WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Біосферні та державні природні заповідники України - Реферат

Біосферні та державні природні заповідники України - Реферат

рік) можуть ознайомитися з представниками тваринного світу різних зоогеографічних зон земної кулі, побачити їх життя у природі.
Наукова робота в заповіднику спрямована на розробку обґрунтованого режиму збереження природного комплексу степу, вивчення структури й динаміки еталонних екосистем, їх змін під дією антропогенних факторів, а також проблем інтродукції, акліматизації й гібридизації рослинного і тваринного світу, розробку рекомендацій по культурному освоєнню унікального генофонду.
Карпатський біосферний заповідник.
Закарпатська область. Площа 57880 га.
Площа заповідної зони - 31995 га.
Найбільший - Угольсько-Широколужнянський масив розташований в центральній частині Українських Карпат, на південних макросхилах Полонинського хребта. Цей масив має особливу цінність як найбільший в Європі осередок букових пралісів. В окремих місцях збереглися ділянки реліктів: тиса ягідного, ялівцю козачого, липи широколистої; з хвойних порід - осередки ялиці білої та ялини європейської.
Чорногорський масив займає південний схил Чорногірського хребта в межах 950-2061 м над рівнем моря. Тут найбільше виражені лісовий, субальпійський і альпійський рослинні пояси. Основні лісоутворюючі породи - ялинка європейська, ялиця біла віком до 200-300 років. У домішку трапляються ясен в'яз голий, явір, клен гостролистий. Букові ліси зростають на незначних площах. У субальпійському поясі поширене криволісся з сосни гірської, вільхи зеленої, ялівцю сибірського. Субальпійські та альпійські луки мають багатий флористичний склад, у якому значна кількість ендемічних реліктових і рідкісних видів рослин.
Третій заповідний масив - Хустський, або Долина нарцисів; розташований у рівнинні частині Закарпаття біля м. Хуста. Тут охороняється унікальні природні зарості нарциса вузьколистого - центральноєвропейського виду з порівняно обмеженим ареалом (занесений до Червоної книги України). Зростає багато рідкісних видів рослин: орхідні, білоцвіт весняний, півники сибірські тощо.
У Карпатському заповіднику - понад 800 видів вищих рослин, з них 44 рідкісні. Для букових лісів характерні маренка пахуча, листовик сколопендровий, лунарія оживаюча. У високогірній смузі трапляються тирлич жовтий, фіалка відхилена, рододендрон східнокарпатський, сон білий, медунка Філярського. По всій території заповідника зростають арніка гірська, крокус Гейфеля, баранець звичайний.
Багатий тваринний світ, характеринй для Карпат: олень європейський, козуля, ведмідь бурий, рись, свиня дика, куниця лісова, білка, канюк, глухар, рябчик, тетерук; з рідкісних трапляються снігова полівка європейська, бурозубка альпійська, завирушка альпійська (занесені до Червоної книги України), а також кіт лісовий і тритон карпатський.
Карадазький державний заповідник
Феодосійський район республіки Крим.
Площа 2874,2 га. 809 га - акваторія Чорного моря.
Заповідник є мінералогічним природним музеєм (тут виявлено понад 30 мінералів, зокрема виробне каміння: гірський кришталь, аметист, сердолік, агат, яшма, опал), а також загальним еталоном природних комплексів, сформованих під впливом континентального і середньоземноморського клімату. У флорі Карадазького заповіднику, що налічує 1090 видів вищих судинних рослин, відомо близько 50 ендеміків, з них 3 вузьколокальні (глід Пояркової, емур Юнге і роговик Стевена); 37 рідкісних видів занесених до Червоної книги України.
Рослинність заповіднику представлена широколистяними лісами з дуба пухнастого, граба, ясена, різнотравно-ковилово-злаковими степами, шиблярковими і фриганоїдними угрупованнями, ялівцевими та фісташко-дубовими рідколіссями. Багатий тваринний світ заповідника. Фауна його налічує 28 видів ссавців, 184 - птахів (58 видів, що гніздяться), 6 - плазунів, 3-земноводних, понад 1900 видів безхребетних (з них 1500 видів метеликів). Тут водяться лисиця, свиня дика, козуля, куниця кам'яна, білка, заєць-русак, їжак, білозубка мала, нетопир малий, ящірка кримська, ящірка скельна. З птахів характерні дрімлюга, припутень, зяблик, синиця велика, шпак, дрізд чорний. З рідкісних тварин трапляються полоз леопардовий, сапсан, баклан чубатий, богомол-емпуза смугаста, аскалаф строкатий, жужелиця-молюскоїд, підковоніс великий, широковух звичайний.
