WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Природозберігаючі технології по захисту водного басейну - Реферат

Природозберігаючі технології по захисту водного басейну - Реферат

істотно (у 2-4 рази) знизити витрати електроенергії на флотаційне очищення. Підвищенню ефективності очищення вод при флотації сприяє наявність синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР). Утворена ними густа стійка піна підвищує ступінь витягу з води емульгованих і диспергованих домішок. При флотації одночасно досягається дегазація вод, що очищаються, і насичення їх киснем.
При електрофлотації утворення пухирців газу відбувається внаслідок електролізу води. На аноді виділяється кисень, на катоді - водень. Однак цей метод очищення через великі витрати електроенергії і росту її вартості практично не використовують.
По цих же причинах усе рідше застосовують ніколи широко розповсюджені електрохімічні методи очищення вод: анодне окислювання і катодне відновлення, електрокоагуляція, электродіаліз. Електрохімічні методи очищення засновані на пропущенні постійного електричного струму через рідину, що очищається. Кисень, виділюваний на аноді, окисляє органічні домішки. Як аноди використовують електролітичні матеріали, що не розкладаються: графіт, магнетит, диоксиди свинцю, чи марганцю рутенію, які наносяться на титанову основу. На катодах відбувається виділення водню й осідання іонів металів з утворенням нерозчинних гідроксидів. Катоди виготовляють з сталі чи алюмінію. У процесі електролізу катіони катодів,взаємодіючи з гідроксидними групами, утворять гідроокис у виді комків. Цей процес називається електрокоагуляцією.
Один з різновидів електрохімічного очищення є електродіаліз, що заснований на поділі іонізованих речовин, що знаходяться в розчині, по відсіках, відгородженим проникними мембранами. Високий ефект досягається при використанні мембран з іонітів. Електродіаліз є ефективним методом опріснення вод, зокрема морської води для наступного використання її в питному водопостачанні. Установки опріснення морської води успішно використовують в Ізраїлі, інших країнах Близького Сходу. З 1973 р. у Казахстані, на півострові Мангишлак у Каспійському морі, експлуатується одна з найбільших у світі установок по опрісненню морської води. Енергією її забезпечує побудована тут АЕС. Електрохімічні методи відрізняються універсальністю, забезпечують високу ефективність очищення, добре піддаються автоматизації. Однак їхнім недоліком, як уже відзначалося, є велика витрата електроенергії.
Інші фізико-хімічні методи очищення вод мають обмежене застосування.
Екстракція - витяг зі стічних вод розчинених чи емульгованих речовин за допомогою екстрагента - розчинника більш сильного, чим вода. Наприклад, очищення стічних вод від нафтопродуктів шляхом розчинення їх бензином з наступним його відгоном.
Евапорація - відгін з води летучих речовин водяною парою.
Гіперфільтрація (зворотний осмос), мікрофільтрація - видалення з води гідратованих іонів, молекул і інших дрібних часток шляхом пропущення її під великим тиском через мембрани, розміри отворів яких менше розмірів часток, що витягаються з води. Наприклад, зворотний осмос використовується для знесолення води.
При наявності на виробництві надлишків тепла, наприклад, гарячих димових газів, можна організувати випарювання чи випар стічних вод. При цьому варто застосовувати заходи для охорони атмосферного повітря від шкідливих речовин, що випаровуються, таких як бензапирен і ін.
Випар стічних вод може відбуватися й у природних умовах у накопичувачах-випарниках, що представляють собою земляні спорудження іноді гігантських розмірів - висотою в кілька десятків метрів, діаметром у кілька кілометрів (рис.).
2. З екологічної точки зору найбільш перспективними є використання безточних технологічних систем і створення замкнутих водооборотних циклів на базі існуючих технологій промивки (миття) сировини. На даному етапі ще не відпрацьована технологія безвідходного виробництва без скиду технічних стічних вод у водойми і в практиці водокористування поки нема універсальної безточної схеми, яка була б придатна для використання в різних галузях народного господарства.
До екотехнологій очистки стоків і доочистки очищеної стічної речовини відносять: коагуляція, флокуляція, сорбція, евапорація, випаровування, нейтралізація, кристалізація і інші.
Процес сорбції полягає в тому, що забруднення осідають на активно розвинутій поверхні твердого тіла - сорбена (активне вугілля, торф і т. д.) - або вступає з ним в хімічну взаємодію.
Коагуляція використовується для прискорення процесів осаду забруднюючих вод добавок, коли відстоювання і фільтрування не забезпечує очищення води.
Флокуляція - для інтенсифікації коагуляції і осаду повислих частинок шляхом використання реагентів.
Евапорація являє собою прогонку забруднюючих речовин водяною парою: забруднювачі переходять в пароподібний стан, і пар направляється в накопичуючу камеру, де проходить його очистка.
Випаровування стічних вод використовується для збільшення концентрації вміщених них солей і пришвидшення їх наступної кристалізації, а саме процесу видалення забруднення у вигляді кристалів
Нейтралізація кислот в стічних водах здійснюється лужними реагентами (оксидом кальція, гашеним вапном і іншими).
Література:
1. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. Отв. Ред. Хачатуров Т.С.- М.: Наука, 1985.
2. Бобровников Н.А. защита окружающей среды от пыли на транспорте.- М.: Транспорт, 1984.
3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. - К., 1997. - 301с.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И. Охрана окружающей среды. - Л., 1991. - 423с.
6. Всемирная стратегия охраны природы //Природа и ресурсы. - 1982. - №4. - С.9.
7. Гавриленко М. Охороняймо природу. - Полтава, 1982.
8. Гильзин К.А. В мире транспорта.- М.: Транспорт, 1978.
9. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. - 100с.
10. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М.:Транспорт, 1987.- 207 с.
11. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л., 1991. - 129с.
12. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателя.- К.: Урожай, 1989.
13. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 208с.
14. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишенев, 1990. - 406с.
15. Дорст фон Бернд. Устойчивое развитие: Охрана природы и развитие - две стороны одной медали //Курьер ЮНЕСКО. - 1987. - Ноябрь. С.5-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...