WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Захист навколишнього середовища від антропогенного забруднення і раціональне природокористування - Реферат

Захист навколишнього середовища від антропогенного забруднення і раціональне природокористування - Реферат


Реферат на тему:
Захист навколишнього середовища від антропогенного забруднення і раціональне природокористування
План.
1. Класифікація методів захисту навколишнього середовища (НС).
2. Організаційні методи захисту НС.
3. Характеристика активних методів
1. Класифікація методів захисту навколишнього середовища.
Під методами захисту навколишнього середовища розуміють комплекс технологічних, технічних і організаційних методів, що спрямовані на зниження або повне виключення забруднення біосфери.
Вважаючи, що проблема захисту біосфери вимагає одночасного вирішення задач медико-біологічного, гігієнічного, екологічного характеру, комплексного планування містобудівництва і ін., будь-яких універсальних методів, що вирішують цю проблему, у нинішніх умовах не існує. Метод, що дасть позитивні результати в одних умовах, може не дати задовільних результатів в інших умовах. Найбільш ефективним, звичайно, виявляється поєднання декількох методів, раціонально підібраних до того або іншого конкретного випадку.
Класифікація методів захисту навколишнього середовища (НС) представлена на рис. 5.1. Як видно із рисунка всі методи можна поділити на 3 групи:
" організаційні;
" активні або технологічні;
" пасивні або захисні.
2. Організаційні методи захисту навколишнього середовища.
До організаційних методів захисту навколишнього середовища відносять сукупність правових і економічних аспектів захисту НС і еколого-інформаційне забезпечення підприємств.
Завдання правової охорони навколишнього середовища передбачають на основі еколого-правових документів забезпечити такий стан суспільних відношень, що сприяло б досягненню гармонії екологічних і економічних інтересів суспільства.
До основних елементів правової охорони навколишнього середовища (НС) відносяться:
1. Система закріплених в законодавстві природоохоронних правил.
2. Державний і суспільний нагляд за умовами їх дотримання.
3. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища.
В системі різноманітних методів охорони навколишнього середовища важлива роль належить праву. Воно визначає міру належної поведінки людей по відношенню до природи, регулює порядок використання її ресурсів, закріплює права і обов'язки державних органів, підприємств і громадян в області природокористування, передбачає юридичну відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. З домінуванням закону в області охорони навколишнього природного середовища пов'язане формування України як правової держави.
Нині склалася розгалужена система законодавства про охорону НПС України. Основу цього законодавства складають норми Конституції України, Закон про охорону навколишнього природного середовища, Закон про охорону атмосферного повітря, Закон про охорону і використання тваринного світу та інші Закони, ряд так званих Кодексів, в тому числі Земельний, Водний, Лісний, Про надра, а також ряд інших нормативних актів природоохоронного характеру.(постанови Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Наказів Президента України та ін.).
У відповідності із Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" завданням природоохоронного нагляду є забезпечення виконання вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища всіма державними органами, підприємствами, організаціями незалежно від відомчої приналежності і форм власності, а також громадянами.
Державний нагляд в області охорони НПС здійснюється в Україні Радами Народних Депутатів усіх рівнів, відповідними регіональними адміністраціями, Міністерством екології та раціонального природокористування України (Мін природи) і його органами на місцях - Державними управліннями екології і природних ресурсів. у відповідній адміністративній підпорядкованості.
Природоохоронний нагляд і контроль здійснюють також органи Міністерства охорони здоров'я України - державного санітарного нагляду (Держсаннагляд України). Основною метою саннагляду є попередження забруднення навколишнього середовища шкідливими промисловими викидами і господарчо-побутовими відходами, контроль за проведенням заходів щодо попередження захворювань.
Крім того, Законом передбачено прокурорський нагляд за дотриманням умов природоохоронного законодавства, а також суспільний контроль в області охорони НПС.
Представники всіх видів державного нагляду мають право:
" ставити питання про зупинення роботи окремих цехів і підприємств, що не відповідають вимогам і нормам по охороні НС;
" накладати штрафи на службових осіб, що порушують встановлені правила;
" в необхідних випадках давати подання про звільнення від роботи осіб, що систематично порушують законодавство, правила і норми по охороні НС;
" ставити перед органами прокуратури питання про притягнення до відповідальності осіб, що припустили при веденні робіт грубе порушення законодавства і правил по охороні НПС, до кримінальної відповідальності.
Окрім державного нагляду існує також внутрішньовідомчий нагляд, що здійснюється підрозділами по охороні НПС, що існують в міністерствах, відомствах і інших організаціях, на підлеглих підприємствах і організаціях.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення - найважливіша правова гарантія виконання правил по охороні НПС і раціонального природокористування. Вона спрямована на відновлення порушених суспільних відношень в даній області, покарання винних і відшкодування завданих збитків, а також на попередження неправомірних дій в сфері природокористування.
В області охорони НПС застосовуються чотири види юридичної відповідальності:
" кримінальна;
" адміністративна;
" цивільно-правова;
" дисциплінарна.
Кримінальна відповідальність застосовується тільки судами за найбільш серйозні порушення правил по охороні НПС, власне за злочини, що обумовлені в кримінальному Кодексі України, в тому числі за забруднення водоймищ і атмосферного повітря, незаконний поруб лісу, навмисний підпал лісних масивів, утаювання або викривлення відомостей про стан екологічної обстановки та ін.
Адміністративна відповідальність, сутність якої полягає в застосуванні адміністративно-правових санкцій (стягнень) до громадян і службових осіб за екологічні правопорушення, що класифікуються за ресурсною ознакою (пов'язані з порушенням охорони вод, атмосферного повітря, грунтів, надр, лісів, тваринного світу).
До цивільно-правової відповідальності притягають за порушення підприємствами і громадянами зобов'язень, які випливають з цивільно-правових договорів, що стосуються сфери охорони НПС, а також за заподіяння шкоди в області

 
 

Цікаве

Загрузка...