WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Філософія сучасної екології. - Реферат

Філософія сучасної екології. - Реферат

засад оптимального управління сучасною екологічною ситуацією // Studia methodologica .1988. Вип.5, с.79-81).
Багатоманітність ракурсів і підходів осмислення сучасної екологічної ситуації, які виходять за межі власно науки, потреба узгодити метанаукові, етичні і світоглядні аспекти екологічної проблематики обумовлюють потребу створення загальної філософії екології. Особливий статус філософії екології - метаекології , пов"язаний з інтегральним характером проблем, трансдисциплінарними тенденціями, поєднанням разноманітних стилей, методів та інтерпретацій робить її, за висновком М. Кисельова, "постмодерністським" науковим напрямком, де долаються недоліки класичної науки (Кисельов М. Екологія як чинник трансформації методології сучасної науки// Філос.думка. 1998, №3,с.60). В.Хьослє підкреслює необхідність створення "філософії екологічної кризи". Причому, на його думку , ця галузь не може обмежуватись метафізичним фіксуванням загрози екологічної катастрофи. В філософії екологічної кризи теоретична частина має доповнюватись практичною (Хесле В. Философия и экология, с.6-7).
Пріоритет в міркуваннях щодо практичного спрямування філософії екології віддається Х.Йонасу, який включає в спектр її проблем не лише етичні, а й політико-філософські. Необхідність практичної орієнтованості філософії екології підкреслюється в сучасних дослідженнях. Так, шляхами виходу з екологічної кризи вважаються цілеспрямовані зміни соціоекономічних і політичних вимірів людського буття (Моисеев Н.Н. Расставание с простотой.М.,1998, Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы. Принципы и гипотезы. М.,1994), суттєві зміни людського буття в природі, а саме - гармонізація взаємовідносин суспільства з природою на підставі влючення всіх продуктів промислової діяльності людини в природний колообіг речовин (Основи соціоекології. К., 1995). П.Водоп"янов і В Крисаченко шляхом подолання екологічної кризи вважають методологію співвіднесення завдань НТП з закономірностями біосфери (Водопьянов П., Крисаченко В. Великий день гнева. Экология и эсхатология. Мн.,1993 ).
Отже, розумність ставлення до природи кваліфікується в межах нового типу наукової і технологічної раціональності. Заслуговує на увагу вітчизняних екологів і філософів екології пропозиція створення в Україні дієвої інтелектуальної організації на зразок Римського клубу(Толстоухов А. Засади концептуальних підходів до осмислення сучасної екологічної ситуації// Вісник ДДУ. Історія і філософія науки і техніки. 1998, вип., с.95). Саме цьому сприяє створений центр "Практична філософія" , що намагається об"єднати зусилля вчених, філософів, діячів культури, політиків з метою розробки сучасних програм покращення екологічного стану в Україні.
Створення практично орієнтованої філософіїекологічної кризи не є "останнім завданням" філософії по відношенню до екології, взагалі до сучасної науки в ракурсі глобальної екологічної кризи. Відповідно до ситуації, виникає потреба поставити питання більш широким чином - про створення нової філософії науки, що здійснює синтез як сучасних розділів природознавства і гуманітарних наук, так і соціоекономічних наук, етики і філософії. Ця інтенція реалізується не лише через рух від конкретних наук до метанаукових досліджень, а й в зворотньому напрямку - від глибинного суто філософського обгрунтування до власно наукового - екологічного пізнання. Якщо, слідом за В.Хьослє погодитися з подібністю екології як науки про дім і "ідеальної домівки людства" - сукупності буття як предметом філософії, зрозуміло, що загроза руйнування нашого планетарного дому призведе і до руйнування дому ідеального. Отже, тільки відновлення "ідеальної будівлі", яка б поєднувала автономію розуму із самодовліючою гідністю природи, допоможе людині зберегти планетний дім і довго жити в ньому (Хесле В. Философия и экология, с.8-9). Таким чином, значущість створення філософії сучасної екології виявляється не лише в теоретико-філософському, а й практико-соціальному смислі.
Сьогоденна ситуація загрожує розв"язатися через ряд цивілізаційних претворень катастрофічного характеру.Кінець кінцем, людина втратить своє пануюче положення. Вона не є "вінцем творіння", а залежала і буде залежати від природи. Можливо, ще не пізно звільнитися від залишку ілюзій і утопічних надій, що "якось все обійдеться". На початку ХХ1 ст. людство має визначитися остаточно…
На підсумок треба зауважити, що філософія екології залишається "відкритою системою", елементи якої потребують означення і осмислення. Сучасна інтеграція України в систему європейських держав потребує не лише економічної стабільності, а й гарантування екологічної безпеки, питання якої складають важливий пласт філософії екології. За межами обговореного залишаються такі важливі для існування природи і людини питання, як можливість еволюції штучного біологічного світу, як необхідність нового осмислення розвитку генної інженерії, зокрема - генної терапії і дуже багато інших. Іх дослідження прояснить ставлення сучасної людини до свого майбутнього - як до реальності чи як до утопії.
Література.
1. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993, т.1.
2. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с.221-238.
3. Бердяев Н.А. Человек и машина //Вопр.филос., 1989,№2,с151.
4. Наука и культура. "КС" Вопр.филос.//Вопр.филос.,1998,№10,с.5.
5. Хесле В. Философия и экология. М., 1994, с.7.
6. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996, с.26.
7. Наука и культура. "КС" Вопросов философии// Вопр.филос., 1998, №10, с.6-7.
8. Кисельов М. Екологія як чинник трансформації методології сучасної науки //Філос. думка, 1998, №3, с.59.
9. Розеншток-Хюсси О. Прощание с Декартом // Вопр. филос., 1997, № 8. - С.141-145
10. Булатов М., Малєєв К., Загороднюк В., Солонько Л. Філософія ноосфери. К., 1995, с.87.
11.Моисеев Н.Н. Экология, нравственность, политика //Вопр.филос., 1989, № 5, с.7, 9.
12. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М.,1998, с.46.
13. Апель К.-О. Апріорі спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обгрунтування етики за доби науки// Сучасна зарубіжна філософія. К.. 1996, с.362.
14. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999, с.22 .
15. Маслоу А., там жe, с.29.
16. Рьюз М., Уилсон Э.О. Дарвинизм и этика// Вопр.филос., 1987, №1, с.108.
17. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К.,1996, с.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...