WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Гранулометричний склад грунтів - Реферат

Гранулометричний склад грунтів - Реферат

показник при агрономічній оцінці ґрунту, від якого залежить можливість обробітку сільськогосподарськими знаряддями, а також проникнення води й коренів рослин на потрібну глибину.
Новоутворення і включення
Новоутворення - це нагромаджений речовин різної форми й хімічного складу,які формуються і відкладаються в горизонтах грунту в процесі ґрунтоутворення.
Хімічні новоутворення за формою поділяється на такі групи:
1) вицвіти та нальоти - хімічні речовини вис гупають на поверхні грунту або на стінці розрізу в вигляді тонесенької плівки;
2) кірки, примазки, патьоки - виступають на поверхні грунту або по стінках тріщин і утворюють шар невеликої товщини;
3) прожилки та трубочки - речовини займають ходи черв'яків або коренів, пори та тріщини грунту;
4) конкреції та стягнення - скупчення різних речовин більш-менш округлої форми;
5) прошарки - речовини накопичуються у великих кількостях, насичуючи окремі шари грунту.
На відміну від новоутворень, включення - це сторонні тіла в профілі фунту, присутність яких не пов'язана з процесом ґрунтоутворення.
До включень належать:
1) літогенні (кам'янисті) включення - уламки гірських порід;
2) біогенні - залишки тварин і рослин у вигляді раковин, кісток, коренів, уривків листя, хвої; <
3) антропогенні - уламки цегли, черепки посуду і т. iн, зумовлені діяльністю людини.
У промерзаючих ґрунтах можливе виділення кріогенних (крупні кристали льоду) включень.
Ґрунтовий профіль, ґрунтові горизонти та їх індексація
Ґрунтовий профіль - це певне вертикальна чергування генетичних горизонтів у межах ґрунтовою індивідуума.
Основними складовими частинами профілю є генетичні горизонти.
У сучасному ґрунтознавстві під генетичними горизонтами розуміють однорідні, зазвичай паралельні шари грунту, які сформувались у процесі ґрунтоутворення, що різниться між собою морфологічними ознаками, складом і властивостями.
Профіль грунту характеризує зміну його властивостей по вертикалі Залежно від напрямку ґрунтоутворення спостерігається закономірний розподіл і зміна гранулометричного, мінералогічного та хімічною складу, фізичних, хімічних і біологічних властивостей ґрунтового тіла від поверхні до підстилаючої породи. Ці зміни можуть бути поступовими, що відображаються плавним ходом профільної кривої, а також різкими, з декількома максимумами та мінімумами.
Рис. 4. Типи будови ґрунтових профілів (за Б.Г. Розановим, 1993):
1- примітивний; 2 - неповнорозвинений; 3 - нормальний,
4 - слабодиференційований; 5 - порушений (еродований);
6 - реліктовий; 7 багаточленний; 8 - поліциклічний;
9 - порушений (перевернутий); 10 - мозаїчний.
Спираючись на цей тип систематики, виділяють акумулятивний, елювіальний, ґрунтово-акумулятивний елювіально-ілювіальний та недиференційовані грунтові профілі:
- акумулятивний профіль із максимумом накопичення тих чи інших речовин у поверхневих горизонтах при поступовому зменшенні їх умісту з глибинок). Поділяється на регресивно--акумулятивний (унії ну І а крива перерозподілу), прогресивно-акумулятивний (випукла) та рівномірно акумулятивний;
- елювіальний профіль із мінімумом речовини на поверхні (поверхневому горизонті) та поступовим зростанням його вмісту з глибиною. Поділяється на регресивно-елювіальний (увігнута крива перерозподілу), прогресивно елювіальний (випукла), рівномірно-елювіальний;
- грунтово - акумулятивний профіль характеризує накопичення речовин із грунтових вод у нижній та середній частині товщі грунту;
- елювіально - ілювіальний профіль із мінімумом речовин у верхній частині та максимумом у середній або нижній частині;
- - недиференціований профіль характеризується рівномірним умісиш речовини по всій товщі грунту.
Отже, профіль ґрунту - це генетична цілісність усіх його горизонтів.
Рис.5. Типи розподілу речовин у ґрунтовому профілі:
1а - регресивно-акумулятивний; 1б - прогресивно-акумулятивний;
1в - рівномірно-акумулятивний; 2а - регресивно-елювіальний;
2б - прогресивно-елювіальний; 2в - рівномірно-слювіальїшй;
За - регресивно-грунтово-акумулятивний; 3б - прогресивно-грунтово-
акумулятивний; Зв - рівномірно-грунтово-акумулятивний; 4а - елюві-
ально-ілювіальшій; 46 - акумулятивно-елювіально-ілювіальний; 5 -
недиференційований.
Порівняльна таблиця різних систем індексації горизонтів
Системи Назва
ДІАГНОСТИКА
І II III
I група - поверхневі органогенні горизонти
АТ Т Т торф'яний Формується на поверхні, але зустрічається іноді і в товщі профілю, характеризується консервацією органічної речовини без перетворення в гумус або без мінералізації, містить більше 70% рослинних решток (деревинних, мохових, трав'яних), видимих неозброєним оком, різного кольору -- бурого, коричневою, жовтою залежно від типу рослинності й ступеня її розкладу
- ТА ТН Торф'яно-перегнійний Складається із сильно розкладених гуміфікованих (невидимих оком) рослинних решток, чорний, маститься, нестійкої пилувато-зернистої або грудкуватої структури, настійно або періодично насичений водою
АТ HT перегнійний Поверхневий горизонт чорного кольору з умістом органічної речовини ЗО 70%, складається з добре розкладених органічних залишків і гумусу з домішками мінеральних компонентів, безструктурний, маститься, м'який, пухкий
_ ТА ТС Торф'яно-мінералізований Складається з інтенсивно роздроблених мінералізованих і обвуглених рослинних залишків (найдрібніші залишки видимі), попелоподібний, гідрофобний, легко розвіюваний, трапляються на переосушених торф'яниках
Aо О Но Органічний акумулятивний Малопотужний, до 15 см, поверхневий шар органічної речовини, що розкладається, не розкладені й напіврозкладені залишки видимі оком, в нижній частині частково перемішаний з мінеральними компонентами, розділяється на: - суцільний килим, що покриває поверхню грунту в лісі;
- формується в степах;
мінеральний гумусово акумулятивний поверхневий горизонт, що формується під трав'янистою рослинністю, складається на 0.5 і більше об'єму живих коренів, сірий, пухкий
Ао
- Не Лісову підстилку степову повсть
- - Не
- Ао Нд
II група - поверхневі мінеральні горизонти
А1 А Н Гумусовий Мінеральний горизонт акумуляції гумофікованої органічної речовини (гумусу), рівномірно розміщеної й тісно зв'язаної із мінеральною частиною, найтемніше забарвлений в профілі (сірий, темно -сірий, інколи - коричневий або бурий колір), з великим (до 15 20%) вмістом гумусу, звичайно

 
 

Цікаве

Загрузка...