Морська біота акваторії заповідника представлена типовою чорноморською флорою (454 види) і фауною (близько 900 видів). Зарості червоних, зелених і бурих водоростей є нерестилищем для багатьох видів риб: чорноморської ставриди, чорноморської барабулі, морського карася, морського окуня тощо. Всього тут водяться близько 80 видів риб та 200 видів бентосних тварин.
Література:
1. Андриенко Т.Л.,Попович С.Ю.,Шеляг-Сосонко Ю.Р. Полесский государственный заповедник. Растительный мир. Київ: Наукова думка, 1986,208с.
2. Андрієнко Т.Л.,Якушина Л.А. Види занесені до "Червоної книги Украйнської РСР" у флорі заповідників республіки//Український ботанічний журнал, 1989, 46, N2,с. 77-80.
3. Барна М.М., Царик Л.П., Черняк В.М. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення. Тернопіль, Лілея. 1997. 62с.
4. Биосферные заповедники и глобальный мониторинг окружающей среды//Итоги науки и техники:Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов.М.:ВИНИТИ,1983,т.14 -197с.
5. Бобров Р.В. Все онациональных парках. М.:Молодая Гвардия,1987,224с.
6. БорейкоВ.Е.История заповедного дела в Украине.К.:1995,183с.
7. Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР.К.:Наукова думка,1986,209 с.
8. Дидух Я.П. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карпатский государственный заповедник. Растительный мир.К.:Наукова думка,1982,150с.
9. Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі україни на 2000-2015 роки". Київ, 2000.
10. Заповедники Украины и Молдавии/Заповедники СССР.М.:Мысль,1987, 272с.
11. Зеленая книга Украинской ССР.К.:Наукова думка,1987,216с.
12. Итоги и перспективы развития заповедного дела в СССР.М.:Наука,1986,206с.
13. Кожевников Г.А. Как вести научную работу в заповедниках//Охрана природы,1928,N2 с.12-19.
14. Криницький А.М. Проблемы заповедного дела. М.:Лесн.пр-ть,1989,192с.
15. Корчемний В.Г. Хоростківський дендропарк:путівник. Львів, Каменяр. 1988. 38с.
16. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков Н.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир.К.:Наукова думка,1988,187с.
17. Мазинг В.В. Уровни экологического образования//Экологическое образование и воспитание в СССР.М.:Из-во Моск. ун-та, 1987,с.3-4.
18. Николаевский А.Г. Национальные парки. М.:Агропромиздат,1985,190с.
19. Особо охраняемые природные територии мира. М.:Агропромиздат,1985,312с.
20. Перспективная сеть заповедных объектов Украины. К.:Наукова думка,1987,292с.
21. Підоплічко І.Г., Федоренко А.П. Заповідники Української РСР. Київ, Урожай. 1967.
22. Природно-заповідний фонд Української РСР. К.:Урожай,1986,224с.
23. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення. Довідник. Київ. 1999. 240с.
24. Природохранные геосистемы//Геоэкологические принципы проектирования природо-технических геосистем.М.:ИГАИ СССР,1987,с.246-271.
25. Реймерс Н.Ф. Словарь-справочник по экологии. М., 1991.
26. Справочник по заповедному делу (Ред. А.М.Гродзинський) К.:Урожай, 1888, 168с.
27. Сады, парки и заповедники Украинской СССР.К.:Будівєльник,1985,168с.
28. Стойко С.М., Трибун П. Національні парки та заповідники Гуцульщини, їх значення для збереження природної культурної та історичної спадщиниІсторія Гуцульщини. Т.4. Львів, Логос. 1999. 93-122с.
29. СтойкоС.М., ТасєнкевичЛ.О., МілкінаЛ.І. та інш. Флора і рослинність Карпатського заповідника.К.: Наукова думка,1982,220с.
30. ФилоновК.П., НухимовскаяЮ.Д. Летопись природы в заповедниках СССР.М.: Наука,1985,143с.
31. Царик Л.П. Природні заповідні території. Тернопіль 1998. 60с.
32. Чайковський М.П. Пам?ятки природи Тернопільщини. Львів, Каменяр. 1977. 80с.
33. Червона книга Української РСР.К.:Наукова думка, 1980,404с.
34. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственній заповедник.К.:Наукова думка, 1980, 184с.
35. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Молчанов Е.Ф. Государственній заповедник "Мыс Мартьян". К.: Наукова думка, 1985, 256с.
36. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубинина Д.В. Государственный заповедник "Дунайские плавни". К.:Наукова думка,1984,286с.
37. ЯщенкоП.Т. и др. Природные национальные парки Украины. Львов, Вища школа,1988,117с.
38. Основи екологічних знань /ред.В.І.Поліщук, Л.П.Царик/, Тернопіль, "Тернопіль",1994 с 157-160.
39. State of environment in Ukraine for 1998. National report. Kyiv 1999., 192s.

 
 

Цікаве

Загрузка...