WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат


Реферат на тему:
Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання
ПЛАН
1. Поняття про геоінформатику та її зв'язок з іншими науками, технологіями і виробництвом
2. Поняття про географічні системи, їх структура і класифікація
3. Дані, інформація, знання в інформатиці
4. Література
1 Поняття про геоінформатику та її зв'язок з іншими науками, технологіями і виробництвом
У наші дні інформатизація охоплює всі сторони життя і важко назвати яку-небудь сферу людської діяльності - від шкільної початкової освіти до великої державної політики - де б не відчувався її потужний вплив. Інформатика проникла у всі галузі науки, і тим самим розвиває їх та підштовхує їх в прагненні до безкінечного комп'ютерного вдосконалення.
В науках про Землю інформаційні технології спричинили геоінформатику й географічні інформаційні системи (ГІС), до того ж "географічні" означає в даному випадку не стільки "просторовість" або "територіальність", а швидше комплексність і системність, що закладені в ГІС.
Перші ГІС були створені в Канаді і США у середині 60-х рр., а зараз у промислово розвинутих країнах існують тисячі ГІС, що використовуються в економіці, політиці, екології, управлінні ресурсами і охороні природи, кадастрі, науці та освіті та ін. ГІС охоплює всі просторові рівні - глобальний, регіональний, національний, локальний, муніципальний - інтегруючи різноманітну інформацію про нашу планету картографічну, дані дистанційного зондування, статистику й переписи, кадастрові зведення, гідрометеорологічні дані, матеріали польових експедиційних спостережень, результати буріння і підводного зондування та ін. У створенні ГІС беруть участь міжнародні організації (ООН, ЮНЕП, ФАО та ін.), дуже великі державні установи, міністерства й відомства, картографічні, геологічні й земельні служби, статистичні управління, приватні фірми, науково-дослідні інститути та університети. На розроблення ГІС асигнують значні фінансові засоби, в справі беруть участь всі галузі промисловості, створюється розгалужена геоінформаційна інфраструктура, поєднувана з телекомунікаційною мережею.
Темпи росту кількості реально діючих геоінформаційних систем досить вражаючі. За довідником видання Комісії щодо збору та обробки географічної інформації Міжнародного географічного союзу "Програмне забезпечення обробки просторових даних", до початку 80-х рр. було створено близько 90 повномасштабних географічних інформаційних систем, а вже у середині 80-х рр. їхня кількість перевищувала 500; зараз їх вже кілька сотень тисяч [3].
Створюються значні системи субрегіонального та регіонального рівнів, часто на базі міжнародного співробітництва: GDPP - Проект глобальної бази даних ; GRID - Глобальна інфомаційно-ресурсна база даних ; WDDES - Світова база даних для наук про довкілля та ін.
Розвиток індустрії комерційних програмних засобів, які широко почали застосовуватись в останні роки при створенні конкретних ГІС як базова програмна оболонка; серед найбільш ефективних та широко застосовуваних - ARC/INFO, MAP/INFO, MGE, IDRISI, GRASS, SYSTEM-9 та ін. Комерційні програмні засоби розробляються для розв'язання типових завдань на основі ГІС. Наприклад, MGE (Modular GIS Environment) має кілька спеціалізованих пакетів : MGE Atlas - для створення атласів на базі ГІС; MGE Map Publisher зареєстрована для видання картографічних творів; MGE Dynamic Analyst забезпечує аналіз і демонстрацію динаміки явищ тощо. В умовах насиченого ринку доступними програмними засобами, створювачі систем мають можливість вибору найбільш ефективних програм для вирішення конкретних задач. Дуже часто в одній системі застосовується кілька модулів.
Розвиток та становлення ГІС-технології в Україні почалися в останні роки, таке відставання великою мірою зумовлено відсутністю необхідних технічних засобів, а також неусвідомленням тих можливостей, які надаються даною технологією. Досвід створення ГІС в Україні обмежується окремими спеціалізованими системами, зорієнтованими на вирішення вузьких задач для території рангу міста, адміністративного району чи області.
