WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля - Реферат

Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля - Реферат

саме:
- РАВ підприємств енергетичної галузі;
- РАВ, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи та тимчасово локалізовані в зоні відчуження паливомісні матеріали об'єкта "Укриття";
- РАВ об'єктів Міноборони.
До основних питань з розміщення РАВ у глибоких геологічних сховищах належить:
проектування підземної лабораторії, спорудження і введення в дію центрального геологічного сховища РАВ.
Міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ, що здійснюється відповідно до норм міжнародного права і на основі обміну досвідом з іншими державами, які спрямовані на забезпечення:
- експорту і імпорту технологій у сфері поводження з РАВ;
- виконання спільних програм і науково-дослідних робіт;
- сповіщення населення у разі виникнення радіаційної та ядерної небезпеки.
Економічне забезпечення даної програми здійснюється спеціальним державним фондом з поводження з РАВ та з державного бюджету.
Тема: Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвекції ООН про зміну клімату.
З метою забезпечення організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дії з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвекції ООН про зміну клімату та Кіотського Протоколу до неї Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Створити Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвекції ООН про зміну клімату (995-044) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвекції ООН про зміну клімату.
Положення
Про міжвідомчу комісію із забезпечення виконання
Рамкової конвекції ООН про зміну клімату
1. Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвекції ООН про зміну клімату (995-044) (далі - Комісія) утворюється з метою організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дії з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвекції ООН про зміну клімату (далі - Рамкова конвекція ООН) та Кіотського протоколу до неї.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254К/96-ВР), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, рішенням Конференції Сторін Рамкової конвекції ООН про зміну клімату.
3. Комісія взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України. Міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
4. Основними завданнями Комісії є:
- організація розроблення національної стратегії та національного плану дії з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової Конвекції ООН та Кіотського протоколу до неї;
- координація діяльності Міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань впровадження національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвекції ООН та Кіотського протоколу до неї.
- розроблення пропозицій щодо впровадження передбачених Кіотським протоколом механізмів виконання зобов'язань;
- організація підготовки національного кадастру антропогенних викидів із джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються зазначеним Монреальським протоколом, та сприяння адекватній адаптації до зміни клімату;
- розгляд матеріалів щодо Рамкової Конвекції ООН та Кіотського протоколу до неї, які надходять від урядів інших країн, Глобального екологічного фонду, Світового банку, інших міжнародних організацій та підготовка на їх основі відповідних пропозицій.
Про Положення про Комітет водного господарства України.
1. Затвердити Положення про Комітет водного господарства України.
2. Установити, що Комітет водного господарства України є правонаступником Державного комітету України по водному господарству.
1. Комітет водного господарства України (Укрводгосп) є центральним органом виконавчої влади. Він забезпечує і сприяє розвитку водного господарства та меліорації земель, задоволення потреб населення і галузей економіки України у водних ресурсах.
2. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, і систематично контролює їх реалізацію.
* Діяльність Укрводгоспу контролюється Кабінетом Міністрів України через Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
3. Основні завдання Укрводгоспу є:
* Проводити державну політику так, щоб сприяти розвитку водного господарства та меліорації земель. Впроваджувати досягнення науки, техніки, нових технологій, передового досвіду роботи.
Розроблювати програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Забезпечити потреби населення і галузі економіки України у водних ресурсах.
Здійснювати заходи по попередженню і ліквідації наслідків шкідливої дії вод, в т.ч. протипаводковий захист населених пунктів та земель.
4. Укрводгосп відповідно до покладених на нього завдань:
* Бере участь у визначенні напрямків розвитку галузей національної економіки. З врахуванням раціонального використання водних ресурсів, у розробленні державного бюджету України.
Готує пропозиції та бере участь у реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб.
* Визначає потреби населення і економіки у водних ресурсах.
* Вносить пропозиції щодо змін умов оподаткування і кредитування підприємств, установ, що належать до сфери його управління.
* Контролює режими роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів.
* Розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних ресурсів. З урахуванням галузевих особливостей забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію групових і локальних водопроводів, каналізацій. Здійснює заходи щодо поліпшення експлуатації водогосподарських об'єктів комплексного призначення міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.
* Координує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності вимірювань, здійснення метрологічного контролю і нагляду на підприємтвах в установах і організаціях, що належать до сфери його управління.
* Організовує впровадженняу галузі досягнень науково-технічного прогресу, винаходів, проводить обмін досвідом роботи з центральними органами виконавчої влади та іноземними організаціями у порядку, передбаченому законодавством, вивчає і використовує світовий досвід для поліпшення стану водного господарства та меліорації земель.
* Бере участь у проведенні державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання оплати праці.
* Бере участь у підготовці і укладанні міжнародних договорів України, щодо використання та охорони прикордонних вод, в межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, організовує і контролює їх виконання. Укладає і розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ і організацій , що належать до сфери його управління.
* В межах своїх повноважень вносить пропозиції про приватизацію

 
 

Цікаве

Загрузка...