WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

газоподібного О3 в тканину листу в основному відбувається через відкриті пори. На пошкодженому листі можуть утворюватися темно-зелені або ніби просочені водою ділянки. Вони є симптомами початкової стадії розвитку пошкодження озоном. Через декілька годин на місці цих ділянок утворюються хлорози або некрози. За деяких умов ці "просочені водою" ділянки можуть безслідно зникнути, що вказує на наявність репараційних механізмів.
Деструкція хлоропластів під дією О3 призводить до зниження фотосинтетичного потенціалу і до появи видимих ушкоджень листя - хлорозів (мал. 3.6.). На характер хлоротичних симптомів впливають тип рослини, концентрація озону, тривалість дії і інші зовнішні чинники. Таким чином, поява і ступінь вираженості хлорозів варіює в значній мірі. За деяких умовобезбарвлення листя відбувається поступово і більшою чи меншою мірою одноманітно, і тоді ефект дії озону важко знайти без порівняння листя рослин, що знаходяться під впливом озону, з листям тих же рослин, що знаходяться в середовищі без озону. У інших випадках під дією озону з'являються обширні яскраво виражені хлорози. Таким чином, Оз-синдром ранжирується від появи початкових слабовираженних симптомів обезбарвлення листя до появи жовтих цяток, плям, смужок і повного пожовтіння листя (мал.3.7., 3.8. ). Останній симптом схожий з нормальним старінням листя і звичайно веде до їх передчасного опадання.
У широколистяних дерев і деяких трав'янистих рослин ураження веде до появи плям і зерноподібних ушкоджень на верхній стороні листу. Розмір ушкоджень може коливатися від мікроскопічного, що відповідає ураженню декількох клітин, до макроскопічного - з'являються плями, діаметр яких досягає 2 мм. Колір листя може змінюватися від ясно-зеленого до білого або темно-коричневого, що відповідає некрозу клітин.
У однодольних рослин, таких, як трави, пошкодження можуть мати вид хлоротичних смужок або пунктирів, розташованих між паралельними жилками, причому пошкодження видимі на обох сторонах листу. Часто найсильніші пошкодження з'являються на згинах у кукурудзи, цибулі, трав, це може викликати повне руйнування міжжилкових тканин пошкодженої ділянки (мал. 3.9.).
Для багатьох видів трав'янистих рослині, так само, як і для деревних видів, характерним симптомом ураження можна рахувати появу яскраво виражених зернистоподібних ушкоджень. На листі тютюну (Nicotiana tabacum) ураження може виявлятися у вигляді цяток від ясно-зеленого до рудувато-коричневого і від темно-коричневого до чорного кольору на верхній поверхні листя (мал. 3.10.).
Мал. 3.10. Поява плям на старому листку тютюну (Nicotiana tabacum L.) в результаті дії озону.
Таблиця 3.2
Види рослин, що звичайно уражуються озоном, і типові ознаки пошкоджень
Рослини* Типові ознаки
Ясен (Fraxinus) Білі крапки, пурпурова бронзовість
Квасоля (Phaseolus) Бронзовість, хлороз
Огірок (Cucumis) Білі крапки
Виноград (Vitis) Точки від червоно-коричневих до чорних
Іпомея (Ipomoea) Коричневі плями, хлороз
Цибуля (Allium) Білі плями, знебарвлені кінчики
Сосна (Pinus) Кінці хвої мають жовтувато-коричневий колір, крапчастість хвої
Картопля (Solanum) Сірі, металічного відтінку плями
Шпинат (Spinacia) Сіро-білі плями
Тютюн (Nicotiana) Біло-сірі плями
Кавун (Citrullus) Сірі, металічного відтінку плями
* Не всі види цих рослин чутливі до дії озону. Для отримання відгуку потрібно вирощувати певні види чи сорти рослин.
3.4.Реакція на забруднення атмосфери оксидами азоту
До числа пріоритетних речовин, що забруднюють атмосферу, відносяться також оксиди азоту, які утворюються при згоранні палива, очистці нафти, у процесі ряду хімічних виробництв, а також містяться у вихлопних газах автомашин.
Навіть малі концентрації оксидів азоту в повітрі можуть порушувати зелену масу чутливих рослин і вони чинять на рослини негативний вплив і тоді, коли пошкодження ще не наявні.
Встановлено, що в рослинах, фумігованих NO2, утворюється нітрат- (NO3-) і нітрит- (NO2-) йони, причому спочатку в рівній кількості, а далі акумулюється тільки NO2-. Нітрит-іон більш токсичний, ніж нітрат і більшість рослин мають ферментативні механізми його детоксикації до певного рівня. Рослини абсорбують газоподібну NO2 швидше, ніж NO, тому, що перший легше розчиняється у воді. Пошкодження рослин під дією NO2 є результатом або закислення або фотоокислення. Дія на рослини газоподібних NO та NO2 у концентраціях, які не призводять до з'явлення видимих пошкоджень, викликає зниження інтенсивності фотосинтезу. Комбінована дія цих газів адитивна, проте ефект дії NO проявляється швидше, ніж NO2.
Гостра дія NO2може бути схожою з дією SO2 (мал. 3.11). Низькі концентрації NO2 стимулюють ріст рослин, а їх зелень стає більш темною. Може мати місце неспецифічний хлороз з наступним передчасним опаданням листя.
Мал. 3.11. Знебарвлення по краях листя барвінка (Vinca rosea L.) в результаті дії NO2
3.5.Реакція на вплив сумішей забруднюючих речовин
Основні компоненти забруднення повітря можуть діяти на рослини одночасно чи послідовно через певні проміжки часу. Як правило, одночасна дія суміші речовин за своїм ефектом на рослини відрізняється від впливу окремих речовин, що входять до суміші. При вивченні впливу не однієї, а декількох забруднюючих речовин, слід враховувати деякі додаткові фактори, а саме:
1) вплив певного газу в комбінації з іншими газами і взаємозв'язок такого впливу з ефектом, який той виявляв би, якби він діяв окремо від інших газів;
2) співвідношення між газовими домішками атмосфери;
3) природу суміші газів.
Останній фактор відноситься те тільки до хімічного складу суміші газів, але й до питань послідовності надходження газових домішок в матеріал рослин.
Синергізм - ефект суміші кількох речовин вищий, ніж ефект суми дії кожного з них.
Антагонізм - ефект впливу суміші кількох речовин менший сумарного ефекту впливу кожної речовини.
3.5.1.Суміш діоксиду сірки та озону
Суміш SO2 і озону (або фотохімічних оксидантів) була першим об'єктом досліджень при вивченні дії суміші забруднюючих речовин на рослини. Було встановлено, що дія суміші SO2 і озону на листя тютюну є більш адитивною, причому порогове значення концентрації забруднення, при якому спостерігається ураження, зменшується. У дослідженнях, які були виконані пізніше і в яких як рецептор використовувалася сосна Веймутова (Pinus strobus L.), також був відмічений ефект синергізму дії суміші цих газів, що викликає синдром "хлоротичної карликовості". Детальне дослідження ефектів синергізму було виконане з використанням тютюну як рецептора. Вченим вдалося встановити, що при попередній дії озону і SO2 значення порогової концентрації SO2, при якій спостерігається ураження листя, зменшується, для дії озону такого ефекту не спостерігалося. Результати цієї роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...