WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин - Курсова робота

цим загальний якісний стан природного середовища неможливо охарактеризувати шляхом вивчення тільки одного виду. Таким чином, тобто задопомогою моніторингу на рівні одного виду, можлива специфічна індикація якогось одного забрудника.
Моніторинг на рівні виду включає в себе констатацію присутності рослини, врахування частоти його виявлення, вивчення анатомо-морфологічних та фізіолого-біохімічних властивостей. При цьому може враховуватися, наприклад, ширина річних кілець, площа пошкодженої поверхні листя, аномалії росту, потужність воскового нальоту, вміст хлорофілу, активність деяких ферментів.
Виявивши по стану дикорослих та культурних рослин присутність в повітрі специфічних забрудників, приступають до вимірювання кількості цих речовин шляхом стандартної експозиції деяких рослин в досліджуваному регіоні.
Р. Гудеріан пропонує використовувати при цьому наступні методи:
1. Експозиція рослин в контейнерах або на ділянках.
2. Експозиція в тест-камерах з фільтрованим і не фільтрованим повітрям.
3. Експозиція на спеціальних стендах.
4. Випробування рослин в лабораторних умовах.
На всіх цих об'єктах проводиться кількісне вимірювання окремих реакцій на забруднення (ступінь пошкодження листя, швидкість росту, величина врожаю). Для кількісної характеристики пропонується використовувати генетично однорідний рослинний матеріал та стандартні умови вирощування.
Наряду з моніторингом на рівні виду використовують моніторинг на рівні угрупувань. При цьому враховуються різноманітні показники різноманітності видів.
Як на рівні виду, так і на рівні угрупування про стан природного середовища можна судити по показниках продуктивності рослин. Справа в тому, що зміни в екологічній обстановці впливають на кругообіг біомаси і потоки енергії в угрупуваннях.
Серед методів моніторингу природного середовища важливе місце належить обліку вмісту забрудників в живих організмах. Деякі анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні ознаки рослин можуть служити критерієм кількості поглинутого рослинами фітотоксиканту. Проте пряма залежність між проявами цих ознак може бути відсутня. В зв'язку з цим стає доцільним безпосереднє вимірювання його кількості в рослинному матеріалі. Для цієї мети зручно використовувати такі рослини, які володіють стійкістю до забрудників і в той же час селективно акумулюють їх.
1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ІНДИКАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОСЛИН
1.1. Загальні основи методів
Оскільки рослини в цілому володіють відносно високою чутливістю до дії деяких забруднюючих речовин, їх можна використовувати в якості індикаторів для виявлення забруднення і визначення його рівня, а також при здійсненні моніторингу стану забруднення атмосфери. Якщо рослини здатні накопичувати забруднюючі речовини без зміни їх хімічного складу за рахунок метаболічних процесів і якщо акумульовані речовини можуть бути легко ідентифіковані в зразках рослини, то такі види рослин можна використовувати як накопичувачі забруднення. Якщо акумуляція речовин рослинами може розглядатися як прояв впливу забруднення, то використання рослин є надзвичайно зручним для визначення рівня та складу забруднення та моніторингу ефектів впливу забруднюючих речовин.
Для такого моніторингу надзвичайно важливо дотримуватися наступних умов:
1. Вплив повинен призводити до помітної реакції рослини на забруднення повітря
2. Ефекти впливу повинні добре відтворюватися при використанні рослин генетично подібних популяцій, що гарантує репрезентативність результатів
3. Ефекти впливу повинні характеризуватися специфічними симптомами, властивими впливу індивідуальних забруднюючих речовин
4. Рослини повинні бути дуже чутливими навіть до надзвичайно низьких концентрацій забруднюючих повітря речовин
5. Рослини повинні добре рости і бути стійкими до захворювань, впливу комах
При виборі рослин було б надзвичайно корисно, щоб ефект впливу на рослину-індикатора або рослину-монітора являвся репрезентативним і для інших видів рослин, що мають господарське значення (сільськогосподарські та садові культури, ліси і т. д.).
В теперішній час відомо декілька видів (типів) ефектів впливу забруднення повітря на рослини, котрі можна умовно розділити на ефекти гострої дії високих концентрацій за короткий проміжок часу і хронічної дії низьких концентрацій цих речовин за тривалий період. Прикладами ефектів гострого впливу є чітко помітний хлороз або некроз тканин листя, опадання листя, плодів, пелюсток квіток; скручування листків, викривлення їх стебел. До ефектів хронічної дії відноситься сповільнення або зупинка нормального росту і розвитку рослин (що обумовлюють, зокрема, зменшення об'єму біомаси, зниження врожаю сільськогосподарських культур); хлороз і некроз верхівок листя; повільне в'янення рослини або її органів. Іноді прояви хронічної або гострої дії можуть бути специфічними для окремих забруднюючих речовин або їх поєднання.
Доволі багато різних видів рослин можна використовувати в якості індикаторів або накопичувачів забруднення повітря через їх здатність до прояву ефектів впливу (додаток 1). Наприклад, для цих цілей можуть бути використані епіфітні види лишайників, мохи, папороті, вищі форми рослин, що мають судинну систему. Для біологічного моніторингу ефектів забруднення повітря придатні як дикорослі, так і культурні види рослин. Проте різниця в складі грунтів, ґрунтових вод та інші фактори (включаючи кліматичні) можуть вплинути на ефекти впливу забруднення повітря, що спостерігаються в різних районах. Через це доцільно вибирати такі індикаторні або акумулючі види рослин, умови зростання яких найбільш близькі (до них відносяться стан грунту, ґрунтових вод та інші). До теперішнього часу з цією метою звичайно використовувались вищі рослини. Наприклад, в Нідерландах та Великобританії - культура тютюну Bel W3, в Німеччині - пересаджувані види лишайників. Деякі види та культури дикорослих та культивованих рослин, чутливі до дії одного або кількох забруднюючих речовин, можуть ефективно використовуватися на мережі станцій моніторингу.
1.2. Визначення рослин-індикаторів та рослин-моніторів
Рослини-індикатори - рослини, у яких можуть з'являтися явні симптоми впливу, що свідчать про присутність в повітрі однієї або декількох забруднюючих речовин. Ці симптоми можуть бути в деякій мірі специфічними, що дозволяє проводити і кількісні вимірювання рівня забруднення, проте більшість з них не забезпечує достовірної ідентифікації, і присутність в атмосфері забруднення може бути визначено іншими методами. Індикаторні рослини використовуються виявлення і розпізнання впливу забруднюючих речовин, ефекти впливу яких можуть бути також визначені кількісно при проведенні наступних систематичних спостережень. Безперервні визначення інтенсивності впливу використовуються для

 
 

Цікаве

Загрузка...