WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Теоретичні засади екологічної технології (інженерної екології) - Реферат

Теоретичні засади екологічної технології (інженерної екології) - Реферат

природно-технічних систем (ПТС), які і є об'єктом вивчення екологічної технології (рис. 2). Під ПГС,ПТС, геотехнічними системами - розуміють системи, які охоплюють різні господарськіоб'єкти (промислові, сільськогосподарські, транспортні, комунальні і т. д.) та певну частину навколишнього середовища на яку вони впливають (В.П. Кухар).
Дещо інша точка зору в професора В.Д. Гогунського (1993 р.) який розвиваючи поняття технологія виробництва у поняття "екотехнологія" приходить до висновку, що останні функції не лише у виробничій, але і у сфері природокористування. Тому він називає їх екологічно обумовленими технологіями виробництва і природокористування, розуміючи під ними "взаємопов'язану сукупність прийомів і шляхів (засобів) вилучення і використання природних ресурсів, способів обробки сировини і матеріалів, методів утилізації виробничих відходів і їх обеззараження перед відведенням в довкілля.
Теоретичне завдання - технологічна оптимізація та кореляція зв'язків між параметрами технологічних процесів і змінами в природі.
Головні прикладні завдання.
§ розробка ефективних очисних технологій;
§ розробка безвідходних, маловідходних та екологічно чистих технологій;
§ розробка засобів утилізації відходів;
§ комплексне використання вторинної сировини (замикаючі цикли).
Головне комплексне завдання: екологізація технологій виробництва і природокористування.
За Н.Ф. Реймарсом екотехнологія (технологічна екологія) змикається з конструктивною енваренменталістикою: вивчає забруднення довкілля, способи і методи очистки відведених газів, стічних вод і реутилізації відходів, а також технологічні заходи охорони і покращення стану НПС.
Поняття про технологію (технологічний процес).
Слово "технологія" походить від грецького "технос" - мистецтво, ремесло, і "логос" - наука, слово. Дослівно "технологія" - наука про ремесло. Це прикладна наука, яка вивчає способи і процеси переробки сировини у засоби виробництва та предмети споживання. Технологія - самостійна галузь знань, що входить в комплекс технічних наук.
Друге значення поняття "технологія" пов'язане з комплексним характером виробничої діяльності як певної сукупності виробничих (технологічних) процесів. "Технологія" - це процес послідовної зміни стану , властивостей, структури, форми та інших характеристик предметів праці з метою виготовлення певної продукції. Є різні предмети праці, різні виробництва і отже різні види технологій. Для екологів звичайно слід знати основи всіх виробничо-технологічних процесів для того, щоб орієнтуватись в можливих джерелах забруднення довкілля, на яких їх стадіях можлива компенсація негативного впливу на природу або ж і певна його ліквідація. Ви повинні оволодіти основами технічних і технологічних процесів в курсі "Основи виробництва, сільського господарства і транспорту", а в курсі "Природозберігаючі технології" (ПЗТ) засвоїти основні напрямки розвитку технологічних процесів спрямованих на охорону довкілля.
Для кращого розуміння навчального матеріалу ми зупинимося спочатку на класифікації технологічних процесів взагалі, а потім ПЗТ.
Технологічний процес лежить в основі будь-якого виробництва, адже він є складовою виробничого процесу. Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (складових матеріальних частин) і стадій (складових часово-просторових частин).
Виробничий процес - це сукупність технологічних процесів (дій), в результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби. Його складовими, крім технологічних процесів, виступають проектно-конструкторські та організаційно-управлінські процеси.
Технологічний процес - це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою одержання деталі, виробу або кінцевої продукції у відповідності із заданими технічними вимогами. Технологічні процеси складаються з ряду фізичних, хімічних, біохімічних, механічних і ін. явищ, які відрізняються за характером якісних змін і перетворень.
Фізичні і механічні процеси характеризуються лише зміною зовнішніх форм і фізичних властивостей речовини. При цьому будова і склад їх, як правило, залишається незмінними. Хімічні процеси можуть викликати зміни агрегатного стану, хімічного складу, внутрішньої будови.
Окремі технологічні ланки, стадії (операції) можуть бути зображені у вигляді технологічних схем (приклад ЕВЦ).
Класифікації.
За способом організації технологічні процеси поділяються на дискретні, безперервні і комбіновані. За кратністю обробки: циклічні (кругові), відкриті (із розімкнутим технологічним ланцюгом - екологічно небезпечні) і комбіновані. За агрегатним станом: гомогенні і гетерогенні (або однорідні і неоднорідні). За тепловим ефектом: екзо- і ендотермічні. За умовами впливу: високотемпературні, низькотемпературні, каталітичні, вакуумні, електрофізичні, електрохімічні, під високим тиском і т. д. рис. 4.
Важливе значення мають також параметри тиску, температури, концентрації тобто показники що характеризують технологічний процес, а також характеристики: швидкість, зворотність, текучість, оброблюваність тощо. Сучасні технології, зокрема альтернативні, будуються на: радіаційно-хімічних процесах, ультразвукових, лазерні, променеві, плазмові.
Література:
1. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. Отв. Ред. Хачатуров Т.С.- М.: Наука, 1985.
2. Бобровников Н.А. защита окружающей среды от пыли на транспорте.- М.: Транспорт, 1984.
3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. - К., 1997. - 301с.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И. Охрана окружающей среды. - Л., 1991. - 423с.
6. Всемирная стратегия охраны природы //Природа и ресурсы. - 1982. - №4. - С.9.
7. Гавриленко М. Охороняймо природу. - Полтава, 1982.
8. Гильзин К.А. В мире транспорта.- М.: Транспорт, 1978.
9. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. - 100с.
10. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М.:Транспорт, 1987.- 207 с.
11. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л., 1991. - 129с.
12. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателя.- К.: Урожай, 1989.
13. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 208с.
14. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишенев, 1990. - 406с.
15. Дорст фон Бернд. Устойчивое развитие: Охрана природы и развитие - две стороны одной медали //Курьер ЮНЕСКО. - 1987. - Ноябрь. С.5-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...