WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Аналіз географічних карт - Реферат

Аналіз географічних карт - Реферат

р.
1 2 3 4 5 6 7
19. Богородчанський 153 142 142 142 153
20. Верховинський 59 42 54 42 59
21. Галицький 196 189 223 196 189
22. Городенківський 155 183 178 120 170
23. Долинський 120 140 160 204 150
24. Калузький 299 304 300 280 400
25. Коломийський 457 358 400 444 300
26. Косовський 228 232 189 220 189
27. Надвірнянський 237 236 234 247 250
28. Рогатинський 143 154 183 157 180
29. Рожнятівський 149 137 145 143 145
30. Снятинський 189 161 185 180 185
31. Тисменицький 224 229 214 220 214
32. Тлумаціький 156 146 147 156 150
33. м. Болехів 56 46 45 56 45
34. м. Івано-Франківськ 619 625 678 610 678
35. м. Яремча 32 43 39 30 39
36. По області 3466 3371 3532 3466 3490
Табл.3. Захворювання за окремими класами хвороб
Захворювання на злоякісні новоутворення
1990 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.
Кількість хворих
з діагнозом, що встановлений вперше
всього 3091 3438 3442 3248 3406 3549 3701
на 100 000 чоловік населення 216,6 236,0 236,0 223,5 235,9 245,4 256,9
Кількість хворих, які перебувають на обліку у медичних закладах
всього 13079 14297 14177 14426 14617 15246 16283
на 100 000 чоловік населення 916,7 981,5 974,0 992,6 1012,7 1054,0 1128,1
Висновки
В фізико-географічному положенні території Івано-Франківської облатсі ми виділяємо три типи ландшафтів: лісостеповий, лісовий, гірсько-лісовий. Ці ландшафти мають спільні риси:
" майже суцільним поширенням в лісостепових ландшафтах лісовидних суглинків,
" переваження в лісостеповій зоні грунтів чорноземного типу, в лісовій алювіальні грунти, дерново-підзолисті і дернові лучні, а гірсько-лісовій панують бурі гірсько-лісові та буроземно-підзолисті грунти,
" поширення помірно-континентального клімату сприяє розвитку господарства, кліматичні умови неоднакові, але їхня взаємодія і взаємний вплив однаковий,
" поширення в природному покриві широколистяних, ялицево-букових і ялицевих лісів, різнотравно-злакових степів, різнотравно-осокових лук,
" велике поширення річкових терас різного віку.
Правильне використання в умовах зростаючого антропогенного впливу:
" попередження деградації і збереження навколишнього середовища, до якого еволюційно пристосувалися певні організми,
" погіршення якості природних вод, руйнування і деградація водних екосистем,
" втрата естетичної діяльності і рекреаційного потенціалу ландшафтів,
" погіршення умов проживання людей.
Останнім часом спостерігається невелике зростання рівня онкологічних захворювань, що потребує подальшого їх вивчення, а також чинники, що впливають на розвиток.
На складеній нами медико-географічній карті показана диференціація онкологічних захворювань по ландшафтно-геохімічних районах і виявлені нозоологічні ареали з інтенсивними показниками.
В медико-географічному відношенні виділяються такі особливості:
" значна диференціація захворюваності злоякісними новоутвореннями по ландшафтно-геогімінчих районах,
" не спостерігається чітка кореляційна залежність від ландшафтно-геохімічних умов,
" встановлено, що рівень онкозахворювань знаходиться у визначеній залежності від ландшафтно-геохімічних особливостей території і типу геохімічного ландшафту, рівня вмісту макро- і мікроелементів, лужно-кислотних та окислювально-відновних умов, від ступеня техногенного забруднення навколишнього середовища (повітря, вод, грунтів),
" інтенсивний показник коливається в межах від 0 до 300,1 на 100 тис. чоловік,
" підвищена захворюваність (на онкозахворювання) характерна для районів із забруднення і викидів в навколишнє середовище хімічних елементів,
" найменшими показниками захворювання характеризується районами з гірсько-слабокислими ландшафтами,
" має місце зменшення інтенсивного показника захворюваності при переході від лісостепових до лісолучних і гірсько-лісових ландшафтів. Це напевно пов'язано з більш сприятливими антропоекологічними умовами в Вододільно-Верховинській області, де більш кисле середовище сприяє активній міграції хімічних елементів,
" серед профілактичних заходів по зниженню рівня онкозахворювань в першу чергу потрібно назвати: покращення (оптимізація) навколишнього середовища, боротьба за дотримання санітарно-гігієнічних норм, врахування окислювально-відновних потенціалів кожної людини, з останнім пов'язане виведення надлишкових елементів з організму, покращення і використання рекреаційних властивостей природних ландшафтів та ін.
Для більш повної характеристики ландшафтної та соціальної обумовленості онкозахворювань надалі людині потрібні подальші дослідження.
Література
1. Авцын А.П. Введение в географическую патологию. - М.: Медицина, 1972. - 328 с.
2. Адаменко О.М., Приходько М.М. Регіональна екологія і природні ресурси. - Івано-Франківськ: Таля, 2000. - 278 с.
3. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 252 с.
4. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. - Львів: Простір, 1998. - 356 с.
5. Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. - Київ: Вид-во "Радянська школа", 1996. - С.7-20.
6. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. - Київ: Вид-во ІРЕ ім.Бажана, 1996. - 2 Т. - 120 с.
7. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібаник. - Чернівці: Рута, 2001. - 248 с.
8. Гуцуляк В.М. Медична географія (екологічний аспект): Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 1997. - 726.
9. Івано-Франківська областіь. Екологічя і оптимізація природнокористування / Укладачі Приходько М.М., Савюк В.О., Дмитраш Н.В. та інші / - Івано-Франківськ, 1996. - С.3-4, 72-77.
10. Койнов М.М. Природа Станіславської області. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960. - 102 с.
11. Койнов М.М. Ландшафтная характеристика предкарпатських природно-географических районо. - Географ. сб. Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1961. - 120 с.
12. Методичні вказівки до практичних занять з медичної географії і екології / Укладачі: Гуцуляк В.М., Шевченко В.А. - Чернівці ЧДУ, 1991. - 38 с.
13. Природа Івано-Франківської області / За ред. Геренчука К.І. - Львів: Вища школа, 1973. - 160 с.
14. Фельдман Е.С. Медико-географические исследования территории Молдавии. - Кишинев: Штиница, 1977. - 170 с.
Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Географічний факультет
Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
Чабанюк Л.І.
Медико-екологічні особливості території
Івано-Франківської області.
(Дипломна

 
 

Цікаве

Загрузка...