WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

контролю якості повітря з точки зору можливого впливу забруднення на рослинність. Внутрішні та зовнішні умови також впливають на ступінь впливу, і такий вплив потрібно враховувати при оцінці ефекту впливу.
Рослини-монітори - ці рослини, котрі легко накопичують специфічні компонентизабруднення повітря. Через деякий час накопичені забруднюючі сполуки можна проаналізувати в пробах рослин фізико-хімічними методами. Таким чином можна кількісно визначити навантаження забруднення (загальну кількість забруднюючих речовин, накопичених в рослині за цей проміжок часу). Так як кількість виведених з атмосфери забруднюючих речовин може бути визначене при їх екстракції із зразків рослин, акумулюючі види рослин можна використовувати при моніторингу впливу забруднення на рослинність. Загальне навантаження забруднення на рослинність можна визначити шляхом вимірювання загального вмісту забруднюючих речовин в зразках рослини, і ці параметри в свою чергу можуть являтися також предметом моніторингу.
Іноді одні і ті ж види рослин можуть бути і індикаторами, і моніторами певних забруднюючих сполук, наприклад тюльпан та гладіолус для фтористого водню. Ці ж види мають характерну реакцію на гостру та хронічну дію фтороводню, котра залежить від його концентрації та часу експозиції. При тривалому впливі в тканинах рослини накопичується фтор, що викликає гостре ураження (некроз верхівки листя та тканин, що знаходяться між прожилками листя).
1.3. Стандартизація рослин-індикаторів та рослин-моніторів
Стандартизація рослин-індикаторів та видів рослин-моніторів є надзвичайно важливим етапом, необхідним для зменшення впливу побічних ефектів на результати дослідження впливу забруднення повітря на рослини. Так як ці ефекти залежать не тільки від концентрації забруднюючих речовин в повітрі, але й від виду культури рослини, стадії її розвитку і фізіологічного стану, від умов навколишнього середовища, особливого значення набувають питання вибору певного виду рослини та умов її росту. Насіння або інший рослинний матеріал, що використовується, повинне бути генетично однорідним. Умови росту рослин повинні бути оптимальними і близькими у всіх районах, в котрих проводиться моніторинг. Це можливо тільки в штучних умовах камер, в котрих проводиться дослідження впливу забруднюючих речовин на рослини. В цьому випадку різниця в ефектах впливу буде зумовлена тільки різницею хімічного складу атмосфери повітря в районах проведення спостережень. Проте вказаний метод рідко застосовується в практиці моніторингу впливу забруднення повітря через його високу вартість. Звичайно при моніторингу використовують рослини, що ростуть в різних районах з різним станом грунту, проте такий підхід слід визнати неправильним. При вирішенні задач моніторингу бажана стандартизація або адекватність умов стану грунту, ґрунтових вод в районах проведення спостережень. При аналізі умов росту рослин і ефектів впливу забруднення в різних районах не слід виключати і різницю кліматичних умов. Кліматичні параметри повинні вимірюватися на місцях і їх вплив повинен бути врахований при проведенні порівнянь результатів спостережень. Вплив біотичних та абіотичних патогенів на рослини повинен бути мінімізованим або виключеним за рахунок спеціальної обробки рослин або ж вплив цих факторів на стан рослини повинен бути точно оцінений.
1.4. Реалізація моніторингу впливу забруднення повітря на рослинність
Моніторинг біологічних ефекті впливу забруднення повітря на рослинність з використанням рослин-індикаторів та рослин-моніторів застосовувався для оцінки впливу в локальному, регіональному та національному масштабах. При моніторингу локальних ефектів впливу рослини-індикатори або рослин-моніторів використовувалися для оцінки впливу одного або групи деяких джерел забруднення повітря. Використання системи моніторингу в регіональному або національному масштабах дозволяє оцінити біологічні ефекти впливу забруднення повітря на рослинність, їх просторово-часове розподілення на значній території. Дані досліджень дозволяють також виділити основні райони всередині регіону або країни, на які впливає забруднення повітря, виконати порівняння стану різних територій по ступеню впливу на них забруднюючих речовин.
Реалізація програм моніторингу в міжнародному масштабі може дозволити провести порівняння ефектів впливу забруднення в сусідніх районах різних країн і, при відомих обставинах, виявити незначні по своїй потужності джерела забруднення, також оцінити вплив трансграничного переносу забруднюючих речовин. Створення та розвиток мережі станцій моніторингу біологічних ефектів впливу забруднення на рослинність в європейських країнах дозволило б отримати значний об'єм інформації по цій проблемі, визначити характер просторово-часового розподілу специфічних ефектів впливу забруднення на рослинність.
В кожному випадку вибір певного виду рослин і умов, за яких проводяться спостереження, повинні відповідати меті дослідження. Якщо відомий тип речовини, першим етапом для отримання адекватних результатів повинен бути вибір виду рослини, що володіє особливою чутливістю до впливу цієї речовини. якщо склад забрудненого повітря повітря невідомий, доцільно послідовно використовувати різноманітні види рослин, що володіють особливою чутливістю до дії різноманітних забруднюючих речовин. У випадку регіонального моніторингу для порівняння ефектів впливу забруднення повітря на рослини в різних районах краще використовувати однакові види індикаторних або акумулюючи рослин при стандартних умовах. Для оцінки можливого впливу інших біотичних або абіотичних факторів (віруси, бактерії, гриби, комахи, морози) на відстані слід проводити паралельні спостереження на одному з підвидів індикаторного виду рослин, котрий володіє високою толерантністю до впливу забруднюючих речовин.
Основною проблемою використання рослин (біомоніторів) для моніторингу біологічних впливів забруднення є оцінка ефекту одночасної дії на рослини декількох забруднюючих речовин, що знаходяться в повітрі. При відсутності необхідної інформації про склад забруднюючих речовин їх концентрації надзвичайно важко інтерпретувати ефекти впливу суміші цих речовин на рослинність. По цій причині ідеальна рослина-індикатор повинна володіти виключною чутливістю до дії тільки однієї забруднюючої сполуки. Оскільки, на жаль, такими властивостями не володіє переважна більшість рослин, серед індикаторних видів рослин доцільно вибирати такі, котрі б володіли можливо більшою чутливістю до дії тільки однієї речовини. для того, щоб відрізняти вплив різних забруднюючих речовин на рослини слід проводити випробування з кількома видами індикаторних рослин, що володіють різною чутливістю, але ростуть в одному й тому ж регіоні.
2. ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ
2.1. Елементи діагностики
Діагностика - процес визначення природи

 
 

Цікаве

Загрузка...