WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Аналіз даних і моделювання - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Аналіз даних і моделювання - Реферат

полягають у тому, що DTM орієнтована на традиційні представлення висот у вузлах регулярної сітки, що генерує із сукупності висотних відміток нерегулярної сітки або записів горизонталей. Модуль включає 4 групи функцій.
Загальна технологічна схема створення і обробки ЦМР і результати експериментів щодо трьохвимірного моделювання. Аналіз існуючих методів і технологій дозволяє підсумувати, що єдиний технологічний ланцюг, що обслуговує як операції створення, так і обробки ЦМР, може бути заснована на растрових (матричних) її представленнях, що отримують тим або іншим способом із картографічних джерел і існуючих програмних засобів обробки ЦМР.
3. Блок моделювання ГІС
Моделювання - метод дослідження в науці . З точки зору геоінформатики виділяють такі види моделей. Перший - математичні моделі будуються без врахування просторової координації явищ і результати не підлягають картографуванню. Другий - результати картографуються, але просторовий аспект не враховується на етапі реалізації математичних алгоритмів. Третій - коли без врахування просторового розміщення явищ неможливо реалізувати математичні розрахунки [Тікунов, 1986, цитуємо за 3].
Математика застосовується в науках про Землю, зокрема її розділ математична статистика. Звичним є проведення простого статистичного аналізу просторових даних. У статистичних моделях використовують факторний аналіз і метод головних компонент.
Імітаційне моделювання застосовується при просторовому поширенні хвороб, епідемій та ін. Для цього використовують різні моделі : від імітації епідемії простими гравітаційними моделями, до використання систем диференційних рівнянь, що імітують просторово-часові поширення епідемій.
Ряд моделей, як детерміністичні, так і стохастичні, застосовуються для моделювання "хвил" заселення та ін.
Широко використовуються оптимізаційні моделі. Серед яких задача лінійного програмування, що застосовується для оптимізації розміщення виробництва, трас переміщень між центрами та ін.
Застосування ГІС- технологій може бути пов'язано з питанням багатоваріантності моделювання. Яка може проявлятися на всіх стадіях моделювання - на етапі інформаційного забезпечення, її перероблення й відображення його результатів. На етапі інформаційного забезпечення можливе використання різних масивів даних для характеристики одного і того ж явища. Особливо це важливо для характеристики абстрактних понять.
Другий шлях прояву багатоваріантності може бути пов'язаний з можливістю обробки одного інформаційного масиву за різними алгоритмами.
Третій шлях багатоваріантності пов'язаний з можливістю відображення результатів моделювання різними способами картографічного зображення.
Технічні засоби дозволили використовувати такі способи, реалізація яких вручну трудомістка або неефективна. Різноманітність способів представлення результатів моделювання дозволяє вибрати остаточний варіант, що найкраще передає сутність явищ, наглядних зображень, доцільність технології відтворення й розмноження карт. Тут важлива форма представлення остаточного результату у вигляді традиційних карт на аркуші, награвірованих зображень на пластику, фотокопій, мікрофільмів та ін.
Наступним важливим завданням є оцінка достовірності результатів моделювання. Яка може бути пов'язана з багатоваріантністю. Так, багатоваріантність, проявляється в можливостях паралельного використання інформаційних масивів, математичних алгоритмів і способів відображення результатів моделювання, призводить до підвищення правильності остаточного результату.
Загальна достовірність пов'язана із змістовою (семантичною) достовірністю, яка визначається якістю змістової-географічної постановки задачі, оптимальністю відбору досліджуючих показників, ретельністю неформальної інтеграції результатів моделювання. Під час моделювання проміжні результати постійно порівнюються з реальністю для їх доповнення і коректування. На етапі інтерпретації змістові особливості об'єкта, що вивчається визначають загальну оцінку отриманих висновків і нових карт, принципи їх семантичного тлумачення, характер практичних і методичних рекомендацій.
Таким чином, блок моделювання ГІС може вміщувати проблемно-орієнтовані бібліотеки програм, що реалізують практично всі різновидності моделювання, що застосовуються в науках про Землю. Сучасні універсальні програмні засоби ГІС містять, як правило, достатньо обмежений набір власне моделюючих функцій, позаяк число існуючих моделей і навіть їх типів є великим, що не може бути вміщено програмним засобом без витрат їх універсальності і невиправданого ускладнення.
Відомі три шляхи реалізації розвинутих геомодельних можливостей. 1) Використання їх власного модельного й аналітичного апарату, відтворення процесу моделювання за допомогою наявних аналітичних операцій у вигляді деякого технологічного ланцюга, що задовольняє поставлену задачу моделювання без залучення інших програмних засобів. 2) Розроблення спеціалізованих програмних засобів. 3) Перехід в інше програмне середовище, що допускає виконання необхідних операцій зворотнім поверненням.
Математико-картографічне моделювання ще не знайшло свого застосування в ГІС-технологіях. Під яким розуміється органічне комплексування математичних і картографічних моделей у системі "створення -використання карт" для конструювання або аналізу тематичного змісту карт.
Карта є математично чітко визначеною формалізованою моделлю, побудова якої проводиться за канонами математичної картографії. Дійсність на картографічній моделі, як і в математичній, передається в умовно знаковій формі, але карта володіє властивістю, що відрізняє її від математичної або іншої моделі візуалізує територіальну конкретність.
Незважаючи на відмінності математичної і картографічної моделей тільки математика була однією із важливих причин виникнення і розвитку таких способів зображення, як картограма або картодіаграма, крапковий або ізоліній. Не є рідкістю і способи математичної статистики. Новим для картографії є поглиблений процес проникнення математичних методів у формуванні тематики і змісту карт, що призводить до більш глибинної перебудови методики їх створення. Все це дозволяє говорити про можливості органічного комплексування математичних і картографічних моделей і недоцільності їх протиставлення.
Література:
1. Вольська С.Ю., Марграф О., Руденко Л.Г. Геоінформаційна технологія: етапи розвитку, стан в Україні // Укр. геогр. журнал, 1993, №4.-С.6-14.
2. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. - М.: Наука, 1987. - 136 с.
3. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Геоинформатика / Под ред. Лисицкого Д.В.- М.: Картогеоцентр-Геодезиздат, 1993. - 213 с.
4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997.-196 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...