WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Гранулометричний склад грунтів - Реферат

Гранулометричний склад грунтів - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
"Гранулометричний склад грунтів"
План
1. Структура грунту;
2. Гранулометричний склад грунту;
3. Складення грунту;
4. Новоутворення і включення;
5. Ґрунтовий профіль, грунтові горизонти та їх індексація;
6. Переходи між горизонтами в профілі.
Структура грунту
Структура - це відмінності (агрегати), на які може розпадатися грунт.
Розрізняють, за С.О.Захаровим, три основні типи структури, кожен з яких ділиться на дрібніші одиниці. Грунт може бути структурним і безструктурним. При структурному стані маса ґрунту розділена на відмінності тієї чи іншої форми та величини. При безструктурному стані окремі механічні елементи, що складають грунт, не з'днані між собою, а існують окремо або залигають суцільною зцементованою масою.
Для різних генетичних горизонтів ґрунтів характерні певні форми структури: грудкувата, зерниста - для дернових, гумусових го-ризонтів, пластинчато- лускувата - для елювіальних, горіхувата - для ілювіальних у сірих лісових грунтів.
Класифікація структурних агрегатів (за С. О. Захаровим)
Рід Вид Розмір,
мм
Назва Ознаки
І тип - Кубоподібна - рівномірний розвиток агрегатів по 3 осях
1. Брилиста
Неправильна форма і нерівна поверхня
1. Крупнобрилиста >100
2. Дрібнобрилиста 100-10
2. Грудкувата
Неправильна округла форма, нерівні округлі і жорсткі поверхні розлому, грані не виражені
3. Крупногрудкувата 100-30
4. Грудкувата 30-10
5. Дрібногрудувата 10-2,5
6. Пилувата 10
8 Горіхувата 10-7
9. Дрібногоріхувата 7-5
4. Зерниста
Майже правильна форма, інколи округла з вираженими гранями або жорсткими і матовими, або гладкими і блискучими
10.Крупнозерниста 5-3
11 .Зерниста 3-1
12.Дрібнозерниста 1 - 0.5
ІІ тип - Призмоподібна - розвиток агрегатів переважно по вертикальній осі
5. Стовпоподібна
Відмінності слабо оформлені, з нерівними гранями або жорсткими і матовими, або гладкими і блискучими
13. Крупностовпоподібна >50
І4. Стовпоподібна 50-30
15. Дрібностовпоподібна <30
6. Стовпчаста
Правильної форми з добре вираженими вертикальними гранями, округлою верхньою основою і плоскою нижньою
16. Крупно стовпчаста 50-30
17. Дрібностовпчпста <30
7. Призматична
Грані добре виражені з рівною глянцюватою поверхнею
18. Крупно призматична 50-ЗО
19. призматична 30-10
20. Дрібно призматична 10-5
21. Тонко призматична 50 мм) 5
24. Плитчаста 5-3
25. Пластинчаста 3-1
26. Листова 3
28. Грубо лускувата 3-1
9. Лускувата
29. Дрібно лускувата 0,01 мм) і фізичну глину (<0,01 мм), відокремивши в складі ЕГЧ скелет (часточки крупніші 1 мм) і дрібнозем (менші 1 мм).
Кожна фракція володіє певними характерними властивостями, по різному впливає на властивості грунтів, що пояснюється неоднаковим мінералогічним і хімічним складом, фізичними та фізико хімічними її влас-тивостями.
Фракція каміння представлена переважно уламками гірських порід. За ступенем каменястості ґрунти поділяють на не каменисті - вміст каміння не перевищує 0,5%, слабокаменисті 0,5-5%, середньокаменисті - 5 10%, сильнокаменисті понад 10%. За тином каменястості ґрунти можуть бути валунні, галечникові та щебенюваті.
Гравій складається з уламків первинних мінералів. Високий уміст гравію в ґрунтах не впливає на обробіток, але створює не
сприятливі властивості, такі як низька вологоємність, провальна во-допроникність і відсутність водопідйомної здатності.
Піщана фракція - складається з уламків первинних мінералів, перш за все кварцу та польових шпатів. Ця фракція володіє високою водопроникністю, не набухає, не пластична, а також володіє деякою вологоємністю та капілярністю.
Мул складається переважно з високодисперсних вторинних мінералів. З первинних подекуди зустрічаються кварц, ортоклаз, мусковіт. Мулиста фракція займає провідне місце у формуванні фізико-хімічних властивостей грунтів. Мул містить значну кількість гумусу та елементів живлення для рослин.
Класифікацій грунтів і порід за гранулометричним складом (за Н. А. Качинським)
НАЗВА ҐРУНТУ ЗА ГРАНСКЛАДОМ
Вміст ФІЗИЧНОЇ ГЛИНИ (частинок, менших 0.01 мм)
ГРУНТИ
підзолистого типу ґрунто-утворення (не насичені
основами) степового типу ґрунтоутворення, чорноземи, жовтоземи, дернові,
пустельні солонці й
сильно-
солонцюваті
Пісок пухкий 0-5 0-5 0-5
Пісок зв'язний 5-10 5-10 5-10
Супісок 10-20 10-20 10-15
Суглинок леї кий 20-30 20-30 15-20
Суглинок середній 30-40 З0-45 20-30
Суглинок важкий 40-50 45 60 30-40
Глина легка 50-65 60-75 40-50
Глина середня 65-80 75-85 50-65
Глина важка 80 - 100 85-100 65-100
Залежно від гранулометричного складу результати будуть різні:
- пісок - не утворює ні кульки, мі шнура;
- супісок - утворює кульку, розкачати шнур не вдається, утворюються тільки зачатки шнура;
- легкий суглинок - розкачується в шнур, але дуже нестійкий, легко розпадається на частини при розкачуванні або знятті з долоні;
- середній суглинок утворює суцільний шнур, який можна звернути в кільце з тріщинами й переломами;
- важкий суглинок легко розкачується в шнур, утворює кільце з тріщинами;
- глина - утворює довгий тонкий шнур, котрий потім легко утворює кільце без тріщин.
Складення грунту
Складення - це зовнішнє вираження щільності та пористості грунту. Воно залежить від гранулометричного складу, структури, а також діяльності грунтової фауни, розвитку кореневих систем рослин і т. ін.
Пористість (шпаріватість) характеризується формою та величиною пор усередині структурних відмін та між ними. За розташуванням пор усередині структурних відмін розрізняють такий стан грунту:
1) тонкопористий ґрунт пронизаний порами діаметром менше 1 мм;
2) пористий - грунт містить пори діаметром 1 - 3 мм;
3) губчастий - зустрічаються пустоти розміром від 3 до 4 мм;
4) ніздрюватий - є пустоти діаметром 5-10 мм;
5) комірчастий - пустоти перевищують 10 м,м;
6) трубчастий - пустоти у вигляді каналів, проритих землерийками. Залежно від геометрії порового простору одні й ті ж типи грунтів
можуть мати дещо неоднакові водно-повітряні властивості. Це пов'язано з тим, що в більш крупних за розміром йорах зосереджується повітря, а в дрібних, які ще називаються капілярами - вода. Оптимальні умови складаються, коли в едафотоні поровий простір гармонійно розподілений за розміром: і крупних, і дрібних пустот удосталь.
Складення - важливий

 
 

Цікаве

Загрузка...