WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

людини з тваринами є пізнання законів їх існування, охорони, примноження й використання. Процес такої діяльності дитини водночас має включати зміни існуючих або створення належних умов існування для тварин і, як наслідок, якісну зміну особистості самої дитини. За умови вивчення елементарних уявлень екології тварин ми простежили факти їх застосування дітьми практично в пошуково-дослідній діяльності у спілкуванні з тваринами. У дослідах з дощовими черв'яками можна показати, як тварина співіснує з неживою природою, з рослинами, з тваринами, і яке місце вона при цьому посідає у житті людини. Інформацію про таке співіснування і його об'єктивний характер діти дізнаються за умови перенесення набутих у дослідах знань, вмінь і навичок у подальшу самостійну поведінку і діяльність [31, 35].
Проблемні запитання.
Проблемні запитання - один з найпоширеніших і найдоступніших для дітей засобів, які спонукають їх до пізнання. Вони стимулюють розвиток продуктивного мислення шляхом розв'язання завдань, поставлених проблем і підводять до отримання нових пізнавальних ре-зультатів. Проблемні запитання доцільно використовувати у всіх вище перелічених організаційних формах педагогічного процесу. Відповіді дітей в таких випадках будуть своєрідним важелем для зворотного зв'язку між новими і попередньо засвоєними знаннями. Крім того, вихователь матиме змогу на підсумкових заняттях чітко визначити проблеми, труднощі, вдало спланувати перспективу для подальшої роботи з дітьми.
За таких умов можна використовувати запропоновані вже прийоми порівняльного аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації, індуктивно-дедуктивних доведень, і, нарешті, проблемні ситуації. Їх створення стимулюватимуть допитливість дітей, спонукаючи їх до практичного пошуку відповіді, осмислення причинних зв'язків та залежностей.
Водночас вихователь вчить дітей обґрунтовувати свої судження, висловлені припущення, підводить їх до самостійних висновків. Тут доцільно використовувати і такі прийоми, як подача варіативності ознак тих самих об'єктів, явищ, порівняння і зіставлення нових характеристик з уже відомими: поєднання художнього опису об'єктів та явищ природи, огляд їх реальних рис через безпосереднє сприйняття тощо. Метою використання проблемних ситуацій буде сприяти розвитку у дітей навичок узагальнення. Повторюваність певної сукупності властивостей у факторах неживої природи, в її явищах вказуватиме на наявність істотних зв'язків між ними. Узагальнення й синтез доцільно здійснювати в процесі порівняння, коли діти засвідчують загальне уміння орієнтуватися в екологічних факторах.
Водночас, щоб порівнювати, дитина повинна мати конкретні уявлення про екологічні фактори, знати їх ознаки, властивості. Під час роботи вихователю слід дотримуватися принципу систематичності, враховувати вікові та індивідуальні особливості, рівень розвитку дітей. Вище описані методи і технологія їх впровадження у педагогічний процес стимулюють не лише процеси оволодіння дітьми фактологічними матеріалами, а й сприяють розвитку творчого мислення, вміння самостійно оперувати фактами при узагальненнях і в доказах [31, 38].
Уявлення про неживу природу дітям варто пропонувати для того, аби вони розуміли, що вона однаково потрібна для рослин, тварин, людей. Тому слід кожному навчитися визначати і називати її основні ознаки і властивості, вміти встановлювати найпростіші зв'язки і взаємозалежності в її стані.
Так, скажімо, діти, попередньо вже оволоділи деякими уявленнями про використання води в побуті, засвоїти окремі її ознаки і властивості. У своїх розповідях вони можуть виходити з принципу наступності в розвитку уявлень про її різні агрегатні стани, причини її перетворення; про воду як середовище для життя рослин і тварин; про її сприятливий і несприятливий вплив на живе тощо.
Інформацію про воду, основу життя на Землі, варто детально пояснити, спираючись на її характерні ознаки, які доступні для сприйняття дітьми:
o вода - текуча і завдяки цьому виконує функції переносу поживних речовин у довкіллі;
o вода - розчинник. У ній за певних умов розчиняються як корисні, так і шкідливі речовини, які розносяться по всіх частинах організму рослини, тварини, людини;
o вода має велику теплоємність і використовується в побуті і в народному господарстві для зігрівання приміщень, є середовищем існування інших організмів;
o вода - продукт харчування, завдяки чому є основою внутрішнього середовища всіх живих організмів;
o надходження води в організм тварини і людини регулюється меха-нізмами спраги, а в організм рослини - водним режимом;
o за умови суттєвого порушення постачання води виникає водний дефіцит, нестача вологи в клітинах організму. Водяний дефіцит може бути спровокований нестачею вологи у повітрі та в ґрунті;
o деякі організми в стані спокою, сплячки, заціпеніння добре переносять зневоднення; наприклад насіння;
o тварини і рослини виробили деякі адаптаційні механізми до життя у водному середовищі і до характерних властивостей води: солоність, тиск, температура тощо;
o між рослинами, тваринами і людьми відбувається постійний водообмін, завдяки якому об'єкти І живої природи забезпечуються водою в кількості, необхідній для їхньої нормальної життєдіяльності; ]
o у районах з недостатньою кількістю опадів застосовуються заходи щодо постачання води і штучного зрошення, а в занадто зволожених місцях - осушення;
Синтез: чому необхідно зберігати чистоту джерел та інших носіїв води?
Неминучість і об'єктивність збереження основних джерел життєвої води, яка має вирішальне значення в житті всіх представників живої природи, дітям варто довести у процесі розв'язання завдань проблемного характеру і нескладних дослідів.
За аналогічною схемою можна пропонувати дітям охарактеризувати наступний екологічний фактор - світло. Зазначимо, що до його аналізу доцільно підійти з позицій важливості світла як одного з факторів, що зумовлює явище світлового режиму,особливості розподілу та зміни інтенсивності сонячної радіації, яка доходить до екосистеми і залежить від чистоти і прозорості атмосфери та гідросфери, пори року і частини доби та щільності структури біоценозу [31, 40].
Виходячи з даного визначення, варто виділити такі ознаки світла:
o постійне джерело світла і тепла на Землі - Сонце;
o інші джерела світла на Землі;
o адаптації рослин до світлового режиму;
o адаптації тварин до світлового режиму;
o світло як умова життя і діяльності людини;
o зв'язок світла і тепла;
o температурні адаптації рослин і тварин;
Синтез: чому людині слід бути особливо обережною у спекотні со-нячні дні?
Для аналізу понять "світла" і "сонця" - основного його джерела доцільно підійти, попередньо використовуючи вже описані методи і прийоми. Зупинимось дещо детальніше на характеристиці тих адаптацій, які виробились в організмів під їх впливом, і тих відхилень, які можна спостерігати за умови їх дефіциту. Для детального огляду і візуальної представленості адаптацій можна використати серію дослідів. Світло, будучи одним з визначальних екологічних факторів, спричинило цілу

 
 

Цікаве

Загрузка...