WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Предмет та наукові основи організації природних заповідних територій та об’єктів - Реферат

Предмет та наукові основи організації природних заповідних територій та об’єктів - Реферат


Реферат на тему:
Предмет та наукові основи організації природних заповідних територій та об'єктів
ПЛАН
1. Мета, основні завдання та структура курсу ПЗТ.
2. Об'єкт, предмет, методи досліджень
3. Значимість та роль ПЗТ в Природних регіонах:
3.1. Ботанічна значимість ПЗТ та критерії її оцінювання;
3.2. Екологічна роль ПЗТ в природних регіонах;
3.3. Естетична та ресурсознавча роль ПЗТ.
Метою даного курсу є засвоєння основних методологічних засад наукових основ організації мережі ПЗТ; ознайомлення з документально-правовими нормами природозаповідання, природними та природно-культурними об'єктами України, своєї області з перспективою формування екологічної мережі.
Для реалізації поставленої мети в процесі навчання передбачається виконання ряду завдань:
1). ознайомлення з історичними передумовами становлення природоохоронної діяльності на основі аналізу історичних етапів природозаповідання;
2). засвоєння наукових основ організації мережі природо-заповідних об'єктів різного призначення;
3). ознайомлення з найбільш цінними природними та природо-культурними об'єктами України, своєї області в процесі вивчення основних форм природних заповідних територій;
4). оволодіння методикою проведення наукових досліджень і спостережень в заповідниках, інших заповідних об'єктах.
У відповідності до основних завдань розроблено і структуру даного курсу, який складається з 2-х частин: теоретичної і прикладної.
Теоретична частина курсу спрямована на засвоєння наукових основ організації ПЗТ, що базуються на ряді принципів: біогеоценотичному, історичному, загально-географічному, екологічному, господарському, соціальному, науково-дослідницькому, дидактичному. Її складовою частиною є методичний та термінологічний апарат.
Прикладна частина даного курсу базується на вивченні державних нормативних документів у сфері природозаповідання: Закону України "Про природний заповідний фонд"; Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"; методичною літературою з організаційних основ створення ПЗТ, серед яких: "Справочник по заповедному делу" (1988), "Мережа регіональних ландшафтних парків України: наукові та організаційні основи створення" (1996), "Порядок оголошення заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи та передачі їх під охорону" (1996) та інші.
Крім того, в процесі навчання студенти знайомляться з матеріалами по конкретних категоріях заповідних об?єктів:
- Поліському, Медоборському, Ялтинському державних та Карпатському і "Асканія Нова" біосферних заповідниках;
- Синевірському, Шацькому, "Подільські Товтри" природних національних парках;
- Голицькому, Чистилівському, Касперівському, Серетському, "Звіринець", "Дача Галілея" заказниках;
- Інших заповідних категоріях на краєзнавчому матеріалі.
Польова практика ,яка є продовженням даного курсу, направлена на закріплення отриманого теоретичного матеріалу і засвоєння основних навиків дослідницької роботи в природних об'єктах.
І. До пріоритетних критеріїв ботанічної цінності природного заповідного об'єкту належать:
типовість (репрезентативність) рослинного покриву і флори;
рідкісність (унікальність) рослинного покриву і флори;
народногосподарська значимість рослинності даної території.
1. Типовість або репрезентативність ПЗТ може бути оцінена в свою чергу за наступними параметрами:
- ландшафтно-ценотичною репрезентативністю, яка встановлюється за відношенням площі природної рослинності ПЗТ до площі природної рослинності даного району;
- ценотичною репрезентативністю, яка встановлюється відношенням площ домінуючих і малопредставлених угруповань до площі ПЗТ;
Флористична репрезентативність оцінюється за абсолютним набором видів, представлених в ПЗТ або співвідношенням видового складу ПЗТ до видового складу природного регіону;
2. Рідкісність (унікальність) рослинного світу ПЗТ оцінюється за наступними параметрами:
- ландшафтна унікальність оцінюється шляхом виділення рослинних комплексів унікальних для даного регіону, для України, Європи, світу;
Прикладами унікальних рослинних комплексів для України можуть бути комплекси: Словечансько-Овруцького кряжу, гір Артема, Товтрового кряжу, тощо.
- ценотична унікальність оцінюється за сумою рідкісних угруповань охоронних територій по відношенню до "Зеленої книги України";
- флористична унікальність оцінюється представленістю видів, занесених до Червоної книги України, охоплених місцевою охороною. Особливо виділяються території, які є єдиним місцем зростання ендемічних і реліктових видів (Кременецькі гори - береза Клокова; "Долина нарцисів" - нарцис вузьколистий).
