WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Сучасні екологічні технології та їх зв’язок з розвитком науково технічного прогресу - Реферат

Сучасні екологічні технології та їх зв’язок з розвитком науково технічного прогресу - Реферат

існують в рамках біотехнології, якісно відрізняються від форми інтеграції інших наук з виробництвом.
Синтез і взаємодія наукових досліджень і дисциплін в основах сучасних біотехнологій виливаються в нові науково-виробничі процеси і засоби (генну, клітинну, білкову, ферментну інженерію, синтезатори генів, біореактори і ін.). Значення цих компонентів біотехніки в конкретно-історичних умовах, що характеризуються рівнем задоволення потреб, полягає в можливості змінити виробничі засоби і методи, а в кінцевому підсумку - і весь процес відтворення (прикладом у даному випадку можуть бути організми з властивостями для збільшення обсягів і поліпшення якості продовольчих ресурсів, для охорони навколишнього середовища, виробництва ліків, що піддаються програмуванню) поряд з одержанням економії суспільної праці. Поєднання науки біотехнології і виробництва та поступовий перехід до використання інновацій дали можливість піднятися від форми простого використання живої природи до управління біологічними об'єктами і процесами з можливістю цілеспрямованої оптимізації кількісних і якісних пропорцій між входами і кориснимивиходами обраних ділянок відтворення.
Сьогодні ми є свідками збагачення процесу біологізації за рахунок розвитку біотехнологій, переходу до виробничо-прикладних результатів, а також розгортання біологізації за всіма головними виробничими напрямами використання біотехнологій (сільське господарство, харчова промисловість і ін.).
3. Науковий пошук у галузі теорії систем землеробства та відкриття законів землеробства в поєднанні з емпіричними виробничими дослідами дозволили виділити цілу групу раціональних засобів, які екологізують агрономію та ведуть до формування концепції екологічно безпечних, безвідходних та ресурсозберігаючих технологій. Як головні напрямки тут визначились:
А) турбота про збереження родючості ґрунту;
Б) використання органічних добрив, сидератів, та посівів багаторічних трав;
В) застосування мінеральних добрив та хімічна меліорація на суворій науковій основі;
Г) збільшення частки методів боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин;
Д) комплекс заходів щодо запобігання ерозії ґрунту, включаючи контурно-меліоративне землеробство, полезахисне лісорозведення, безвідвальний та мінімальний обробіток ґрунту;
Е) обмеження у використанні важкої техніки.
Основу досліджень і прикладної діяльності біотехнології в галузі сільського господарства складає генна інженерія і перш за все застосування методу тканевих культур, як першого етапу методу клонального мікророзмноження і виробництва вільного від вірусів матеріалу плодових і ягідних культур, картоплі, декоративних рослин і ін. Мікроманіпуляції на рівні тканин і особливо клітин необхідні і для розвитку селекції. Завдяки цьому вирішується питання збагачення генетичної основи новими формами, які є стійкими до захворювань, шкідників, хімічних препаратів і стресових факторів.
Біологічні методи захисту рослин наступний важливий напрямок досліджень в області біотехнології. Завдання полягає - в створенні спеціальних бактерій, вірусів і комах для підтримання оптимальної біологічної рівноваги в агроценозах при зменшеному використанні хімічних препаратів, створення умов для нового прояву генетичного потенціалу сортів при максимальній охороні навколишнього середовища і отримання продукції вільної від хімічних забруднень.
Широкомасштабна експериментальна і виробнича робота ведеться по створенню бактеріального добрива. Виключно широкі перспективи має біотехнологія у ветеринарній справі. Багатий досвід по створенню біопрепаратів профілактичного і лікувального призначення дозволяє швидко удосконалювати і використовувати більш ефективні медикаменти для задоволення потреб тваринництва.
Отже, прикладна сільськогосподарська біотехнологія являє собою комплексний метод сільськогосподарської науки, який в ближчі десятиліття стане головним за важливістю фактором збільшення виробництва продуктів харчування. Розвиток біотехнології одночасно з механізацією, електронізацією і роботозацією обумовить перехід до нового етапу технічного прогресу в сільському господарстві і харчовій прромисловості - етапу, який може революціонізувати виробництво харчових продуктів і привести до глибоких структурних удосконалень.
Література:
1. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. Отв. Ред. Хачатуров Т.С.- М.: Наука, 1985.
2. Бобровников Н.А. защита окружающей среды от пыли на транспорте.- М.: Транспорт, 1984.
3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. - К., 1997. - 301с.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И. Охрана окружающей среды. - Л., 1991. - 423с.
6. Всемирная стратегия охраны природы //Природа и ресурсы. - 1982. - №4. - С.9.
7. Гавриленко М. Охороняймо природу. - Полтава, 1982.
8. Гильзин К.А. В мире транспорта.- М.: Транспорт, 1978.
9. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. - 100с.
10. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М.:Транспорт, 1987.- 207 с.
11. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л., 1991. - 129с.
12. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателя.- К.: Урожай, 1989.
13. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 208с.
14. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишенев, 1990. - 406с.
15. Дорст фон Бернд. Устойчивое развитие: Охрана природы и развитие - две стороны одной медали //Курьер ЮНЕСКО. - 1987. - Ноябрь. С.5-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...