WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Феномен екологічних криз в предметі сучасної екології (пошукова робота) - Реферат

Феномен екологічних криз в предметі сучасної екології (пошукова робота) - Реферат

пізнання. Якщо, слідом за В.Хьослє погодитися з подібністю екології як науки про дім і "ідеальної домівки людства" - сукупності буття як предметом філософії, зрозуміло, що загроза руйнування нашого планетарного дому призведе і до руйнування дому ідеального. Отже, тільки відновлення "ідеальної будівлі", яка б поєднувала автономію розуму із самодовліючою гідністю природи, допоможе людині зберегти планетний дім і довго жити в ньому (Хесле В., 1994). Таким чином, значимість створення філософії сучасної екології виявляється не лише в теоретико-філософському, а й практико-соціальному смислі.
Сьогоденна ситуація загрожує розв"язатися через ряд цивілізаційних претворень катастрофічного характеру. Кінець кінцем, людина втратить своє пануюче положення. Вона не є "вінцем творіння", а залежала і буде залежати від природи. Можливо, ще не пізно звільнитися від залишку ілюзій і утопічних надій, що "якось все обійдеться". На початку ХХ1 ст. людство має визначитися остаточно.
На підсумок треба зауважити, що філософія екології залишається "відкритою системою", елементи якої потребують означення і осмислення. Сучасна інтеграція України в систему європейських держав потребує не лише економічної стабільності, а й гарантування екологічної безпеки, питання якої складають важливий пласт філософії екології. За межами обговореного залишаються такі важливі для існування природи і людини питання, як можливість еволюції штучного біологічного світу, як необхідність нового осмислення розвитку генної інженерії, зокрема - генної терапії і дуже багато інших. Іх дослідження прояснить ставлення сучасної людини до свого майбутнього - як до реальності чи як до утопії.
Література.
Вернадский В.И.Биосфера. Л.: 1926.
Одум Ю.Основы экологии. М.:1975.
Коммонер Б. Замыкающийся круг: Природа, человек, технология.Л.:1974.
Катастрофы и история Земли: Новый униформизм. М.: 1986.
Мороз С.А. Історія біосфери Землі. У 2-х кн. - К.: 1996
Майр Э. Эволюция //Эволюция. М.: 1981.
Будыко М.И.Глобальная экологи. М.:1977.
Эволюция и биоценотические кризисы. М.:1987.
Фромм Э. Иметь или быть? М.:1988.
Моисеев Н.Н. Экология глазами математика. М.:1988.
Моисеев Н.Н.Расставание с простотой. М.:1998.
Крисаченко В.С. Типологія екологічних криз антропогенного походження//Ойкумена.Український екологічний вісник. - 1991. - №4.
Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы. К.:1991.
Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. К.:1996.
Хесле В. Философия и экология. М.:1994.
Толстоухов А. Проблема засад оптимального управління сучасною екологічною ситуацією// Studia methodologika - 1988- Вип.5.
Голубець М.А.Від біосфери до соціосфери.Львів: 1997.
Кисельов М.Екологія як чинник трансформації методології сучасної науки// Філос.думка. - 1998.- №3.
Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: філософські та етичні аспекти//Філософія. Антропологія. Екологія. Альманах.- 2000. - Вип.1.
Питання для перевірки вивченого.
1. Чому для розв"язання екологічних криз є важливим визначення типу і сутності екологічної кризи?
2. Що є сутністю екологічних криз?
3. Як класифікують екологічні кризи в сучасній еколого-методологічній літературі?
4. Чи завжди екологічні кризи спричиняються людською діяльністю?
5. Якими є чинники природних екологічних криз?
6. Як розкривається суть концепції катастрофізму?
7. Що таке екзогенні і ендогенні природні екологічні кризи?
8. Які екологічні кризи називають антропогенними?
9. Які підходи до осмислення сутності антропогенних екологічних криз представлені в сучасній науково-екологічній і методолологічній літературі?
10. Чи має проблематика екологічних криз філософсько-світоглядні ракурси?
11. Чому філософи вважають за необхідне створення "філософії екологічної кризи"?
Реферати.
1. Екологічні кризи: поняття і осмислення сутності.
2. Типи класифікування екологічних криз
3. Природні екологічні кризи і причини їх виникнення.
4. Історичні і сучасні методологічні концепції сутності природних екологічних криз.
5. Екологічні кризи антропогенного походження.
6. Причини, наслідки і шляхи подолання антропогенних екологічних криз.
7. Філософсько-світоглядні аспекти проблеми екологічних криз.
8. Принцип коеволюції людини і природи як основа екологоорієнтованого світогляду.
9. Метанаукові, етичні і світоглядні аспекти в осмисленні екологічних криз.
10. Філософія екологічної кризи як єдність теоретичних і практичних аспектів.
ТЕМА 8. ЕКОЛОГІЯ І ЕТНОС.
8.1.Роль природного довкілля в формуванні етносу.
8.2. Екологічні проблеми в контексті української культури.
8.3.Поняття екологічної культури. Екологічна культура українського
етносу.
8.1. РОЛЬ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ В ФОРМУВАННІ ЕТНОСУ.
Пошук оптимальних шляхів розв"язання екологічної кризи, оптимальних форм людської діяльності в природі потребують не лише досконалого знання сучасних методологічних підходів і технологій, а й культурно-історичних особливостей ставлення народу, нації до природи. Тому питання про роль довкілля в становленні і розвитку етносу знаходиться в центрі сучасних філософських досліджень. І, зрозуміло, воно стосується і сучасної екології.
Чому предметом дослідження є саме етнос? Справа в тому, що в етносі поєднані екологічні, соціальні і національні особливості людини. В сучасній літературі етнос розглядається як вихідна еколого-соціальна система, в якій зафіксовані особливості реальності національного буття. А етногенез відповідно визначається як процес еволюції етносу, кінцевим результатом якого є поява нації. Тобто, поява найвищої таксономічної спільності, яка відрізняється специфічністю відносин між людьми і між людьми і природою.
На етапі формування нації властиві територіальна, мовна і економічна єдність. В подальшому її існуванні важлива роль належить ментальним складовим - усталеній національній самосвідомості, рисам національної психології та національному характеру, відданості національним символам та цінностям.
У вивченні ролі довкілля в розвитку суттєвих соціокультурних проявівлюдини представлені принаймні 2 визначених протилежних підходи:
1 - соціофілософський,
2 - природничонауковий.
Так, А.Дж.Тойнбі в "Осягненні історії" розглядає розвиток суспільства як взаємовпливи внутрішніх і зовнішніх факторів. На його думку, кожна цивілізація виникає як Відповідь, Відгук на Виклик середовища. Причому, середовище, за Тойнбі, є подвійним за своєю суттю - суспільно-природне. Тому воно є джерелом викликів як природних, так і людьських.
Як постулат, А.Дж.Тойнбі формулює закон компенсації природних і людських викликів. Його зміст можна сформулювати наступним чином: надмірно сильний Виклик з боку природного середовища компенсується слабкістю Виклику з боку людського. І навпаки . Цілком можливо, що життя нації поєднано з таким динамічним сполученням чинників природного і соціального характеру, яке є унікальним і дозволяє нації зберегти внутрішню сталість.
Лев Гумільов в своїх теоретичних міркуваннях представляє другий напрямок обгрунтування ролі природних факторів в становленні етносу. В його теорії етногенезу етнос не стільки результат історичного

 
 

Цікаве

Загрузка...