WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вимоги до якості питної води. Очистка питної води - Реферат

Вимоги до якості питної води. Очистка питної води - Реферат


Р е ф е р а т
на тему:
Вимоги до якості питної води. Очистка питної води
ПЛАН
1) Споживачи води. Водокористування та водоспоживання.
2) Контроль і управління якістю води.
3) Джерела забруднення води. Нормативні вимоги до якості води.
4) Способи очищення питної води.
5) Висновок.
?
Вода входить до складу всіх організмів біосфери,в тому числі і до складу тіла людини.Від запезпеченості водою залежить життєдіяльність усіх живих організмів.Вода регулює клімат планети, забезпечує господарську та промислову діяльність людей.
Основними споживачами води є сільське й комунальне господарство та промисловість.У промисловості воду використовують як сировину, реагент та розчинник для проведення різних технологічних процесів,а також для промивання сировини й продуктів тощо.
Усі галузі господарства за відношенням до водних ресурсів поділяють на користувачів та поживачів. Користувачі використовують воду як середовище або джерело енергії і не забирають її з джерел ( водний транспорт,рибальство,туризм, спорт,гідроелектростанції тощо).
Споживачі забирають воду з джерел і використовують її за призначенням (пиття,приготування їжі,вирощування сільськогосподарської продукції,здійснення технологічних процесів на виробництві,обігрівання приміщень тощо).
Споживання води населенням характеризують питомим водоспоживанням, під яким розуміють добовий об'єм води в літрах,необхідний для задоволення всіх потреб одного мешканця міста чи села.Питоме водоспожевання в містах більше ніж у селах, і значною мірою залежить від ступеню благоустрою (наявності водопроводу,каналізації,центрального водяного опалення тощо).Так,питоме водоспоживання для деяких міст становить, л/добу: Нью-Йорк - 600, Париж - 500,Москва - 400,Київ - 300,Лондон - 263.У великих містах з населенням понад 3 млн. Чоловік добові витрати води сягають 2 млн. м кубічних,а річні - близько 1 км кубічних.При цьому використовується вода досить високої якості,що потребує складної технологічної водопідготовки.
Якість води в кожному конкретному випадку визначається вимогами споживача. Якість води - це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників,які задовольняють вимоги споживачів. Вимоги до якості води нормуються державними галузевими стандартами або техніч-
ними умовами.
Водокористування - це використання водних об'єктів для задоволення потреб населення та об'єктів господарської діяльності.
Згідно з Держ стандартом 17.11.03. водокористування класифікується за такими ознаками:
- за цілями водокористування - господарсько - питне, комунально - побутове,промислове, сільскогосподарське, для потреб енергетики, для рибного господарства, для водного транспорту та лісоповалу, для лікування та курортних потреб тощо;
- за об'єктами водокористування - поверхневі, підземні, внутрішні та територіальні морські води;
- за способом використання - звилученням води та її поаверненням, з вилученням води без повернення, без вилучення води;
- за технічними умовами водокористівання - із застосуванням технічних споруд, без застосування споруд.
У залежності від цілей водокористування джерела водопостачання поділяються на дві категорії.
До 1 категорії відносяться водні об'єкти, що використовуються як джерела централізованого господарсько - питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.
До 2 категорії відносяться водні об'єкти для культурно -побутових цілей і ті, що знаходяться в межах населених пунктів.
Вимоги щодо складу та влостивостей води регламентуються в залежності від категорій водних об'єктів.
При водокористуванні має місце водосплживання, котре може бути безповоротним, повторним, оборотним. З митою раціонального використання води запроваджено норми споживання води на одного мешканця та умовну одиницю продукції, характерну для кожної з галузей промисловості.
У районах з обмеженими водними ресурсами слід дотримуватись водогосподарського балансу, котрий передбачає порівняння водокористування з потенційними ресурсами водних басейнів.
З господарсько - питною метою використовують переважно води верхньої зони. Якість води залежить від грунтів та прорід, розміщених нжче. Грунти торф'яно - тундрової зони збагачують воду органічними речовинами рослинного походження. Це стосується також болотних вод. Чорноземи, каштанові та солончакові грунти сприяють появі у воді переважно мінеральних речовин. Зі збільшенням глибини залягання вод зменьшується число мікроорганізмів і на глибині 6 метрів і нижче воно дорівнює нулю.Шар грунту завтовшки 3,5 - 4 метра на полях фельтрації затримує до 90% мікроорганізмів.
Але воду особливо сильно забруднюють природні поверхневі води промислові стічні води хімічних, нафтопереробних, металургійних, шкіряних заводів,текстильно і целюлозно - паперових фабрик, м'ясокомбінатів та інших підприємств. Підприємства целюлозно - паперової промисловості скидають у водойми значні кількості целюлозного волокна та розчинних органічних сполук ( вуглеводів, смол, жирів).Питна вода має містити не більш як 1 г/л ( в деяких випадках допускається 1,5 г/л) солей. Вона неповинна містити галогенсульфіт і метан, що надають їй неприємного запаху і смаку. Вміст солей кальцію і магнію зумовлює твердість води. Загальна твердість води має становити 7 - 10 мг помножений на екв/л.
Важливим показником є прозорість води,яка зумовлює інтенсивність фотосинтезу, глибину проникнення світла в товщу води. Прозорість залежить від каламутності води, тобто від вмісту в ній завислих речовин. Водневий показник, або концентрація йонів водню, визначає кислотність чи лужність води. При коцентрації йонів водню порівняно 7 вода нейтральна,
А коли меньше 7 то вона кисла і коли більше 7 вода лужна. Вод-
невий показник питної води має становити 6,5 - 8,5.
Токсикологічні властивості води визначають за вмістом азоту
( аміаку, нітратів, нітритів), фтору, СПАР ( сполук поверхнево-активних речовин ), фенолу, цеанідів, міді, свинцю, хлору,
нікелю, цезію - 137 і стронці. - 90. Санітарні показники оцінюютьза вмістом розчиненого кисню, хімічним споживанням кисню та біологічним споживанням кисню.
Бактеріологічні показники визначають за вмістом бактерій, які поділяють на сапрофітних (не шкідливих для людини,інколи навіть корисних) та патогених ( хвороботворних ). Оскількипатогенні бактерії виділити із всієї маси мікроорганізмів складно, то для оцінки якості води користуються мікробним числом ( загальне число бактерій в 1 см куьбічний води ) і колі - індексом (кількість кишкових паличок в 1 см кубічний води ) або колі - титром ( об'єм води в кубічних сантиметрах, що припадає на одну кишкову паличку ).
Допустимі концентрації радіо нуклідів у поверхневих водах встановлюють виходячи з умови, щоб у разі потрапляння радіонуклідів в організм щодня в продовж усього життя створювалось внутрішє опромінення, безпечне для людини.Важко розчинні радіонукліди, потрапляючи в травний канал, легко надходять у кров, розносячись по всьому організму, накопичуються в печінці, кісткових тканинах, щітоподібній залозі тощо.
Різні категорії водокористувачів ставлять неоднакові вимоги до якості питної води. Так наявність пестициду гексахлорану в господарсько - питній воді не повинна перивищувати 0,02

 
 

Цікаве

Загрузка...