WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

Екологічне виховання дітей дошкільного віку - Курсова робота

низку адаптацій у живих організмів і уможливило на цій основі поділ рослин на дві екологічні групи:
o світлолюбиві рослини (геліофіти) - рослини з особливою потребою і витривалістю до впливу сонця (пшениця, сосна, модрина, мати-й-мачуха);
o тіньовитривалі рослини (сціофіти) - рослини, які витримують часткове затемнення без відчутних на це реакцій, але можуть розвиватися за добре освітлених умов (трав'янисті і парникові рослини).
У процесі формування уявлень про світло і адаптації рослин варто спершу аналізувати таке явище, як "сон" рослин. Воно існує в поясненні їх рухових реакцій у зв'язку зі змінами частин доби. Звернення до спеціа-льного пояснення зумовлене поясненням терміну і визначенням "рослини-барометри" як синонімів. При всій схожості реакції, які діти можуть сприймати візуально - закриття і розкриття квіток та суцвіть, складання і опускання листків, притискування плодів до гілок тощо. В основі цих явищ лежать дещо відмінні механізми. Пояснювати цю властивість живих організмів слід, спираючись на орієнтування у часі - зміни дня і ночі, та їх залежність від добових змін температури і світла, в основі його лежить біологічний механізм ніктинастії (рух органів вищих рослин, зумовлений зміною дня і ночі, наприклад, розкривання квіток зранку і закривання їх на ніч).
Водночас пояснювати барометричні властивості рослин або циклічні коливання інтенсивності і характеру їх біологічних процесів і явищ, що відбуваються в усіх тварин і рослин, в основі яких лежать біологічні рити-ми. Вони відповідають циклічним змінам напруженості факторів навко-лишнього середовища. Фаза біологічного ритму порушується зі зміною геомагнітного поля, температурних коливань, освітленості і є важливою пристосувальною ознакою організмів. І "сон" рослин, і "рослини-барометри" мають велике біологічне значення. Схема пояснення його дітям може бути такою:
o орієнтація на періоди доби і зміни пори року;
o охорона внутрішньої частини квітки від несприятливих факторів: охолодження, перегрівання, зайва волога (роса, дощ);
o запилення квітки приманкою для комах;
o застереження листків від надмірного теплового випромінювання [31, 42].
У житті тварин сонце не має такого суттєвого впливу, а реакції організму дещо приховані від безпосереднього візуального сприйняття їхньої переважної більшості. Світло для тварин виступає визначальною умовою їх орієнтації у просторі. Однак, як ми вже зазначили, тривалість світлого дня виступає також вирішальним регулятором біоритму і у тварин (зимовий сон, сплячка, заціпеніння).
В ознайомленні дітей зі світлом доцільно планувати для розв'язання такі завдання, які пов'язані з ним як з джерелом тепла: сконцентроване світло випромінює тепло, його промінь можна побачити тощо. Серія дослідів на видимість сонячного (світлового) променя, на тепло сонячного зайчика тощо дозволяє вихователеві спільно з дітьми підійти до узагальнення того, який колір швидше нагрівається: темний чи світлий? Чому? Якими дослідами можна перевірити ці висновки? А потім пояснити температуру як один з важливих абіотичних факторів навколишнього середовища, який прямо чи опосередковано впливає на живі організми. В залежності від характеру теплообміну з довкіллям рослини поділяються на такі екологічні групи: теплолюбиві (потреба кожного організму в температурі середовища у різних видів різна); холодолюбиві (холодовитривалі, зміни температурних коливань навколишнього серед-овища, які регулюються фізико-хімічними механізмами організмів). Ці дві групи однаково підходять для характеристики рослинних і тваринних організмів. А от морозостійкість, як здатність організмів переносити температуру лише 0? С, без ушкоджень, тобто утворення льоду в їхніх клітинах і тканинах, - характеризує лише рослини.
Вихователю слід звернути увагу дітей на те, що для багатьох організмів температура є вирішальним фактором прояву їхньої життєдіяльності, поширення того чи іншого виду рослин або тварин, розмноження чи його загибелі. Температура, як і світло, зумовлює певну поведінку тварин і рослин, наприклад, зимову сплячку, заціпеніння, "сон" рослин, тощо.
Існування живої природи зумовлюється дією не одного якогось фактору, навіть якщо він є лімітуючим. Вирішальним для життєдіяльності організмів є комплексний вплив факторів за умови їхньої одночасної дії. Цю аксіологічну думку слід доводити дітям за допомогою організації систем цілеспрямованих спостережень і дослідів у природі. Пояснюючи необхідність їх одночасної дії, сприяти оволодінню дітьми навичками практичного обстеження того чи іншого об'єкта з метою встановлення рівня задоволення його потреб у екологічних факторах. Особливо цінний є спостереження за вказівкою, які сприяють узагальненню розуміння дітьми явищ і процесів у природі.
У процесі ознайомлення зі світлом діти оволодівають низкою практичних вмінь і навичок оберігання рослин від нестачі світлових променів, профілактичних засобів, навчаються різноманітних процедур, які спрямовані на задоволення потреб рослин в цьому екологічному факторі. До часткового аналізу впливу сонця на рослини ми вдалися вище в характеристиці їх геліотропізму.
Проведення серії дослідів, практичних дій, розкриття за допомогою конкретних прикладів впливу сонця (світла і тепла) на рослини, тварин і на людину спричинюють суттєву логіку в їхніх судженнях, здійснюють розкриття основної ідеї, яка закладена у зміст спостережуваного: Сонце - джерело життя на Землі.
Порівняння.
Суттєво сприяє розв'язанню практичних завдань використання порівняння. Так, скажімо, діти повинні назвати риси схожості і відмінності у реакціях рослин і тварин на зміну погоди (рослини-барометри і тварини-барометри), зробити їх аналіз на основі порівняння результатів спостережень за очевидними ознаками тощо.
Використання завдань порівняльного характеру сприяєформуванню у дітей навичок наукового аналізу явищ і закріпленню конкретно позна-чених понять. Для цього їм слід запропонувати і завдання такого типу: "Визначіть за кольором листків, пагонів тощо, яким рослинам бракувало світла? Чим відрізняється "поведінка" різних рослин в сонячний день? Якою є поведінка тварин за непогоди?"
Синтез: відповіді дітей за наступною схемою:
o визначають потребу рослин у світлі і до якої екологічної групи вони належать у зв'язку з цим;
o дають характеристику зовнішнього вигляду рослини за нормальних умов їхнього розвитку;
o встановлюють очевидні ознаки нестачі світла;
o розкривають механізми адаптації рослин до світлого режиму;
o розуміють і визначають заходи повного задоволення потреб рослин у світлі.
Після аналізу світла як джерела тепла діти зможуть фактично підійти до пояснення реакції окремих тварин на температуру. У дослідах з пуголовками земноводних вони самостійно відмічають, що підвищення температури середовища (води) прискорює їхній розвиток. Таким чином діти підходять до розуміння значення тепла не лише для розвитку рослин, а й для розвитку і росту тварин. При цьому логіка і глибина аргументації виступає на досить переконливому рівні, а завдання на доказовість, які вихователь може

 
 

Цікаве

Загрузка...