WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Загальні питання основ моделювання стану довкілля - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Загальні питання основ моделювання стану довкілля - Реферат

ситуація. Якщо, наприклад, рівень шуму складає 90 дБ/А/, то відносний показник складе 1=100(120-90)/120=25, тобто він на 25% нижче від небезпечного.
2. Метод відхилення від мінімуму аналогічний до попереднього; вважається, що мінімальний рівень - це рівень, нижче якого наступає небажана ситуація. У цьому випадку використовується формула : , (1.3.2)де і min - мінімальний допустимий рівень.
Метод базисних показників використовується для таких показників, коли не можна визначити максимальні або мінімальні допустимі рівні, тоді їх дійсний рівень можна виразити у відсотках до рівня базисного року або до якого-небудь іншого базисного показника по країні. Формула має вигляд : , (1.3.3)де i t - базисна величина показника j.
Групові показники, розраховані цими методами, можна використовувати для оцінки різних аспектів якості життя, для часових і просторових порівнянь.
Подаємо за Дж.С.Папагеоргіу (1976) деякі показники якості життя, які можна доповнити або скоротити.
І. Якість повітря. 1. Газоподібні хімічні речовини: оксиди вуглецю, двоокис азоту, сірчаний ангідрид, озон. 2. Хімічні зависі й частинки: миш'як, марганець, ртуть, берилій, свинець, кислоти. 3. Частини органічних сполук: пестициди, сполуки вуглецю, азбест. 4. Канцерогенні частини і радіоактивні опади: ароматичні вуглеводні, нафтова емульсія, радіоактивний йод. 5. Частини природного походження: пилок, бактерії, віруси, гриби, спори, соляні кристали. 6. Запахи: оксиду азоту, сірководню, формальдегіду. 7. Рівні шуму: загальний, авіаційний, побутовий, на робочому місці.
ІІ. Якість води. 1. Хімічні речовини: свинець, ртуть, кадмій, мідь, хром, хлориди, сполуки фтору. 2. Органічні відходи: бактерії, віруси, гельмінти, фосфати, нітрати. 3. Радіоактивність: іррадіація. 4. Зовнішні ознаки: мутність, колір, запах.
ІІІ. Якість грунтів. 1. Стронцій, азот у формі нітратів, ДДТ, тверді відходи, тверді неорганічні відходи.
IV. Природні умови і стихійні лиха 1. Кількість годин сонячного сіяння, дощ, град, сніг і снігові бурі, туман, середнятемпература, амплітуда температур, середня вологість, амплітуда вологості, посухи, урагани, землетруси, потопи, припливні-відпливні течії.
V. Якість житла. Житлова площа на 1 людину, кількість сімей на одиницю житла, % незадовільного житла, час (в %) з несприятливою температурою в домі.
VI. Урбанізація. Частка (в %), що проживають у населених пунктах з населенням більше 20 тис. жителів; частка (в %), що проживають у населених пунктах з населенням більше 100 тис. жителів; щільність населення.
VII. Комунікації. Телефонізація; тиражі газет; частка осіб, що мають телевізори; частка осіб, що мають радіоприймачі; кількість жителів на 1 приватний автомобіль, кількість жителів на 1 км ліній громадського транспорту; довжина ліній громадського транспорту на 1 км2 забрудненої території; кількість жителів на 1 аеродром у радіусі 30 або 40 км.
VIII. Харчування. Споживання калорій, споживання протеїнів, споживання вітамінів, споживання мікроелементів.
IX. Охорона здоров'я. Дитяча смертність, дитяча захворюваність, очікувана тривалість життя, частка померлих від інфекційних хвороб, забезпеченість лікарняними ліжками, забезпеченість лікарями, забезпеченість стоматологами, забезпеченість медичними сестрами.
X. Освіта. Частка неграмотних; частка населення у віці більше 25 років з освітою в обсязі 9 років або менше; частка осіб у віці більше 35 років, що закінчили коледжі; учні початкової і середньої школи (в %) до кількості вікової групи 5-19 років; учні професійних навчальних закладів (в %) до кількості вікової групи 15-19 років; слухачі коледжів (в %) до кількості вікової групи 18-35 років; співвідношення між студентами коледжів і викладачами.
XI. Економічні умови. Середній дохід на душу населення; частка бідних сімей; частка сімей, що знаходяться на рівні прожиткового мінімуму; частка службовців; безробіття серед чоловіків; безробіття серед жінок; частка забезпечених осіб у віці вище 60 років; споживання електроенергії на душу населення; споживання сталі на душу населення.
XII. Безпечність і соціальне забезпечення (всі показники відносні). Вбивства і ненавмисні вбивства; зґвалтування, грабежі; напад з обтяжуючими вину обставинами; крадіжки; викрадення автомобілів; частка осіб, що отримують допомогу по безробіттю.
XIII. Соціальні характеристики. Кількість дітей, що втекли з дому; кількість безпритульних дітей; кількість розведених; кількість самовбивств; кількість арештів малолітніх; кількість, що споживають сильнодіючі наркотики; кількість, що споживають алкоголь; кількість позашлюбних вагітностей.
XIV. Вільний час - рекреація. Час, вільний від роботи і домашніх обов'язків; щоденний тираж газет; забезпеченість телевізорами; площі парків у радіусі 50 км; частка доходів, що витрачаються на відпочинок; спортивне орієнтування в радіусі 30 км; інші культурні заходи в радіусі 30 км; кількість книг у громадських бібліотеках у радіусі 20 км.
Література
1. Адаменко О.М. Інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону // Укр. геогр. журнал, 1993, №3.-С.8-13.
2. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. - Львів: Вид-во "Поллі", 1997.-256 с.
3. Горелов А.А. Экология : Учебное пособие. - М.: Центр, 1998.-С.9-223.
4. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - К.: Фітосоціоцентр, 1998.-С.4-15.
5. Лебідь Н.П. Якість життя населення : підходи до вивчення та практика дослідження України // Укр. геогр. журнал, 1993, №3.-С.34-39.
6. Новые идеи в географии. Т.4. Географические аспекты экологии человека / ред. Ю.В.Медведкова - М.: Прогресс, 1979.-С.5-150.
7. Одум Ю. Основы экологии.-М.: Мир, 1975,-742 с.
8. Основи соціоекології : Навч. посібник / Г.О.Бачинський, Н.В.Беренда, В.Д.Бондаренко та ін.; За ред. Г.О.Бачинського.-К.: Вища шк., 1995.-С.7-58, 222-238.
9. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень // Укр. геогр. журнал, 1994, №4.-С.8-16.
10. Сдасюк Г.В., Шестаков А.С. Эколого-географические ситуации и необходимость перехода к устойчивому развитию // Извест. РАН Сер. географ. №1.-С.42-52.
11. Топчиев А.Г. Геоэкология: Географические основы природопользования. - Одесса : "Астропринт", 1996.-С.384-379.

 
 

Цікаве

Загрузка...