WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

використати на заключному етапі роботи, дозволить суттєво зміцнити сформовані уявлення і поняття про живу природу, тобто підвести дітей до синтезу. Завдання радимо формулювати за такою схемою: "Чому з'являються такі рослини і тварини, яких ми не бачили взимку? На яких прикладах можна довести значення тепла у житті рослин і тварин? Навесні починається розвиток листків у рослин, розквітають перші квіти, а які зміни відбуваються у тварин? Чому навесні особливо голосно і весело співають птахи? Коли і чому пахнуть квіти?"
У відповідях дітей на такі запитання повинні бути докази, аргументи, що відрізняються чіткістю і логічністю, в яких правильно виділяються причини і наслідки. Це значною мірою полегшує підведення дітей до теоретичних узагальнень на основі фактів, явищ, спостережувальних об'єктів і процесів у природі.
У формуванні уявлень дітей про ґрунт ми доцільно виходити з того, що кого властивості, а також властивості рельєфу суттєвим чином визна-чають життя рослин, тварин і людей. Його слід розглядати, як самостійну гігантську екологічну систему, яка має вирішальний вплив на всю біо-сферу: активно впливає на кругообіг речовин; підтримує газовий склад атмосфери. У її взаємопов'язаних компонентах рослини і тварини посі-дають вагоме місце. Ознайомлення дітей з ґрунтом радимо здійснювати за такими основними ознаками:
o субстрат для рослин - середовище існування для тварин;
o об'єкт для народногосподарської діяльності людей, носій корисних копалин, екологія ґрунтів.
Ґрунт як субстрат варто розглядати з дітьми на основі його аналізу: біологічного - це основа, до якої прикріплені "сидячі" тварини або рос-линні організми, в т. ч. мікроорганізми.
З метою формування у дітей уявлень про значення грунту для народногосподарської діяльності людини, про грунт як основу корисних копалин, їх видобуток та екологію доцільно подавати матеріал в єдиному комплексі на основі системного аналізу наступних положень:
" Поверхня землі має велике значення для народного господарства, грунт - поживний шар землі.
" Від грунту залежить різноманітність рослинного і тваринного світу, грунт відрізняється від піску і глини.
" Стан грунту залежить від опадів, сонячного проміння, життя у ньому тварин - розпушувачів.
" Грунт можна здобрювати для вирощування рослин.
" Захист грунтів від надмірного висушування, вивітрювання, освітлення, захворювання.
" Під грунтом знаходяться різноманітні утворення: глина, крейда, пісок, камінь - це корисні копалини.
o В Україні різні ґрунти, вони залежать від рельєфу.
o Під ґрунтами можуть залягати води - тоді утворюються болота, торфовища, люди по-різному їх використовують.
o Підземні багатства, їх використання, способи добування, охорона і примноження (корисні копалини, цілющі води, соляні шахти).
Запропонований зміст роботи для вихователів з дітьми старшого дошкільного віку передбачає чітку мету - формування елементарних екологічних уявлень - першооснови екологічної культури особистості. Доцільно застосовувати його творчо, натхненно, з глибоким усвідомленням важливості різних аспектів сучасної екопроблематики [31, 44].
Під час цільових прогулянок та екскурсій доцільно ознайомити дітей з місцем поширення рослин різних типів згідно з рекомендаціями програм дошкільного закладу.
2.3. Методичні рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку.
Екологічне виховання - процес педагогічно спрямований. Завдання вихователя - допомогти маленькому досліднику розібратись у розмаїтті об'єктів і явищ природного середовища, викликати інтерес до нього, навчитись бачити духовне благородство, милосердя і на основі цього виховувати прекрасне в собі, почуття любові до всього живого, бажання охороняти й примножувати все, чим багата рідна земля.
В наш час охорона природи є найважливішою справою держави, народу. Настав час керуватися правилами екологічного гуманізму, головна ідея якого - людина - частка планетарної родини з новою екологічною етикою, яка грунтується на шануванні всіх живих істот Землі. І завдання педагогів - максимально наблизити вивчення предмету до безцінного джерела знань - рідної природи .
Проаналізувавши результати проведеної роботи, ми визначили основні вимоги до вихователів:
" мати достатній обсяг знань про світ природи;
" демонструвати позитивний приклад поведінки в екологічному довкіллі;
" у процесі діяльності врахувати вікові можливості малят;
" під час роботи головну увагу приділяти моральній та інтелектуальній спрямованості дітей;
" використовувати новітні дослідження науковців;
" врахувати наявний досвід дошкільників;
" будувати роботу на основі системного підходу, використовуючи календарно - перспективне планування;
" чітко формулювати і визначати програмові завдання (який вибирається об'єкт, з чим знайомиться, чого навчається, що закріплюється, розвивається, виховується тощо);
" особливу увагу звертати на першорядну значимість оточуючого світу та роль людини в його збереження;
" навчальний процес будувати на основі живого сприймання природного довкілля;
" добираючи інформацію, враховувати психологічні стимули, які сприяють кращому засвоєнню дітьми природничих знань (розпочинати ознайомлення з чогось цікавого, вагомого, що привертає увагу дитини - поведінка, спосіб пересування, зовнішня ознака);
" інформацію про живі істоти прагнути подавати, проводячи паралелі з людиною: влаштування гнізда, догляд за дитинчатами тощо;
" урізноманітнювати роботу активними формами та методами ознайомлення з природою;
" в практику роботи впроваджувати такі ефективні формиорганізації праці з дитиною, як: тематичні дні, екологічні проекти, екологічні стежини;
" творчо використовувати передовий екологічний досвід з екологічного виховання;
" налагодити систематичне екологічне просвітництво батьків вихованців;
" своєю діяльністю сприяти популяризації екологічного виховання серед широкого кола громадськості [8, 23].
Одним з напрямків спільної роботи дитячого садка і сім'ї є організація праці дітей в природі і через неї вирішення завдань екологічного виховання.
Нами було проведено опитування батьків (див. додатки). Анкетуванням охоплено 48 батьків, діти яких відвідують середню групу № 9 і старшу групу № 6 ДНЗ № 2 "Дударик" м. Коломиї. Було встановлено, що діти дошкільного віку допитливі, їх цікавить те, що відбувається у природі, але, на жаль, батьки часто заклопотані і не мають часу на тривалі прогулянки і бесіду з малюками, також їм бракує елементарних знань з екологічного виховання. Оскільки багато з дошкільнят у вихідні дні та влітку провідують своїх бабусів і дідусів у сільській місцевості, то вони мають можливість спостерігати за домашніми тваринами і допомагати старшим доглядати за ними. Це ж стосується і роботи на городі та в саду. Батьків дошкільнят загалом турбують екологічні проблеми, але вони не готові щось змінити у своїй поведінці і стилю життя.
У нашому дослідженні встановлено, що необхідними шляхами в

 
 

Цікаве

Загрузка...