WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Гранулометричний склад грунтів - Реферат

Гранулометричний склад грунтів - Реферат

розташований у верхній частині профілю, найчастіше добре оструктурований грудкувато зернистий, грудкуватий, зернистий, інколи - домішки інших типів структур, пухкий
Aп Ар Норн. орний Змінений тривалим обробітком у землеробстві поверхневий горизонт орних фунтів, сформований з одного або декількох різних фунтових горизонтів, f від нижніх завжди відділяється ясною рівною границею, пилуватий, зернисто-пилуватий; пухкий
А Aal - водоростева кірочка Поверхнева добре відшарована кірочка водоростей і їх залишків, чорна в сухому стані й зелена при зволоженні, з великою домішкою мінеральних часток, потужністюдекілька міліметрів, характерна для пустельних трутів
- К - кірковий Світла крихка кірочка потужністю до 5 см, розтріскана, легко відділяється від труту, що лежить під нею
- Q - підкірковий Лежить звичайно під кіркою, світло забарвлений, сильно пористий, шаруватий або лускуватий, у пустельних трутах
- S - сольова кірка Біла кірка солей або значні їх вшити па поверхні фунту
ІII група - піл поверхневі горизонти
А2 E E елювіальний Збіднений внаслідок вимивання органічних і мінеральних речовин, білястий, -світло-сірий або палевий, пластинчастий або плитчастий, пухкий. Поділяється на:
А2 Е E підзолистий - освітлений, білястий, залягає у верхній часі профілю під T, Ho, H або Нори., формується під впливом опідзолення. Тобто кислотного розкладу мінеральної частіш, продукт якої о виносяться з цього горизонту; пухкий, плитчастий, лускуватий або безструктурний
- - Не опідзолений - сірий, білястий, грудкувато горіхуватий або із зачатками пластинчасті)! структури, із присипкою SiO2. характеризується 1 слабо ^вираженим процесом опідзолення
Е Е осолоділий - освітлений, білястий, знаходиться у верхній частій профілю з поверхні або під Н, формується під виливом осолодіння, тобто лужного розкладу мінеральної частини в результаті входження Na в ГПК (грунтово поглинальний комплекс) і дальшою його вилучення воднем, виносу вниз продуктів розкладу й мулу, плитчастий, лускуватий або безструктурний, пухкий
B B I ілювіальний Збагачений глинистими частинками, бурувато коричневий, темно сірий, щільний, призматичний, горіхуватий, стовпчастий або безструктурний, розташований під Е в середній частині профілю, характеризується накопиченням глини, аморфних продуктів, півтораоксидів. Виділяють за інтенсивно пентизованою грунтовою масою, збагачений рухомими глинами, кремнеземом, органічною рухомою речовиною, сірої о або чорною кольору, стовбчастою або призмоподібної структури, в сухому стані дуже твердий, щільний, у вологому -
- Bг
- глинисто
ілювіальний
ВFe залізисто
ілювіальний
Вh гумусово ілювіальний
Вna SI солонцевий
ВСа Карбонатно-ілювіальний безструктурний, в'язкий
ВSa сольовий
Вsc гіпсовий
В В метаморфічний Збагачений глинистими частинками, з буруватим відтінком, утворений при трансформації мінералів грунту на місці. Поділяється на сіалітно-, фералітно-метаморфічний,
глейовий.
Вm Сіалітно-метаморфічний
Вох Фералітно-метаморфічний
G G Gl Глейовий мінеральний або органо-мінеральний суцільний або строкатий горизонт яскраво синього, голубого, сизого або оливкового кольору, безструктурний, формується при заболоченні грунтів, постійному перенасиченні водою
gl глеюватий будь який горизонт, в якому є окремі сизі або сизуваті плями
IV групи - підгрунтові горизонти
С С Р Материнська порода Гірська порода, з якої сформувався грунт, горизонт подібний на грунт літологічно, але не маг його ознак
D D D Підстилаючи порода Порода, що залягає нижче грунтотворної
Переходи між горизонтами в профілі
Характер переходів між горизонтами в ґрунтовому профілі, форма границь горизонтів і ступінь їх виразності мають важливе генетичне значення й служать суттєвою морфологічною ознакою грунту, оскільки це один із критеріїв визначення інтенсивності ґрунтоутворення і його загальної направленості. Часто характер переходів має й діагностичне значення. Різні ґрунти володіють неоднаковими характерами переходів у профілі, що визначається типом, піком та інтенсивністю ґрунтоутворення відповідно до комплексу факторів навколишнього середовища.
Рис.6. Характер переході" між горизонтами:
1 - дерново підзолистий орний ґрунт? від Нори, до НЕ границя рівна,
перехід різкий; від НЕ до Іе язикоподібна, різкий; від le до l хвиляста,
помітний; від І до Ір рівна, поступовий; від Ір до Р рівна, поступовий.
2 - чорнозем звичайний: від Ндо Пр хвиляста, поступовій; від Нp до Phk
границя кишенями, перехід ясний; від Phk до Рк рівна, поступовий;
З - червонозем: всі границі рівні, переходи поступові
За формою виділяються вісім основних типів границь між грунтовими горизонтами (рис.7).
Рис.7. Форми границь між горизонтами в профілі:
1 рівна; 2 хвиляста; 3 кишенеподібна; 4 язикоподібна; 5 затічна; 6 розмита, 7- пильчаста, 8 - палісадна
Рівна границя характерна для більшості грунтів, особливо для нижніх слабо диференційованих горизонтів, звичайно при поступових переходах. Хвиляста властива для нижньої частини гумусових горизонтів лісових грунтів, а також часто характерна для переходу між підгоризонтами. Кишенеподібна характерна для нижньої частини гумусованих горизонтів степових грунтів. Язикоподібна найтиповіша для нижньої частини Е - горизонту підзолистх грунтів. Затічна характерна для ґрунтів і і потічним характером гумусу або тих, які розтріскуються. Розмита границя характерна для ґрунтів із сильним елювіально ілювіальним процесом. Пильчаста - зустрічається досить рідко, в підзолистих ґрунтах на структурних глинах. Палісадна також дуже рідко зустрічається в солонцях при переході до солонцевого горизонту. За ступенем вираження виділяють такі види переходів: різкий, ясний, помітний, поступовий.
Висновок
На цій лабораторній роботі я засвоїв гранулометричний склад грунту, а також його структуру, складення, грунтові горизонти, його профіль, новоутворення і включення, переходи між горизонтами в профілі. Мені було надзвичайно цікаво вивчати грунти і його складові. Я взяв багато корисного для себе у вченні про грунти, цікаво було дізнатися як про те, як про кваліфікував структурні агрегати Захаров С. О., як про кваліфікував Качинський Н. Л. елементарні грунтові частинки та грунти і породи за гранулометричним складом. Я сподіваюся, що набуті знання мені допоможуть у подальшому проходженні практики та в житті.

 
 

Цікаве

Загрузка...