок неможливо, бо генетично передаються тільки здібності, для реалізації яких потрібне навчання. Звідси - освіта в інформаційному суспільстві стає безперервною, а первинна освіта (Initial Education - всі види навчання і набування фахової компетентності від народження людини і до моменту її виходу на ринок праці) триває більше 20 років [7].
Серед глобальних екологічних проблем створених людиною, яку найближчим часом має розв'язати людський розум - це енергетична проблема. Основні вуглеводневі носії енергії, такі як нафта, газ та вугілля, крім того, що згорання їх найбільше забруднює довкілля, в недалекому майбутньому вичерпаються. Мабуть в інформаційному суспільстві основними джерелами енергії, при чому екологічно чистої, будуть керований термоядерний синтез та Сонце. Мається на увазі більш ефективне використання сонячної енергії. А саме, пряме перетворення її в електричну енергію та підвищення ефективності фотосинтезу. Останнє вирішить продовольчу проблему на планеті.
Таким чином, розум виділив людину із тваринного світу, розум нищить природу і тільки розум її врятує, перетворивши біосферу в сферу своєї діяльності.
До речі, український етнос може зробити вагомий внесок у вирішення планетарних проблем інформаційного суспільства, бо має великий інтелектуальний потенціал. На підтвердження цього досить зіслатись на роль етнічних українців у освоєнні Космосу. Українська соціоекосистема надзвичайно стійка, бо кожен українець - індивідуаліст. Недарма кажуть, що де два українці, там три гетьмани. Так історично склалося, що єдина українська нація як соціосистема складається з різноманітних підсистем: бесарабців, гуцулів, русинів, галичан, бойків, лемків, поліщуків, слобожан, запорожців, донеччан та ін. Але всім їм притаманний єдиний архетип. (Між іншим, не виключена можливість, що одна із причин розпаду СРСР - спроба створити єдину спільноту радянських людей, Homo sovieti-cus, та практика етноциду: за 74 роки радянської влади знищено близько 70 так званих малих народів Сибіру та Крайньої півночі).
Індивідуалізм українців сприятиме швидкій побудові громадянського суспільства. Суспільства, в якому народ через громадські організації контролює владу та впливає на прийняття владних рішень. Громадянське суспільство - найвища форма демократії, справжнє народовладдя. Справжнє, бо народ, як єдиний носій влади, здійснює владу постійно, а не тільки під час виборів та референдумів.
В Україні права громадських організацій законодавчо забезпечені в достатній мірі. Особливо екологічних громадських організацій. Так, тільки в Конституції України екологічні права громадян, тобто і громадських екологічних організацій, як об'єднань громадян для задоволення та захисту цих прав, гарантовані статтями 13, 16, 36, 41(п.6) та 50. Підкреслюю, що право гарантовано тільки за умови якщо його можна захистити в суді. "Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується." (ст. 8, п. 2 Основного закону України).
Одне із завдань екології, утім як і будь-якої іншої науки, - забезпечення інформацією. Особливу увагу звертаю на ст. 50, яка говорить: "Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена" [1].
Крім Основного Закону і екологічне законодавство України дає можливість громадським екологічним організаціям ефективно контролювати владу і впливати на прийняття владних рішень. Та на жаль, особливість українських законів, що вони не діють. Але екологічні проблеми стосуються всіх без винятку громадян. Тому екологічній громадськості легше здійснювати тиск на владу. Особливо, якщо ця громадськість складається з пасіонаріїв [6], які налаштовані екологізувати суспільство - утвердити в його свідомості екологічний імператив та абсолютний пріоритет екологічних проблем. Для цього громадськість має не мовчати. Не мовчіть - і вас почують!
?
Література
1. Конституція України
2. Вернадський В. И. Биосфера. - М.: Наука, 1967.
3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. - М.: Наука, 1989.
4. Голубець М. А. Екосистемологія, - Львів, 2000.
5. Грин Д., Гольдбергер Р. Молекулярные аспекты жизни, - М.: Мир, 1968.
6. Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. - М.: Рольф, 2002.
7. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і допов. - К.: МАУП, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...