WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Наукові дослідження заповідних територій і об’єктів - Реферат

Наукові дослідження заповідних територій і об’єктів - Реферат


Реферат на тему:
Наукові дослідження заповідних територій і об'єктів
ПЛАН
1. Загальні питання організації наукових досліджень в державних заповідниках.
2. Наукові дослідження по програмі "Літопис природи", їх структура.
3. Особливості наукових досліджень в біосферних заповідниках.
4. Наукові дослідження в ботанічних садах і дендрологічних парках, зоологічних парках.
Матеріали даної теми знайомлять з загальними питаннями організації наукових досліджень в державних заповідниках, біосферних заповідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках.
До основних напрямків наукових досліджень в заповідниках належать:
1. Проведення інвентаризації всіх природних комплексів, їх компонентів, окремих природних об'єктів.
2. Виявлення природних комплексів, найбільш характерних для заповідника, еталонних геосистем і відповідних їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації споріднених досліджень.
Спостереження за природними процесами, ведення "Літопису природи" - основного документу, який реєструє явища і зміни, що проходять в природі заповідника; вивчення сучасного стану природних комплексів і змін в них як за природних умов, так і антропогенних.
4. Вивчення структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльності окремих груп організмів і видів, впливу на них факторів середовища.
5. Розробка наукових рекомендацій, направлених на збереження і відновлення заповідних природних комплексів генофонду.
Результати наукових досліджень можуть бути використані для наступних завдань:
- розробки прогнозів стану природних комплексів; екологічних основ оптимізації використання відповідних природних ресурсів; розробки рекомендацій по управлінню популяціями і природними територіальними комплексами; нормативів раціонального природокористування.
Вся інформація про стан природних комплексів заповідників фіксується в "Літописі природи", завданням якого є цілеспрямований комплексний збір і фіксація даних про всесторонню характеристику змін в заповідних природних системах. "Літопис природи" вимагає обов'язковий обсяг інформації, передбачений програмою наукових досліджень.
За програмою "Літопису природи" проводяться наукові дослідження і природних національних парків. При цьому особлива увага приділяється вивченню рекреаційного впливу на ландшафти парку з метою визначення їх стійкості і оптимізації навантажень.
К.П. Філонов і Ю.Д.Нухімовська (1985) запропонували наступну рубрикацію "Літопису природи":
1. Територія заповідника;
2. Пробні і враховані площі, ключові ділянки, постійні (тимчасові) маршрути;
3. Рельєф;
4. Ґрунти;
5. Погода з характеристикою за сезонами;
6. Води;
7. Флора і рослинність з виділеннями певних підрозділів:
7.1. Флора і її зміни (в т.ч. і нові види, і нові місця зростання раніше відомих видів, рідкісні, зникаючі, ендемічні, реліктові види).
7.2. Рослинність і її зміни (в т.ч. сезонна динаміка рослинних угруповань, включаючи фенологію угруповань і динаміку наростання наземної маси трав'янистих угруповань; флуктуації рослинних угруповань - флуктуації складу і структури рослинних угруповань, продуктивність наземної частини трав'янистих угруповань, чисельність і фітомаса фітопланктону і фітобентосу, продуктивність ягідників, грибів, суксесієтні процеси, побічні явища в житті рослин і фотоценозів).
8. Фауна і тваринне населення з виділеннями підрозділів:
8.1. Видовий склад фауни (в т. ч. нові і рідкісні види тварин).
8.2. Чисельність видів фауни (за класами тварин).
8.3. Екологічні огляди окремих груп тварин.
9. Календар природи з виділенням фенологічної періодизації року.
10. Стан заповідного режиму. Вплив антропогенних чинників на природу заповідника і охоронні зони з виділенням підрозділів:
10.1. Часткове використання природних ресурсів (для внутрішніх потреб заповідника в межах спеціально виділеної ділянки);
10.2. Заповідно-режимні заходи.
10.3. Прямі і опосередковані зовнішні впливи.
11. Наукові дослідження з виділенням підрозділів;
11.1. Ведення картотек і фототек;
11.2. Дослідження, що проводяться заповідником;
11.3. Дослідження, що проводяться іншими організаціями.
12. Охоронна (буферна) зона (характер господарської діяльності в ній, використання нею функцій по збереженню заповідної території).
Значний вклад в організацію наукових досліджень в біосферних заповідниках внесли І.П. Герасимов, Ю.А. Ізраель, В.Е. Соколов, К.М. Ситник, С.М. Стойко і ряд інших вчених.
Згідно концептуальних положень про систему фонового моніторингу основним об'єктом її реалізації є біосферні заповідники. Програма фонового екологічного моніторингу включає підрозділи:
- моніторинг забруднення природного середовища та інших факторів антропогенного впливу;
- моніторинг реакції біоти на антропогенний вплив, в першу чергу фонові рівні забруднення;
- спостереження за змінами функціонально-структурних характеристик сталих природних екосистем і їх антропогенних модифікацій.
В перший розділ фонового екологічного моніторингу "абіотичний моніторинг" включені зміни гідрометереологічних показників. В програму вимірювань підібраний перелік речовин для їх визначення у відповідних середовищах:
- двоокис сірки, озон, окис вуглецю, окисли азоту, вуглеводи, двоокис вуглецю, фреони - в атмосфері;
- бенз(а) пірен, хлороорганічні сполуки, важкі метали - в атмосферних осадах, поверхневих і підземних водах, ґрунтах, біоті;
- Біогенні елементи (азот, фосфор) - в осадах, поверхневих і підземних водах, грунтах, біоті;
- аніони і катіони, радіонукліди - в осадах, а також ртуть, кадмій, сурма, свинець, миш'як та інші;
В програму абіотичного моніторингу включені гідрометереологічні спостереження, які дають інформацію про концентрацію забруднюючих речовин, особливості біогеохімічних циклів і кругообігу хімічних речовин.
В програму польових спостережень біотичного розділу екологічного моніторингу включені спостереження за видами, чисельність яких понижується. Вибирають один

 
 

Цікаве

Загрузка...