ІІ. Флористична значимість ПЗТ оцінюється за флористичним багатством (додаток №4). На превеликий жаль флористична репрезентативність досліджена тільки в державних заповідниках.
ІІІ. Ценотична значимість ПЗТ оцінюється за двома параметрами:
- наявністю в них типових природних угруповань;
- наявністю в них рідкісних угруповань (зеленокнижних).
Наступною складовою даної теми є роль ПЗТ в природних регіонах. ПЗТ виступають:
- ядрами екологічного каркасу району;
- своєрідним барометром екологічної рівноваги;
- виконавцями ролі гено- і ценофондів;
- кладовими духовних і матеріальних ресурсів.
Література:
1. Андриенко Т.Л.,Попович С.Ю.,Шеляг-Сосонко Ю.Р. Полесский государственный заповедник. Растительный мир. Київ: Наукова думка, 1986,208с.
2. Андрієнко Т.Л.,Якушина Л.А. Види занесені до "Червоної книги Украйнської РСР" у флорі заповідників республіки//Український ботанічний журнал, 1989, 46, N2,с. 77-80.
3. Барна М.М., Царик Л.П., Черняк В.М. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення. Тернопіль, Лілея. 1997. 62с.
4. Биосферные заповедники и глобальный мониторинг окружающей среды//Итоги науки и техники:Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов.М.:ВИНИТИ,1983,т.14 -197с.
5. Бобров Р.В. Все о национальных парках. М.:Молодая Гвардия,1987,224с.
6. БорейкоВ.Е.История заповедного дела в Украине.К.:1995,183с.
7. Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР.К.:Наукова думка,1986,209 с.
8. Дидух Я.П. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карпатский государственный заповедник. Растительный мир.К.:Наукова думка,1982,150с.
9. Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі україни на 2000-2015 роки". Київ, 2000.
10. Заповедники Украины и Молдавии/Заповедники СССР.М.:Мысль,1987, 272с.
11. Зеленая книга Украинской ССР.К.:Наукова думка,1987,216с.
12. Итоги и перспективы развития заповедного дела в СССР.М.:Наука,1986,206с.
13. Кожевников Г.А. Как вести научную работу в заповедниках//Охрана природы,1928,N2 с.12-19.
14. Криницький А.М. Проблемы заповедного дела. М.:Лесн.пр-ть,1989,192с.
15. Корчемний В.Г. Хоростківськийдендропарк:путівник. Львів, Каменяр. 1988. 38с.
16. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков Н.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир.К.:Наукова думка,1988,187с.
17. Мазинг В.В. Уровни экологического образования//Экологическое образование и воспитание в СССР.М.:Из-во Моск. ун-та, 1987,с.3-4.
18. Николаевский А.Г. Национальные парки. М.:Агропромиздат,1985,190с.
19. Особо охраняемые природные територии мира. М.:Агропромиздат,1985,312с.
20. Перспективная сеть заповедных объектов Украины. К.:Наукова думка,1987,292с.
21. Підоплічко І.Г., Федоренко А.П. Заповідники Української РСР. Київ, Урожай. 1967.
22. Природно-заповідний фонд Української РСР. К.:Урожай,1986,224с.
23. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення. Довідник. Київ. 1999. 240с.
24. Природохранные геосистемы//Геоэкологические принципы проектирования природо-технических геосистем.М.:ИГАИ СССР,1987,с.246-271.
25. Реймерс Н.Ф. Словарь-справочник по экологии. М., 1991.
26. Справочник по заповедному делу (Ред. А.М.Гродзинський) К.:Урожай, 1888, 168с.
27. Сады, парки и заповедники Украинской СССР.К.:Будівєльник,1985,168с.
28. Стойко С.М., Трибун П. Національні парки та заповідники Гуцульщини, їх значення для збереження природної культурної та історичної спадщиниІсторія Гуцульщини. Т.4. Львів, Логос. 1999. 93-122с.
29. СтойкоС.М., ТасєнкевичЛ.О., МілкінаЛ.І. та інш. Флора і рослинність Карпатського заповідника.К.: Наукова думка,1982,220с.
30. ФилоновК.П., НухимовскаяЮ.Д. Летопись природы в заповедниках СССР.М.: Наука,1985,143с.
31. Царик Л.П. Природні заповідні території. Тернопіль 1998. 60с.
32. Чайковський М.П. Пам?ятки природи Тернопільщини. Львів, Каменяр. 1977. 80с.
33. Червона книга Української РСР.К.:Наукова думка, 1980,404с.
34. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственній заповедник.К.:Наукова думка, 1980, 184с.
35. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Молчанов Е.Ф. Государственній заповедник "Мыс Мартьян". К.: Наукова думка, 1985, 256с.
36. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубинина Д.В. Государственный заповедник "Дунайские плавни". К.:Наукова думка,1984,286с.
37. ЯщенкоП.Т. и др. Природные национальные парки Украины. Львов, Вища школа,1988,117с.
38. Основи екологічних знань /ред.В.І.Поліщук, Л.П.Царик/, Тернопіль, "Тернопіль",1994 с 157-160.
39. State of environment in Ukraine for 1998. National report. Kyiv 1999., 192s.

 
 

Цікаве

Загрузка...