WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

наповнюються екологічним змістом. Розглядаючи зміст поняття відповідальність перед природою (екологічна відповідальність), ми приходимо до висновку, що воно вбирає в себе всі суттєві ознаки поняття відповідальності, як соціальної та психологічної категорії і є актом свідомості, так як свідомість - це спосіб відношення до об'єктів своєї діяльності з врахуванням їх властивостей та можливостей.
Відповідно педагогічний навчально - виховний процес повинен бути спрямований на формування таких психологічних властивостей особистості, як потреба в спілкуванні з природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки і діяльності по охороні природи, переконання - в соціальній обумовленості відношення людини до природи, в необхідності управління природними явищами.
Слід комплексно реалізовувати завдання екологічного виховання, а саме:
o виховування гуманного ставлення до природи;
o формування системи екологічних знань та уявлень про природу;
o розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля; милуватися і захоплюватися ними;
o включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність.
Вирішення цих завдань забезпечить активне спілкування дошкільнят з природним довкіллям і сприятиме їх соціалізації.
Отже, екологічне виховання - це систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в дітей екологічної культури.
Розділ ІІ. Формування екологічних знань у дітей
дошкільного віку.
2.1. Програмне забезпечення навчально - виховного процесу з питань екологічного виховання в дошкільних навчальних закладах України.
У зв'язку із актуальністю екологічного виховання у системі дошкільної освіти виникла потреба у створенні спеціальних програм, спрямованих на ефективне засвоєння дітьми дошкільного віку основ екологічних знань. Таких програм останнім часом створено багато, і кожна пропонує вирішення певних завдань екологічного виховання дошкільників. Окрім державних загально - дидактичних програм, в яких представлені всі розділи освітньо - виховного процесу дошкільного навчального закладу ("Малятко", "Дитина"), існує низка тематичних, присвячених одному напрямку роботи з дітьми, альтернативних авторських експериментальних програм з екологічного виховання.
Основою для створення навчально - виховних програм для дітей дошкільного віку в Україні є Базовий компонент дошкільної освіти. Цей документ окреслює оптимально необхідні, однак достатні для дітей дошкільного віку знання та вміння з різних сфер суспільного життя. У програмі сконцентровані державні вимоги до освіченості та вихованості дошкільників. Сфера "природа" за Базовим компонентом передбачає формування у дітей елементів цілісного природо відповідного світогляду, ціннісної змістовної спрямованості на екологічно доцільну поведінку та сприйняття дитиною себе як частки природи, формування почуття відповідальності за те, що відбувається внаслідок її взаємодії з оточуючим світом. Вона (сфера) має дві змістовні лінії. Перша - природа планети Земля, що окреслює обсяг знань, умінь та ставлення дитини до об'єктів і явищ природного довкілля. Інша лінія - природа Космосу. Вона окреслює знання дітей щодо розуміння окремих космічних об'єктів (зірки, серед яких Сонце, планети: Земля, Марс, Венера, супутник планети Земля - Місяць тощо), спрямованість на формування поняття єдності та взаємозалежності всіх елементів Космосу, одним із яких є людина. Сучасні програми навчання і виховання дітей в дошкільному закладі освіти спрямовані на реалізацію окреслених у Базовому компоненті завдань [2, 59].
Так, програма "Дитина" дозволяє вихователям своєчасно ввести дитину у світ рідної природи, виховувати любов до неї, розвивати пізнавальний інтерес до об'єктів та явищ природи, закласти фундамент екологічного світосприйняття.
Авторські програми, що спрямовані на розвиток екологічного світогляду та екологічної культури дошкільнят можна умовно поділити на три основні групи:
" Програми екологічної (біоекологічної) спрямованості.
" Програми естетико - екологічної спрямованості.
" Програми соціально - екологічної спрямованості.
Програми першої групи акцентують увагу на питаннях класичної екології (ознайомлюють дітей з окремими залежностями між живими об'єктами і оточуючим середовищем, екосистемами). До них можна віднести програми Г. Бєлєнької, О. Богініч "Природа і рух", С. Ніколаєвої "Юний еколог", Н. Кондратьєвої "Ми", Ж. Васякіної - Новикової "Павутинка", А. Корольової "Екологічна Стежка" та ін.
Програми другої групи звертають увагу на естетичному та моральному вихованні дітей, а питання власне екології виступають базисною основою формування кращих естетичних та моральних почуттів. Об'єкти природи розглядаються з позицій "стихій": землі, повітря, вогню, води. До цієї групи програм можна віднести наступні програми: В. Ашикова, С. Ашикової "Веселка", І. Булавіної, М. Найденської "Планета - наш дім", Т. Попової "Світ навколо нас", Т. Копцевої "Природа і художник" та ін.
Третя група програм відрізняється у змісті контексту питань соціальної спрямованості (соціальної екології, економіки, людинознавства). У якості зразків програм цієї групи можна навести програми М. Вересова "Ми - земляни", Т. Потапової "Дитячий садок ХХІ", Л. Кларіної "Економіка та екологія" [22, 12].
Авторська програма науковців НПУ ім.. М. П. Драгоманова "Природа і рух" розроблена на основі філософії американської програми "siep by siep". В ній враховано можливості розвитку дитини в процесі навчання через подолання "сходинок" різного рівня складності та національні особливості ставлення українців до природи. Один із розділів цієї програми "Дитина у світі природи" поділяється на чотири основні блоки: "Дитина в світі неживої природи", "У природи немає поганої погоди", "Дитина у світі рослин", "Дитина знайомиться зі світом тварин". Всі розділи автори пропонують вивчати не послідовно, а паралельно. Кожний розділ, у свою чергу, має підрозділи, що дозволяють дітям засвоїти знання у певній системі і відповідно до індивідуальних темпів просування стежиною знань. Програма є досить нетрадиційною за змістом і формою побудови, розрахована як на педагогів, так і на батьків, що зацікавлені у розвитку своєї дитини. Програма містить цікаві історичні відомості, що відображають ставлення наших пращурів до оточуючого довкілля, авторські казки про природу тощо.
Наступна програма, яка може бути використана в роботі з дошкільниками - програма "Розвиток", вона розроблена науковим колективом під керівництвом Л. Венгера. У ній представлено розділ "Ознайомлення з природою дошкільників". Автори програмивважають, що знайомство з природою дітей молодшого дошкільного віку є необхідною й надзвичайно важливою складовою розвитку їхніх уявлень про оточуючий світ та самих себе. У старшому дошкільному віці важлива увага звертається на розвиток екологічної свідомості та інтелектуальних і творчих здібностей дітей, які знайомляться з об'єктами та явищами живої і неживої природи. Відбувається це як на заняттях, так і поза ними: на прогулянках, під час ігор, спостережень та праці в куточку природи, на

 
 

Цікаве

Загрузка...