WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Статистичні дані й стохастична модель - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Статистичні дані й стохастична модель - Реферат

суб'єктивний час перепису населення - 8 днів ( з 12.01 по 20.01). Вибір часу спостереження здійснюється у найсприятливіший період (найменша міграція населення;спокійна соціально-політична ситуація).
Контроль даних спостереження - це засіб попередження, виявлення та виправлення помилок спостереження, який полягає у перевірці даних на повноту та вірогідність. Повнота даних перевіряється візуально, а вірогідність - шляхом логічного та арифметичного контролю.
Логічний контроль - це перевірка сумісності даних шляхом порівняння співзалежних ознак, яка встановлює тільки наявність помилки, а не її величину.
Арифметичний контроль - перевірка зареєстрованих даних шляхом прямих або непрямих перерахунків. Залежно від причини виникнення виділяють помилки : реєстрації - виникають при будь-якому спостереженні внаслідок неправильного встановлення фактів, репрезентативності - властиві лише вибірковому спостереженню, виникають внаслідок несуцільного характеру реєстрації або порушення принципів випадковості відбору.
За природою виникнення розрізняють такі помилки реєстрації :випадкові - внаслідок збігу випадкових обставин, через неуважність; недбалість; некваліфікованість реєстратора або незосередженість респондента (їх дія у масі випадків врівноважується і на результати не впливає); систематичні - внаслідок постійних спотворень в одному напрямі (їх дія призводить до зсуву результатів у бік збільшення або зменшення). Так, існує тенденція до округлення розмірів доходів та витрат до цілих чисел (доходів - у менший бік, витрат - у бік збільшення).
Систематичні помилки бувають ненавмисними і навмисними.
Ненавмисні помилки - через необгрунтованість програми спостереження, некомпетентність реєстраторів, неосвідченість респондентів.
Навмисні помилки - наслідок свідомого викривлення фактів з певною метою (погіршення або прикрашання дійсності).
Різноманітність сфер спостереження обумовлює застосування різних організаційних форм, видів та способів статистичного спостереження.
Використовуються такі організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.
Звітність - форма спостереження, за якою кожен суб'єкт діяльності регулярно подає свої дані до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми.
Спеціально організовані спостереження - форма спостереження, яка охоплює сфери життя, що не уловлюються звітністю. До них належать : переписи, обліки, спеціальні обстеження, опитування.
Перепис - суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру та складу станом на певну дату. Переписи проводяться одночасно для всієї сукупності (території) за єдиною для всіх одиниць програмою, як правило, періодично з рівним інтервалом (перепис населення - кожні 10 років).
Обліки - суцільні спостереження масових явищ, що ґрунтуються на даних опитування, огляду та документальних записів (облік земельного фонду, облік об'єктів незавершеного будівництва).
Спеціальні обстеження - несуцільні спостереження окремих масових явищ за певною тематикою.
Опитування - частіше несуцільні спостереження думок, мотивів, оцінок, які реєструються зі слів респондентів. Винятком з цього є суцільне опитування всього населення - референдум (масове волевиявлення з принципових соціально-політичних чи екологічних питань).
Статистичні реєстри - списки або переліки одиниць певного об'єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, які постійно оновлюються та поповнюються (реєстр населення - поіменний список мешканців регіону із зазначенням їх паспортних даних; реєстр суб'єктів діяльності; реєстр домашніх господарств; реєстр земельного фонду).
Види спостереження розрізняють за ступенем охоплення одиниць та за часом реєстрації даних.
За ступенем охоплення одиниць обстеження бувають суцільні і несуцільні.
Суцільні обстеження передбачають реєстрацію всіх без винятку одиниць сукупності (звітність, більшість переписів).
Несуцільні - обстеження за яких реєструються не всі одиниці сукупності, а лише їх певна частина (вибіркове спостереження, основного масиву, монографічне, анкетне, моніторинг).
Вибіркове - спостереження, коли реєструється певна частина одиниць сукупності, відібрана у випадковому порядку.
Обстеження основного масиву - реєстрація даних щодо переважної частини одиниць сукупності, які є визначники для характеристики об'єкта спостереження (обстеження міст з найвищим рівнем атмосферного забруднення та ін.).
Монографічне обстеження - детальне обстеження окремих одиниць сукупності з метою їх досконального вивчення.
Анкетне спостереження, при якому не всі розповсюджені реєстраційні формуляри (анкети) повертаються з відповідями.
Моніторинг - спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного середовища (моніторинг екологічного стану природних водойм).
За часом реєстрації даних спостереження поділяються на поточне, періодичне та одноразове.
Поточне спостереження - систематична реєстрація фактів перебігу явища у міру його виникнення або стосовно безперервного процесу.
Періодичне - спостереження, що проводиться через певні, як правило, рівні, проміжки часу (перепис населення або виробничих потужностей).
Одноразове - спостереження, що проводиться у міру виникнення потреби дослідження явища або процесу.
Статистичне спостереження здійснюється трьома способами: безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування, експертні оцінки.
Безпосередній облік - реєстрація фактів здійснюється особисто обліковцем шляхом підрахунку, вимірювання, оцінки, огляду.
Документальний облік - реєстрація фактів відбувається за даними, наведеними у документах первинного обліку.
Опитування - це спостереження, що здійснюється експедиційним шляхом, самореєстрацією, кореспондентським чи анкетним шляхами.
Експедиційне опитування - реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації.
Самореєстрація - реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу.
Кореспондентське опитування - реєстрація фактів на місцях виникнення явищ добровільно обраними особами, які надсилають результати у відповідні інстанції.
Анкетне опитування - реєстрація думок, намірів і мотивів респондентів шляхом їх самостійного заповнення анкети.
2. Зведення та групування статистичних даних
Статистичні зведення - другий етап дослідження масових суспільних явищ. Суть його полягає в класифікації та агрегуванні первинних статистичних даних.
Існують загальноприйняті методологічні стандарти розподілу сукупностей на групи - чітко визначені групувальні ознаки та сформульовані вимоги щодо умов формування груп. Це класифікації.
Для розв'язання конкретних аналітичних задач

 
 

Цікаве

Загрузка...