Вольська С.Ю. та ін. [1] розглянули стан розвитку ГІС-технології в Україні в чотирьох основних аспектах.
1. Технічні засоби створення ГІС можуть базуватися (для невеликих систем) на персональних комп'ютерах (РС), але, як правило, вони далеко недостатні, необхідне потужне обладнання, а саме, як правило, вони далеко недостатні, необхідне потужніше обладнання, а саме - робочі станції.
2. Програмні комерційні засоби. Тут ситуація практично така ж, як і по першій позиції, тому що сучасні найефективніші програми інколи коштують значно дорожче від обладнання. Програмні пакети, які надходять різними шляхами, як правило, не укомплектовані необхідною документацією і відповідним захистом, тому практично неможливо опанувати їх в цілому.
3. Збір інформації (враховуючи її підготовку та введення). Інформаційна база, яка існує в Україні і може розглядатися як потенційна база для ГІС різних рівнів. Важливою позитивною передумовою є наявність цифрової топографічної карти України в масштабі 1:500000, створеної в системі ГУГКК та військово-топографічної служби. Великомасштабні тематичні карти на всю територію України на точній основі представлені фактично тільки геологічною, гідрологічною та ґрунтів.
Стосовно статистичної інформації є позитивні і негативні аспекти. Наявність єдиних форм статистичної соціально-економічної звітності на всю територію України, скоординованої по вертикалій ієрархічній структурі, становить дуже реальну передумову для використання в ГІС. Водночас виникають дві проблеми. Перша пов'язана з тим, що первісна інформація часто залишається на нижчих ієрархічних рівнях (окремі підприємства, фабрики і т.п.) і не потрапляє до Мінстату, друга проблема пов'язана з некоректністю статистичної інформації.
Практично таким же чином можна оцінити й інформацію про стан природного середовища. Наявність єдиної служби контролю за станом природних компонентів з єдиною методикою спостереження на всіх контрольних точках і єдиною методикою обробки інформації дуже важлива для використання в ГІС.
4. Створення системи. До процесу створення ГІС залучені : ГІС-менеджер; ГІС-координатор; ГІС-аналітики (фахівці з кваліфікацією в галузі ГІС); менеджер системи (фахівець в галузі геоінформатики, розробник стратегії вирішення проблем); створювачі системи (створюють прикладні програми на базі програмної оболонки); програмісти (для вирішення багатьох дрібних завдань: сумісних даних, драйвери та ін.); кодувачі (підготовка інформації для введення, організація декодування); користувачі ГІС (плановики, дослідники довкілля, геологи та ін. Фахівці користувачі системи, замовники та експерти).
Усвідомлення ситуації, як склалася, зумовило постановку питання розробки концепції багатоцільової національної ГІС України. Ця концепція розробляється в межах державної програми фундаментальних досліджень. Основними установами-виконавцями єІнститут географії НАН України, Головне управління геодезії, картографії і кадастру (ГУГКК), Інститут кібернетики НАН України, СП "41", а також залучаються спеціалісти та колективи інших установ. Мета даної програми - аналіз стану і шляхів розвитку ГІС-технології і в Україні, виявлення ключових проблем та стратегії вирішення їх, а також розробка концептуальних положень щодо створення національної ГІС загального використання (багатоцільової) як бази для розвитку горизонтальних та вертикальних її складників (тобто спеціалізованих тематичних та ієрархічних територіальних).
Термін "геоінформатика" складається з трьох коренів : географія, інформація й автоматика. В англомовній літературі терміни Informatics i Computer Science, які означають групу дисциплін, що досліджують різні аспекти застосування й розробки ЕОМ, включаючи програмування, прикладну математику, мови програмування й операційні системи, проблеми штучного інтелекту та ін. До останнього часу в англійській термінології не використовувався термін

 
 

Цікаве

Загрузка...