WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики - Реферат

"вікон", квантування, ротації, переміщення та ін.) і тематичну обробки (різноманітні алгоритми, класифікації зображень, кластер-аналіз). VECTOR/DBMG RING MODULES обслуговує операції з векторними даними (включаючи растрово-векторні і векторно-растрові перетворення і візуалізації векторних даних), а також обмін даними з СУБД dBASE III. PERIPHERAL MODULES забезпечує обмін даними з іншими системами і програмними засобами, включаючи конвертування файлів IDRISI у форматиобробки зображень ERDAS, Generate/Ungen пакету ARC/INFO і у зворотньому порядку, імпорту файлів у форматах DLG Геологічної зйомки США, цифрових багатозональних космічних зображень, включно формат ИСЗ Ландсат, пакету pMAP і МАР, системи ODYSSEY (Гарвард), створення нових модулів на Паскалі і Бейсику.
Для користувачів системи видається щоквартальний бюлетень IDRISI News.
Система IDRISI за своїми функціональними можливостями наближується до багатофункціональних універсальних програмних засобів векторних ГІС високого рівня, однак переважний растровий тип опрацювання даних істотно знижує її експлуатаційні характеристики і можливості використання межами навчальних засобів.
3. Приклади реалізації ГІС
Серед всієї різноманітності ГІС розглянемо декілька їх різновидностей, а саме глобальні, міжнародні, національні, регіональні, локальні.
Приклад розробки глобальних інформаційних програм і проектів у рамках міжнародної геосферно-біосферної програми "Глобальні зміни" (МГБП) - великої міжнародної ініціативи, яка розрахована на 25 років її здійснення, починаючи з 1990 р., буде мати вирішальний вплив на хід географічних і картографічних робіт глобального, регіонального і національного масштабів. Серед всієї різноманітності міжнародних і великих національних геоінформаційних проектів, що плануються для участі у МГБП, виділимо чотири : GDPP - "Проект глобальної бази даних (Global Database Planning Project) і його складові : "Світова база даних для наук про довкілля" (WDDES Project), "Глобальна інформаційно-ресурсна база даних" GRID і проект глобального цифрового атласу довкілля Національного центру геофізичних даних NOAA в США. Таким чином, коротко розглянемо цих 4 проекти.
1. Мета проекту GDPP - оцінити сучасний стан, перспективи і проблеми в області планування і конструювання глобальних цифрових баз даних і знайти шляхи їх інтеграції в інтересах вирішення завдань МГБП. Серед них : проблеми поєднання неоднорідних даних, отриманих із різних джерел, у різних масштабах і з різним просторовим вирішенням; вибір оптимальних структур даних; висока вартість створення й експлуатації ГБД; великі обсяги даних; охорона прав власності й авторських прав на дані; задоволення вимог повноти, надійності і якості даних; умови доступу до них; комунікаційні канали, стандартизація обмінних форматів.
2. Проект WDDES - "Світова БД для наук про довкілля" - координується спільною робочою групою при МГС і МКА, заснованою в 1984 р. під керівництвом Д.Бікмора. Її мета - створення стандартної цифрової карти - основи для території світу у масштабі 1:1000000. У якості основних джерел використовуються дані оперативної навігаційної карти ONC для суші (продукція Міністерства оборони США, Великобританії та інших організацій) і карта GEBCO для акваторій, в інтересах узгодження ГБД на єдиній позиційній (координатній) основі із збереженням гарантій точності і повноти.
3. Система GRID функціонує у рамках створеної у 1975 р. системи моніторингу довкілля(GEMS) під егідою програми ООН по довкіллю (UNEP). У даний час GEMS складається із 22 глобальних систем моніторингу, які керуються через різні організації (FAO), Всесвітню метеорологічну організацію (WMO), Всесвітню організацію охорони здоров'я (WHO), міжнародні союзи й окремі країни (142 країни), у тій або іншій мірі беруть участь у програмі. Моніторингові мережі організовані навколо 5 блоків, пов'язаних з кліматом, із здоров'ям населення, із середовищем океану, з далекодіючими переміщуючими забруднювачами, із відновленими природними ресурсами.
4. Програма створення глобального цифрового атласу довкілля Національного центру геофізичних даних (НОАА) - це одна із експериментальних розробок НОАА, що планується як вклад у проект GDPP. Проектний цифровий атлас є засобом інтеграції існуючого переліку даних для забезпечення доступності й зручностей використання в інтересах глобального моделювання й опису, а також для задоволення потреб суспільства. Він буде мати глобальні цифрові карти-основи і тематичні дані, програмні засоби, що забезпечують візуалізацію і географічний аналіз даних, і поширюється у запису на компакт-диску CD-ROM, а також у звичному "книжковому" варіанті. При відборі даних для атласу вирішено керуватися чотирма критеріями: 1) повне покриття даними всієї планети; 2) наявність даних у цифровій формі; 3) потенційна придатність для використання при моделюванні глобальних змін, в тому числі в просторово-розподілених параметрах; 4) міждисциплінарна важливість для дослідження життя Землі.
Зміст першої редакції складають існуючі цифрові дані, що об'єднані у відповідності з характерними часами процесорів у три групи: 1. Відносно стабільні - дані для просторово прив'язаних тематичних даних. 2. Тематичні дані, що щорічно або з періодичністю до десятиліття поновлюються.3. Тематичні дані, з періодичністю поновлення менше одного року [5,c.165-171].
Прикладом міжнародної інформаційної програми є ГІС аналізу загрози підземним водам Європи: Територія покриття - Європа до кордонів колишнього СРСР (без Польщі);Масштаб карт цифрування - 1:5000000; До роботи були залучені фахівці двох інститутів; На створення системи фактично пішло 3 місяці; Для створення системи були використані 70 РС (персональних комп'ютерів), мінікомп'ютери та робочі станції виробництва Digital Equipment Corporation (DEC) i Hewlett Packard (HP), кольорові плоттери форматів А3 і А0; Програмне забезпечення - ARC/INFO, Ingres, SPANS PC, Cart(o) Graphic Atlas-PRO, IDRISI, UNIX operation system, X WINDOWS Graphics User Interface and data disk [2, c.10].
Прикладом національної інформаційної програми є "Концепція багатоцільової національної ГІС" на замовлення Державного Комітету України з питань науки і технологій. Початком роботи був 1992 р., а розрахована вона на 2 роки, основними установами-виконавцями були Інститут географії та ГУГКК та ін.
Прикладом регіональних ГІС є розроблені системи "Едектронного атласу в регіональних суспільно-географічних дослідженнях ( на прикладі Українського Причорномор'я )"- Андерсон В.Н. (1997); "Міська ландшафтно-екологічна інформаційна система" - Круглова І.С. (1997); а також [3,9] та ін.
4. Наукова й учбова література, періодика і бібліографія, інформаційно-довідкові видання
У монографіях [4,5] даний детальний огляд декількох джерел довідкового й учбового

 
 

Цікаве

Загрузка...