WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вимоги до якості питної води. Очистка питної води - Реферат

Вимоги до якості питної води. Очистка питної води - Реферат

мг/л.
Деякі речовини шкідливі у відносно високих концентраціях саме під час контактної або оргоналептичної дії, тому їх ГДК у господарсько - питній воді значно вища із загально санітарного погляду. Для господарсько - питної води ГДК аміаку ( за азотом ) становить 2 мг/л. Всього для господарсько - питної води господарсько - питного призначення встановлені ГДК для 640 речовин,
У 1997 році Міністерство охорони здоров'я України з метою забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення затвердило Державні стандартні правила і норми " Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько - питного водопосточання ", де сформульовані жорсткіші вимоги щодо вмісту забруднювальних речовин, які за своїм зазначенням наближаються до нормативів Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Одного дотримання гранично доступних концентрацій недостатньо для забезпечення якості води.
Класифікація питної води дуже складна, але необхідна.
Є багато типів очищення води :
- Механічні способи очищення - застосовується для очищення води твердих та масляних забруднень. Механічне очищення здійснюється за одним із таких методів :
а) потрібнення великих за розміром забруднень у меньші за допомогою механічних пристроїв;
б) відстоювання забруднень зі стоків за допомогою нафтовловлювачів, пісковловлювачей та інших відстійників;
в) розділення води та забруднювачів за допомогою цинтрефуг та гідроциклонів;
г) усередненя стоків чистою водою з метою зниження концентрації шкідливих речовин та домішок до рівня, при котрому стоки можна скидати у водойми або каналізацію;
д) влучення механічних домішок за допомогою елеваторів, решіток, скребків та інших пристроїв;
є) фільтрування стоків через сітки,сита, спеціальні фільтри, а найчастіше - шляхом пропускання їх через пісок;
ж) освітлення води шляхом пропускання її через пісок або спеціальні пристрої,наповнені композиціями або мінералами, здатними поглинати завислі частки.
Вибір схеми очищення води від завислих часток та нафтопродуктів залежить від виду та кількості забруднень, необхідного ступення очищення.
- Фізико - механічні способи очищення стоків та води базуються на флотації, мембранних методах очищення, азотропній відгонці.
- Флотація - процес малекулярного прилипання частинок забруднень до поверхні розподілу двох фаз ( вода - повітря, вода - тверда речовина). Процес очищення СПАР, нафтопродуктів, волокнистих матеріалів флотацією полягає в утворенні системи "частинки забруднень - бульбашки повітря", що спливає на поверхню та утилізується. За принципом дії флотаційні установки класифікуються таким чином:
- Флотація з мехнічним диспергуванням повітря;
- Флотація з подачею повітря через пористі матеріали;
- Електрофлотація;
- Біологічна флотація.
- Зворотний осмос (гіперфільтрація) - процес фільтрування питної води через напівпроникні мембрани під тиском.
- Ультрафільтрація - мембраний процес розподілу розчинів, осмотичний тиск котрих малий. Застосовується для очи -шення питної води від високомалекулярних речовин, завислих частинок та колоїдів.
- Електродіаліз - процес сепарації іонів солей в мембранному апараті, котрий здійснюється під впливом постійного електричного чтруму. Електродіаліз застосовується для демінералізації питної води. Основним обладнанням є електродіалізатори, що складаються з катіонітових та аніонітових мембран.
- Хімічне очищення вікористовується як самостійний метод або як попередній фізико - хімічним та біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної активності питної води, видалення з них важких металів, очищення стоків гальванічних дільниць, для окисненя сірководню та органічних речовин, для дизинфекції води та її знебарвлення.
- Нейтралізація застосовується для очищення стоків гальванічних, травильних та інших виробництв, де застосовуються кислоти та луги.
- Окислення застосовується для знезараження питної від токсичних домішок ( мідь, цинк, сірководень, сульфіди), а також від органічних сполук. Окиснювачами є хлор, азот кисень, хлорне вапно, гіпохлорид кальцію тощо.
- Фізико - хімічні методи:
- Коагуляція - процес з'єднання дрібних частинок забруднювачів в більші за допомогою коагулянтів. Дляпозитивно заряджаних частинок коаголюючими іонами є аніони, а для негативно заряджених - катіони. Коагулянтами є вапняне молоко, солі алюмінію, заліза, магнію, цинку, сірчанокислого газу тощо. Коагулююча здатність солей тривалентних металів в десятки разів вища, ніж двовалентих і в тисячу разів більша, ніж одновалентних.
- Флокуляція - процес агригації дрібних частинок забруднювачів у воді за рахунок утворення містків між ними та малекулами флокулянтів. Флокулянтами є активна кремнієва кислота, ефіри, крохмаль, целюлоза, синтетичні органічні полімери.
Для освітлення води одночасно використовуються кроагулянти та флокулянти, наприклад, сірчанокислий алюміній та поліакриламід. Коагуляція та флокуляція здіснюється у спеціальних ємностях та камерах.
При очищенні води використовується і електрокоагуляція - процес укрупнення частинок забруднювачів під дією постійного електричного струму.
- Сорбція - процес поглинання забруднень твердими та
рідкими сорбентами ( активованим вугілям, золою, дрібним
коксом, торфом, селікагелем, активною глиною тощо).
Адсорбційні властивості сорбентів залежить від структури пор,
їхньої велечини, розподілу за розмірами, природи утворення.
Активність сорбентів характерізується кількістю
забруднень, що поглинаються на одиницю їхнього
об'єму або маси (кг/м кубічний).
Після механічних, хімічних та фізико - хімічних методів очищення у питної води можуть знаходитись різноманітні віруси та бактерії ( дизентирійні бактерії, холерний вібріон, збудники черевного тифу, вірус поліоміеліту, вірус гепатиту, цитпатогенний вірус, аденовірус, віруси, що викликають захворювання очей ). Тому з метою запобігання захворюванням питну воду перед повторним використанням для побутових потреб підлягають біологічному очищенню.
Висновок:
Сьогодні людина та результати її діяльності перевершили всі біологічні чинники. Завдання людини - непідривати природні основи свого існування, неперешкоджати прогресивним процесам, що відбуваються в біосфері, а намагатися з'ясувати закони і правила, що кирують цими процесами, узгоджувати з ними свї цілі та дії.
Проблема запезпечення належної кількості та якості води є однією з най більш важливих і має глобальнезначення. Необхідно раціонально використовувати чисту воду та відділяти її від тієї яка використовується для господарських потреб.
Стан водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Через використання неякісної води зросла захворюваність людей.
Треба вживати заходи які спрямовані на запобігання та усунненя наслідків забруднення, засмічування і виснаження вод.
ЛІТЕРАТУРА
Запольський А. К.
Салюк А. І. - " Основи екології "
КМ Ситника. - Київ
Вища шк. 2001р.
Корсак К. В.
Плахотнік О. В. - " Основи екології "
Київ. 2002 р.
Джигирей В. С. - " Екологія та охорона навколишнього
природнього середовища " Київ
"Знання" 2000 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...